Τοπικά

Δήμος Βόλου: «Επιχείρηση καθαριότητα» από γκράφιτι και βαφές σε δημοτικά κτήρια και κοινόχρηστους χώρους

Σχέδιο «καθαρισμός» στον Δήμο Βόλου, καθώς θα εγκριθεί μελέτη για εργασίες καθαρισμού από γκράφιτι και βαφές σε δημοτικά κτήρια και κοινόχρηστους χώρους προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι φθορές και να αναβαθμιστεί η αισθητική εικόνα της πόλης, με τον προϋπολογισμό να ανέρχεται σε 18.500 ευρώ. Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση θα εφαρμοστεί η μέθοδος της παγοβολής ή του ψεκασμού πούδρας, ανάλογα με τη δυσκολία ή την ευαισθησία των επιφανειών που καθαρίζονται, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι φθορές. Με τις εργασίες καθαρισμού, θα απομακρυνθούν κάθε είδους χρωστικές ουσίες που προκύπτουν από ενέργειες βανδαλισμών σε επιφάνειες όπως τοίχους, αγάλματα και μάρμαρα, θα καθαριστούν εξωτερικά δάπεδα από περιττά επικαθήμενα υλικά όπως πίσσες, τσίχλες κλπ, καθώς και γκράφιτι, χρώματα κλπ, σε γρανίτες, μάρμαρα, φυσική πέτρα, πλακάκια σε πεζοδρόμια, πεζόδρομους, πάρκα κά.
Επίσης θα γίνει καθαρισμός σε ευαίσθητες επιφάνειες όπως εξαρτήματα παιδικών χαρών και θα καθαριστούν οι πινακίδες σήμανσης, οι φωτεινοί σηματοδότες και οι ιστοί του δημοτικού φωτισμού. Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν θα χρησιμοποιούνται αμμοβολή ή χημικά μέσα για τον καθαρισμό των επιφανειών αυτών ώστε να μην τραυματίζονται οι επιφάνειες και να μην επιβαρύνεται το περιβάλλον αντίστοιχα. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα καταθέσουν προσφορά, για το σύνολο των εργασιών συμπεριλαμβανομένων και των υλικών και μικροϋλικών που θα χρειαστούν. Η μελέτη έρχεται προς έγκριση στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας στον Δήμο Βόλου
Με ηλεκτρονικό διαγωνισμό θα αναδειχθεί ο ανάδοχος για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στον Δήμο Βόλου και η Οικονομική Επιτροπή θα εγκρίνει τη μελέτη και την κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια του διαγωνισμού. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την εκπόνηση του σχεδίου ανέρχεται σε 124.000 ευρώ με το ΦΠΑ. