Τοπικά

Έφεση Δήμου Βόλου κατά απόφασης του Πρωτοδικείου που δικαίωσε τον ΟΛΒ

Στην άσκηση έφεσης κατά απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου, με την οποία έγινε δεκτή η προσφυγή του Οργανισμού Λιμένα Βόλου που ακύρωσε απόφαση του Δημάρχου Βόλου από το 2009, για βεβαίωση οφειλής τελών καθαριότητας συνολικού ποσού 37.436 ευρώ θα προχωρήσει ο Δήμος Βόλου. Σχετική ομόφωνη απόφαση έλαβε στη χθεσινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά από σχετική εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόλου. Να αναφερθεί ότι η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε», άσκησε την με αριθμό κατ. 3/2010 προσφυγή στο Διοικητικό Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου, με την οποία ζητούσε την ακύρωση της με αριθμό 26099/24-12-2009 απόφασης του Δημάρχου Βόλου, με την οποία αποφασίστηκε η βεβαίωση σε βάρος της (του «Οργανισμού Λιμένος Βόλου Α.Ε.») του συνολικού ποσού των 37.436,82 ευρώ, για τέλη καθαριότητας και φωτισμού και πρόστιμο λόγω μη υποβολής σχετικής δήλωσης, χρονικού διαστήματος από 1-1-2004 έως 31-12-2004.

Το Μονομελές (Τμήμα 1ο) Πρωτοδικείο Βόλου με τη με αριθμό Α 379/2017 απόφασή του έκανε δεκτή την άνω προσφυγή και ακύρωσε την με αριθμό 26099/24-12-2009 απόφαση του Δημάρχου Βόλου.
Η Νομική Υπηρεσία του Δήμου Βόλου πρότεινε με σχετική εισήγησή της να ασκηθεί το ένδικο μέσο της έφεσης κατά της προαναφερόμενης απόφασης, «με σκοπό», όπως τονίζεται, «να ακυρωθεί και εξαφανιστεί στο σύνολό της, άλλως να μεταρρυθμιστεί η εκκαλουμένη, η με αριθμό Α379/2017, απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου (Τμήμα 1ο – Μονομελές) και να απορριφθεί καθ’ ολοκληρίαν η με ημερομηνία κατάθεσης 26 Ιανουαρίου 2010 (αριθμός κατ. Δήμου Βόλου 3/2010) προσφυγή της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε.».
Όπως προαναφέρθηκε για την άσκηση έφεσης η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλου έλαβε στη χθεσινή της συνεδρίαση ομόφωνη απόφαση, ενώ εντολή και πληρεξουσιότητα δόθηκε στην έμμισθη δικηγόρο κ. Σοφία Παπαγιαννίτση.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το