Τοπικά

Ερωτήσεις της Ελληνικής Λύσης για τα δάση της Μαγνησίας

Ο βουλευτής Κυριάκος Βελόπουλος, πρόεδρος του κόμματος Ελληνική Λύση, κατέθεσε ερωτήσεις στην Ελληνική Βουλή με θέμα, «Τα δάση της Μαγνησίας εκπέμπουν SOS εν όψει του φετινού καλοκαιριού, εξαιτίας της αδιαφορίας των αρμοδίων φορέων».

Πιο συγκεκριμένα, η Ελληνική Λύση αναφέρει:

Σύμφωνα με ενημέρωση από κατοίκους της τοπικής κοινωνίας της Μαγνησίας, σε προβληματισμό και περίσκεψη βρίσκονται οι περισσότεροι εξ αυτών, με αφορμή την έλλειψη προετοιμασίας, οργάνωσης και σχεδιασμού που παρατηρείται από αρμόδιους τοπικούς φορείς, αναφορικά με τον καθαρισμό των δασών και τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών. Δυστυχώς, η πύρινη λαίλαπα του περσινού καλοκαιριού σε Β. Εύβοια και Α. Αττική δε μας έδωσε κανένα μάθημα, αφού η ίδια αδιαφορία και ανοργανωσιά που επικρατούσε τότε εξακολουθεί να υπάρχει και σήμερα, βάζοντας σε κίνδυνο τους πνεύμονες πρασίνου της χώρας και υποθηκεύοντας το μέλλον των επερχόμενων γενεών. Όπως καταγγέλλουν πολίτες και περιβαλλοντικοί φορείς της Μαγνησίας, τα δάση του νομού έχουν μετατραπεί σε εν δυνάμει πυριτιδαποθήκες, αφού σωρεία ξερόκλαδων έχουν δημιουργήσει ολόγυρα των δέντρων ένα παχύ στρώμα εύφλεκτης ύλης, που απειλεί σε περίπτωση πυρκαγιάς να αποτελέσει μοιραίο παράγοντα για αφανισμό των δασών. Κι ενώ θα έπρεπε να έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία καθαρισμού των δασών από τα ξερόκλαδα, τα κονδύλια που έχουν εξασφαλιστεί και διατίθενται γιαυτή τη δουλειά είναι από πενιχρά έως αστεία. Για παράδειγμα, το Δασαρχείο Αλμυρού διαθέτει μόλις 8.000 ευρώ, ενώ για το σύνολο των δασών στη Μαγνησία το αντίστοιχο ποσό μόλις που φτάνει τις 50.000 ευρώ. Ποσό που δεν καλύπτει ούτε τα έξοδα και τα καύσιμα των συνεργείων. Εναλλακτικά θα μπορούσε να συναφθεί μνημόνιο συνεργασίας με τους Δήμους, ώστε να συνεισφέρουν κι εκείνοι στη διαδικασία του καθαρισμού των δασών, όμως το ζήτημα κολλά στην περιορισμένη οικονομική δυνατότητα αλλά και στην έλλειψη των απαιτούμενων συνεργείων από πλευράς Δήμων. Οπότε, εναπομείνασες λύσεις αποτελούν η δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και η απαγόρευση κυκλοφορίας σε ημέρες υψηλής επικινδυνότητας. Όμως τα μέτρα αυτά από τη μια δεν επαρκούν κι από την άλλη είναι αμφιβόλων αποτελεσμάτων, αφού το πρώτο είναι μέτρο πρόληψης, που δυστυχώς στην Ελλάδα εφαρμόζεται στα χαρτιά, και το δεύτερο απαιτεί αυστηρή και διαρκή αστυνόμευση τεράστιων εκτάσεων. Οι πρώτες μικροπυρκαγιές απροσεξίας από καύση ξερόχορτων που εκδηλώθηκαν έχουν εντείνει τις ανησυχίες εν όψει του φετινού καλοκαιριού. Και μπορεί η Μαγνησία μέχρι τώρα να στάθηκε τυχερή και δεν είχε καμιά μεγάλη πυρκαγιά, όμως αν δε γίνει κάτι ουσιαστικό από πλευράς φορέων, η τύχη ενδεχομένως μπορεί να γυρίσει την πλάτη της με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους πνεύμονες πρασίνου του νομού.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

