Οικονομία

Η έκθεση της τρόικας για την διαπραγμάτευση

gkikas

Σε τρεις σελίδες η τρόικα περιγράφει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή η διαπραγμάτευση με την κυβέρνηση σε 15 διαφορετικά θέματα. Πρόκειται για το έγγραφο που συνόδευσε το ελληνικό αίτημα για δίμηνη παράταση του υφιστάμενου προγράμματος, με τον υπουργό Οικονομικών, κ. Γκ. Χαρδούβελη, να δεσμεύεται μέσω του αιτήματος ότι η Ελλάδα θα λάβει «όλα τα αναγκαία μέτρα για την ολοκλήρωση της τρέχουσας αξιολόγησης, σε παραγωγική συνεργασία με τους φορείς της τρόικας».

Σύμφωνα με στελέχη της τρόικας στόχος της έκθεσης ήταν να παρουσιάσει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο έλεγχος και όχι να προχωρήσει σε κάποια κριτική ή αξιολόγηση της κατάστασης. Ωστόσο, από το κείμενο είναι ξεκάθαρο τι θεωρεί η τρόικα ότι πρέπει να γίνει για να κλείσει ο έλεγχος. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρει με πολύ συνοπτικό τα 15 σημεία που θα πρέπει να υπάρξει πρόοδος ώστε να κλείσει η συμφωνία. Πρόκειται:

1. Προϋπολογισμός. Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί να επιτύχει τους στόχους των πρωτογενών πλεονασμάτων 3% του ΑΕΠ το 2015 και 4,5% του ΑΕΠ το 2016 και  έχουν προτείνει να λάβουν ορισμένα μέτρα για την επίτευξη του στόχου του 2015 (όπως η αύξηση συντελεστή ΦΠΑ για τα ξενοδοχεία από 6,5% έως 13%, η μείωση ή και κατάργηση μη μισθολογικών παροχών, μείωση των ανώτατων ορίων δαπανών κλπ). Πάντως, η τρόικα επισημαίνει ότι συνεχίζει να προβλέπει «ένα σημαντικό κενό» και στο πλαίσιο αυτό είναι σε εξέλιξη συζητήσεις σχετικά με τα μέτρα για να κλείσει, συμπεριλαμβανομένης και της νομοθέτησης από τώρα των μέτρων που έχουν προταθεί από τις αρχές ως εναλλακτικά.

2. Ρύθμιση οφειλών σε 100 δόσεις. Όπως αναφέρεται συνεχίζονται οι συζητήσεις για τροποποιήσεις που θα ευθυγραμμιστούν με τις δεσμεύσεις του προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό η τρόικα κάνει λόγο για μέτρα στα κριτήρια επιλεξιμότητας για τον προσδιορισμό της δυνατότητας των οφειλετών να αποπληρώσουν, αλλά και τη βελτίωση των κινήτρων για πρόωρη πληρωμή.

3. Διαχείριση εσόδων. Αναφέρεται ότι υπάρχει συμφωνία για τη δημιουργία οργανισμού φορολογικής διοίκησης που θα είναι ανεξάρτητος από το υπουργείο Οικονομικών και το οποίο θα διέπεται από διοικητικό συμβούλιο που θα αναπτύσσει και θα εγκρίνει τη στρατηγική ανθρώπινου δυναμικού και του προϋπολογισμού του. Οσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, θα πρέπει να περάσει ο σχετικός νόμος εντός του 2014.

4. Ασφαλιστικό. Σύμφωνα με το πρόγραμμα θα πρέπει να προχωρήσουν ενοποιήσεις των συνταξιοδοτικών ταμείων, περιορισμός των δαπανών, καθώς και η άμεση συνάρτηση μεταξύ εισφορών και παροχών για όλα τα ταμεία. Στο πλαίσιο αυτό η τρόικα αναφέρει ότι οι αρχές δεσμεύτηκαν να υιοθετήσουν νομοθεσία λήψης ορισμένων διοικητικών μέτρων, αλλά και σταδιακή κατάργηση της πρόωρης συνταξιοδότησης. Πάντως, σημειώνει πως οι συζητήσεις είναι σε εξέλιξη σχετικά με την κλίμακα και το εύρος των μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται για την κάλυψη των δεσμεύσεων του προγράμματος.

5. Μεταρρύθμιση του καθεστώτος ΦΠΑ. Γίνεται αναφορά στην δέσμευση για αύξηση του ΦΠΑ από το 6,5% στο 13% το 2015, αλλά επισημαίνεται ότι η δέσμευση του προγράμματος είναι να προχωρήσει μια συνολική μεταρρύθμιση του συστήματος ΦΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό, συνεχίζονται οι συζητήσεις.

6. Φορολογία εισοδήματος. «Οι αρχές έχουν επιδείξει σημαντική πρόοδο στην οριστικοποίηση του εκσυγχρονισμού του συστήματος και των διαδικασιών όσον αφορά στο φόρο εισοδήματος και ειδικότερα υπάρχει πρόοδος στην ποσοτικοποίηση και την εκτίμηση των υφιστάμενων φορολογικών κινήτρων, την προετοιμασία νομοθεσίας για την ενοποίηση σε έναν κώδικα φορολογίας εισοδήματος της φορολόγησης των οχημάτων συλλογικών επενδύσεων και του χειρισμού των επιχειρηματικών δαπανών, καθώς και στην διεύρυνση του ορισμού της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής».

7. Δημόσια Διοίκηση. Γίνεται λόγος για ένα νέο ενιαίο μισθολόγιο με δημοσιονομικά ουδέτερο αποτέλεσμα, ενώ επισημαίνεται η ανάγκη για εξορθολογισμό των μη μισθολογικών παροχών.

8. Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών τους κράτους. Η τρόικα υποστηρίζει πως οι αρχές έχουν εκφράσει τη θέλησή τους να επιταχύνουν τη διαδικασία για να επιτευχθούν οι στόχοι και για να γίνουν γρηγορότερα οι επιστροφές φόρων και η απονομή συντάξεων.

9. Δημοσιονομικός νόμος. Η Αθήνα έχει συμφωνήσει στο να τροποποιήσει το νόμο ώστε να ενισχυθεί οι διαδικασίες ελέγχου.

10. Πτωχευτικός κώδικας. Πρέπει να γίνει τροποποίηση του νόμου ώστε να είναι συμβατός με τις αναγκαίες αλλαγές στη ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Επίσης θα γίνουν εσωτερικές αλλαγές στον πτωχευτικό κώδικα για τις πτωχεύσεις εταιρειών και νοικοκυριών και να συγκροτηθεί ένα ειδικό σώμα διαχειριστών. Οι αρχές έχουν δεσμευτεί σε μια πιο σταθερή και περιεκτική αναμόρφωση του πτωχευτικού πλαισίου ως το τέλος του 2015 «συμπεριλαμβανομένης της ίδρυσης πτωχευτικών δικαστηρίων».

11. Δικαστικό σύστημα. «Οι αρχές έχουν δεσμευθεί να υιοθετήσουν προχωρήσουν σε σημαντική μεταρρύθμιση του κώδικα πολιτικής δικονομίας».

12. Αγορά εργασίας. Σύμφωνα με την τρόικα οι συζητήσεις συνεχίζονται για την αποτελεσματικότητα του ισχύοντος πλαισίου ομαδικών απολύσεων, ενώ οι αρχές πρότειναν την τροποποίηση της νομοθεσίας για τις δράσεις των συνδικάτων, μεταξύ άλλων τον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας σχετικά με την απόφαση και την ανακοίνωση των απεργιών και τις αμοιβές των συνδικαλιστών. Δεσμεύτηκαν επίσης να καταργήσουν ορισμένους υπερβολικούς περιορισμούς στην αγορά εργασίας, αλλά «όλες αυτές οι προτάσεις είναι υπό συζήτηση».

13. Αγορές προϊόντων. Εκκρεμούν παρεμβάσεις για τον ανταγωνισμό, τα τέλη υπέρ τρίτων και στο πεδίο των κλειστών επαγγελμάτων, ενώ οι αρχές έχουν διατυπώσει τις δεσμεύσεις τους για νομοθεσία που θα απελευθερώνει την αγορά φυσικού αερίου, την ανακοίνωση δεσμευτικών προσφορών για την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΙΕ και την προώθηση μεταρρυθμίσεων για το μηχανισμό πληρωμής διαθεσιμότητας.

14. Ιδιωτικοποιήσεις. Για να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος οι αρχές έχουν δεσμευτεί στο πλαίσιο αυτού του ελέγχου να ολοκληρώσουν 2 συμφωνίες παραχώρησης λιμένων, να έχουν δεσμευτικές προσφορές για τους σιδηροδρόμους, να μεταβιβάσουν τις μετοχές του ΟΤΕ στο ΤΑΙΠΕΔ για την πώληση και να διασφαλίσουν ότι είναι πλήρως λειτουργικές οι εποπτικές αρχές λιμένων και αερομεταφορών.

15. Στατιστικά στοιχεία. Θα πρέπει να παραταθεί για 2 χρόνια η Συμβουλευτική Επιτροπή Ορθής Εφαρμογής (Good Practice Advisory Committee).

πηγή www.kathimerini.gr

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το