Τοπικά

Eπερώτηση της ΛΑΣ Θεσσαλίας για την Κάρλα

Επερώτηση προς την περιφερειακή αρχή για την Κάρλα κατέθεσε η Λαϊκή Συσπείρωση Θεσσαλίας. Αναλυτικά η επερώτηση:

«Εδώ και δεκαετίες, όλες οι κυβερνήσεις Ν.Δ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, αλλά και η περιφερειακή αρχή Θεσσαλίας, παλιότερα οι νομαρχίες, εφαρμόζοντας μια πολιτική που χαράσσεται και από την Ε.Ε με βασικό κριτήριο τις ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου, δεν προχώρησαν σε μια ολοκληρωμένη πολιτική διαχείρισης των υδάτων της χώρας και της Θεσσαλίας, προς όφελος του λαού, με την κατασκευή όλων των αναγκαίων έργων για την εξασφάλιση με επαρκές και καθαρό νερό της ύδρευσης, άρδευσης, χωρίς να είναι εμπόρευμα, αλλά και για την αντιπλημμυρική θωράκιση και την προστασία του περιβάλλοντος.
Ορισμένα έργα που έγιναν διαχρονικά στη Θεσσαλία, με μεγάλο κόστος μάλιστα, αφού γίνονται από κατασκευαστικές εταιρείες ή με ΣΔΙΤ και όχι από τις τεχνικές υπηρεσίες των υπουργείων και της περιφέρειας, έχουν αποσπασματικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση από μόνα τους δεν μπορούν να λύσουν το τεράστιο υδατικό έλλειμμα της Θεσσαλίας και της διαχείρισης του νερού προς όφελος του λαού.

Στη Θεσσαλία εδώ και δεκαετίες, δεν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα εκτροπής του άνω ρου του Αχελώου και των συνοδών έργων του, μια σειρά φράγματα και άλλα έργα ταμίευσης του νερού σε μια σειρά περιοχές, ένα ολοκληρωμένο σύστημα αντιπλημμυρικής θωράκισης, γιατί αυτά έρχονται σε σύγκρουση με τα συμφέρονται του μεγάλου κεφαλαίου, αλλά και όσα έγιναν δεν εξασφάλισαν φιλολαϊκή διαχείριση του νερού.
Μια τέτοια περίπτωση είναι και ο νέος ταμιευτήρας της Κάρλας. Πέντε χρόνια μετά τα εγκαίνια που έγιναν, προβάλλουν ορισμένα βασικά ερωτήματα για το μέλλον του έργου, από την εξασφάλιση της αναγκαίας παροχής νερού στον ταμιευτήρα, μέχρι για το τι θα απογίνει με μια σειρά από τα προβλεπόμενα έργα της μελέτης του έργου που δεν έγιναν, ώστε να μπορεί να παίξει επαρκώς το ρόλο της (οικολογικό, αρδευτικό, υδρευτικό), χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις για το λαό, για τα οποία ζητάμε να μας ενημερώσετε γιατί καθυστερούν και πότε θα ολοκληρωθούν.

 Βασική πηγή τροφοδότησης σε νερό του ταμιευτήρα αποτελεί ο Πηνειός, σε ποσοστό 70-80%. Έχοντας υπόψη τα προβλήματα μειωμένης ποσότητας των νερών του Πηνειού για μεγάλα διαστήματα στη διάρκεια του έτους και τα γενικότερα διαχρονικά προβλήματα λειψυδρίας στην Θεσσαλία, πως θα διασφαλίσετε την βιωσιμότητα του ταμιευτήρα της Κάρλας από την άποψη της επάρκειας του νερού, για την διατήρηση του απαραίτητου οικολογικού αποθέματος, την ενίσχυση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα της ευρύτερης περιοχής, την άρδευση καλλιεργειών, την ύδρευση του Βόλου όπως περιγράφονταν στους σκοπούς της μερικής ανασύστασης της Κάρλας, αλλά και από την άποψη της ποιότητας του νερού από κάθε είδους ρύπανση ;
 Σχετικά με τα έργα μεταφοράς και διανομής αρδευτικού νερού, εξ΄ όσων γνωρίζουμε, ένα τμήμα ολοκληρώθηκε, ενώ ένα άλλο ήταν σε εξέλιξη (για συνολική έκταση 40.000 στρ.). Σε ποιά φάση βρίσκεται αυτό και πότε θα ολοκληρωθεί ;
 Για τα υπόλοιπα 52.500 στρ. (από τα προβλεπόμενα 92.500 στρ.), έχει ολοκληρωθεί η οριστική μελέτη και πότε θα ολοκληρωθεί ;
 Γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η μελέτη που άρχισε πριν πολλά χρόνια για την κατασκευή, αγωγού μεταφοράς νερού από το θυρόφραγμα Γυρτώνης του Πηνειού (δια βαρύτητας) και όχι με άντληση όπως γίνεται σήμερα με μεγάλο ενεργειακό κόστος, το οποίο πληρώνουν τα λαϊκά στρώματα και δεν είναι ορθό ότι δίνεται δωρεάν νερό άρδευσης, προς τον Ταμιευτήρα της Κάρλας και πότε θα δρομολογηθεί η κατασκευή του ;
 Γιατί δεν προχώρησε η διαδικασία εγκατάλειψης – αχρήστευσης των ιδιωτικών αρδευτικών γεωτρήσεων της περιοχής που εξυπηρετείται με νερό από την Κάρλα και πότε θα γίνει;
 Τι σχεδιασμό έχετε για την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς νερού από τον ταμιευτήρα της Κάρλας για τις υδρευτικές ανάγκες του Βόλου, με καθαρό και ποιοτικό νερό ;
 Λόγω καθυστερήσεων, παραλείψεων ή αστοχιών σε επί μέρους τμήματα του έργου (όπως οι συλλεκτήρες ή άλλα τεχνικά έργα), παλαιότερα είχαν δημιουργηθεί προβλήματα πλημμυρών σε αγροτικές εκτάσεις κυρίως. Πότε θα ολοκληρωθούν τα αντιπλημμυρικά έργα, που είχατε εξαγγείλει ;
 Πως θα λυθούν τα θέματα διαχείρισης της Κάρλας, με δεδομένο ότι δεν υπάρχει ενιαίος δημόσιος φορέας διαχείρισης των υδάτων, αλλά και ο Φορέας Διαχείρισης της Κάρλας, αυτόνομος ή ενσωματωμένος στον ΟΦΥΠΕΚΑ, δεν διέθετε ποτέ την αναγκαία στελέχωση με μόνιμο και επαρκές προσωπικό, τις υποδομές, την αναγκαία κρατική χρηματοδότηση, ούτε τις συνολικές αρμοδιότητες (φύλαξης και λειτουργίας, ελέγχου – παρακολούθησης της ποσότητας και ποιότητας των νερών, του αρδευτικού, υδρευτικού έργου, κλπ) και επιπλέον με βάση τον περιβαλλοντοκτόνο νόμο 4685/2020, δόθηκε η δυνατότητα για παραπέρα επιχειρηματική εκμετάλλευση του περιβάλλοντος, ακόμη και εντός προστατευόμενων περιοχών;»

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το