  1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε, προκειμένου να φροντίσετε και να λάβετε τα αναγκαία μέτρα, αναφορικά με τον καθαρισμό των δασών και τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών των δασών της Μαγνησίας;
  2. Προτίθεσθε άμεσα να προβείτε σε ενέργειες ή μέτρα ενίσχυσης των τοπικών φορέων με έκτακτα κονδύλια που θα διατεθούν για τον καθαρισμό των δασών και τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών των δασών της Μαγνησίας;
  3. Για ποιους λόγους δεν παραδειγματιστήκατε και δε διδαχτήκατε μέσα από τα λάθη που έγιναν από τις πυρκαγιές του περσινού καλοκαιριού σε Β. Εύβοια και Α. Αττική και εξακολουθείτε την ίδια αδιαφορία και ανοργανωσιά που επικρατούσε τότε να την επιδεικνύετε και σήμερα, βάζοντας σε κίνδυνο τους πνεύμονες πρασίνου της χώρας και υποθηκεύοντας το μέλλον των επερχόμενων γενεών;

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας εξέδωσαν απάντηση στις ερωτήσεις του βουλευτή Κυριάκου Βελόπουλου.

Αναλυτικά στην απάντηση του Υπουργείου αναφέρεται:

Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου και πλέον των διαλαμβανόμενων στο υπ’ αριθ. 115 από 11-05-2022 Έγγραφό μας, επί της με αριθμό 4787/ 18.04.2022 Ερώτησης του ιδίου Βουλευτή, σας γνωρίζουμε ότι ο ρόλος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) συνδέεται κυρίως με τον συντονισμό των δράσεων Φορέων, οι οποίοι εμπλέκονται στην πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και διαχείριση των δασικών πυρκαγιών, καθώς και τον συντονισμό της δημόσιας Διοίκησης, προκειμένου να ανταποκριθεί άμεσα σε οποιαδήποτε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, συνεπεία δασικών πυρκαγιών.

Στο πλαίσιο αυτό, η Γ.Γ.Π.Π., με βάση τον θεσμικό της ρόλο και σύμφωνα με το άρθρο 6 της Κ.Υ.Α. 12030 Φ.109.1/ 1999 (Φ.Ε.Κ. Β’ – 713) με αντικείμενο την «Ρύθμιση θεμάτων συνεργασίας του Πυροσβεστικού Σώματος με τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Ελληνική Αστυνομία, τους Ο.Τ.Α., τις Υγειονομικές Υπηρεσίες και άλλους φορείς και πρόσωπα που παρέχουν τις υπηρεσίες τους για την πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών», εξέδωσε την υπ’ αριθ. 2902 /27-04-2022 Εγκύκλιο (ΑΔΑ: ΨΝΛΔ46ΝΠΙΘ-Μ57), η οποία βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο www.civilprotection.gr και στην οποία, μεταξύ άλλων, εμπεριέχονται κατευθυντήριες και συντονιστικές οδηγίες για: α) τα έργα, τις δράσεις και τα μέτρα που απαιτούνται για την πρόληψη και την ετοιμότητα αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών και β) τα προπαρασκευαστικά μέτρα και δράσεις πολιτικής προστασίας που συμβάλλουν στην ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων που διαθέτουν οι εμπλεκόμενοι Φορείς για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/ βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, καθώς και την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος για τον έλεγχο και την καταστολή τους.

Προσέτι, εκδόθηκε το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία “ΙΟΛΑΟΣ” (4η έκδοση), το οποίο διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθ. 8797/ 06-12-2019 (ΑΔΑ: ΩΠ8Α46ΜΤΛΒ- ΥΤΧ) Έγγραφό της σε όλους τους εμπλεκόμενους Φορείς. Σκοπός του ανωτέρω σχεδίου είναι η διαμόρφωση ενός συστήματος αποτελεσματικής αντιμετώπισης καταστροφικών φαινομένων και, ως εκ τούτου, -στα πλαίσια του δυνατού- της προστασίας της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Μάλιστα, προς διευκόλυνση/ επιτάχυνση του έργου των Δήμων, εξεδόθη το υπ’ αριθ. 3480/ 11-05-2020 Έγγραφο με αντικείμενο το Πρότυπο Υπόδειγμα Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών για σύνταξη σχεδίων από Δήμους.

