Τοπικά

Έκτακτη Γενική Συνέλευση στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Βόλου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βόλου σε σημερινή συνεδρίασή του αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μελών του, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 22 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00’ π.μ. στην αίθουσα συγκεντρώσεων του εργοστασίου ΕΒΟΛ, του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βόλου, στην Α΄ ΒΙΠΕ Βόλου.
Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑ 1ον : Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
ΘΕΜΑ 2ον: Αρχαιρεσίες για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Εποπτικού Συμβουλίου.
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα, εφόσον στην έναρξη της συνεδρίασης ο αριθμός των μελών που παρίστανται σε αυτή και έχουν δικαίωμα ψήφου είναι τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του ΑΣ. Εάν δεν συντελεστεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση, χωρίς νέα πρόσκληση, στον ίδιο τόπο, την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας (την Πέμπτη 01/03/2018) και με τα ίδια θέματα της αρχικής ημερησίας διάταξης. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση απαρτία υπάρχει, εφόσον στην έναρξη της συνεδρίασης παρίσταται ή εκπροσωπείται σε αυτή το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του ΑΣ που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Η δήλωση υποψηφιότητας για τη συμμετοχή στις αρχαιρεσίες κατατίθεται εγγράφως στην εφορευτική επιτροπή, μαζί με τα έγγραφα που απαιτούνται για τον έλεγχο και την έγκριση των υποψηφιοτήτων, όπως αυτά αναφέρονται στις σχετικές διατάξεις του νόμου και του καταστατικού. Όσοι επιθυμούν μπορούν να πληροφορηθούν και να προμηθευτούν τα προβλεπόμενα έγγραφα από τη γραμματεία του Συνεταιρισμού.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το