Τοπικά

Επιτροπή για τις αιτήσεις των καθαριστριών στα σχολεία του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου

Τριμελής επιτροπή συγκροτήθηκε στον Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου για τον έλεγχο των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων. Στον Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου θα προσληφθούν πέντε άτομα ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών-στριών για το διδακτικό έτος 2020-2021. Έργο της επιτροπής θα είναι αρχικά η κατάταξη των υποψηφίων, σύμφωνα με τα βαθμολογούμενα κριτήρια που επικαλείται κάθε υποψήφιος στην αίτηση που υποβάλλει, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, στη συνέχεια η εξέταση τυχόν αντιρρήσεων κατά των πινάκων κατάταξης και τελικά ο έλεγχος των δικαιολογητικών αυτών που πρόκειται να προσληφθούν και η τυχόν αναµόρφωση των πινάκων. Η επιτροπή θα συντάξει πρακτικό αξιολόγησης των υποψηφίων που θα υπογραφεί από τον πρόεδρο και τα μέλη.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το