Τονίζεται ακόμη ότι, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, εξέδωσε σχετικό Έγγραφο (ΑΔΑ: 6ΛΗ8465ΦΘΕ-ΝΜΙ) με κατευθυντήριες οδηγίες για την υλοποίηση του μέτρου της Οργανωμένης Απομάκρυνσης, σε εφαρμογή του άρθρου 108 του ν. 4249/ 2014 (Φ.Ε.Κ. Α’ – 73), ενώ ζητήματα αφορώντα στη χρηματοδότηση των Δήμων της Χώρας, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας, δρομολογούνται από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Ειδικότερα, καθίσταται γνωστό ότι, κατά το έτος 2022, με Απόφαση του Αν. Υπουργού Εσωτερικών, κατανεμήθηκε ποσό συνολικού ύψους 16.910.000,00 € σε Δήμους, για την κάλυψη δράσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, εκ των οποίων  στους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, ως εξής:

Δήμος Αλμυρού: 63.000

Δήμος Αλοννήσου: 27.500

Δήμος Βόλου: 139.000

Δήμος Ζαγοράς-Μουρεσίου: 36.400

Δήμος Νοτίου Πηλίου: 104.000

Δήμος Ρήγα Φεραίου: 57.000

Δήμος Σκιάθου: 31.000

Δήμος Σκοπέλου: 43.300

Επισημαίνεται, επίσης, ότι η Γ.Γ.Π.Π. συντάσσει και εκδίδει, από 1 Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών και συμβάλει αποτελεσματικά στην προληπτική οργάνωση και το συντονισμό για την ετοιμότητα των εμπλεκομένων Φορέων, καθώς και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για την αποτροπή έναρξης δασικών πυρκαγιών.

Μάλιστα, για την αποτροπή κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς, κατά τις ημέρες και στις περιοχές που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με

τον ανωτέρω Χάρτη, είναι κατηγορίας 3 (υψηλή), κατηγορίας 4 (πολύ υψηλή) ή κατηγορίας 5 (κατάσταση συναγερμού), δυνάμει των άρθρων 129-131 του ν. 4926/ 2022 (Φ.Ε.Κ. Α’ – 82), εφαρμογής τυγχάνουν μέτρα αποτροπής κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές NATURA, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι μια νέα αρχή υλοποιείται στη συνεργασία Πυροσβεστικού Σώματος και Δασικής Υπηρεσίας για την καλύτερη προετοιμασία του μηχανισμού ενόψει αντιπυρικής περιόδου. Για πρώτη φορά, τα δύο Υπουργεία ενώνουν τις δυνάμεις τους και από κοινού οργανώνουν συναντήσεις ανά την Ελλάδα των κατά τόπους Πυροσβεστικών Υπηρεσιών με τα στελέχη της Δασικής Υπηρεσίας για τον συντονισμό και την ενίσχυση της συνεργασίας τους σε θέματα δασοπροστασίας – δασοπυρόσβεσης, καθώς και για την αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων και ρόλων σε όλα τα στάδια αντιμετώπισης των πυρκαγιών και συγκεκριμένα, στην πρόληψη, την καταστολή και την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος. Προς πληρέστερη δε ενημέρωση σας, σχετικά τυγχάνουν τα από 20.03 (https://www.civilprotection.gr/el/simantika-themata/se-thessaloniki-kai-larisa-o- hristos-stylianidis-kai-o-giorgos-amyras-i-enishysi), 22.03 (https://www.civilprotection.gr/el/simantika-themata/nea-arhi-sti-synergasia- pyrosvestikoy-somatos-kai-dasikis-ypiresias-eyreies) και 14.04.2022

(https://www.civilprotection.gr/el/simantika-themata/oloklironetai-o-kyklos-ton- syskepseon-pyrosvestikoy-somatos-kai-dasikis-ypiresias) Δελτία Τύπου του Υπουργείου μας.

Όσον αφορά στα ζητήματα που δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων μας, και προκειμένου να δοθεί μια σαφής και ολοκληρωμένη απάντηση επί των τεθέντων ερωτημάτων, αρμόδιο να σας ενημερώσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το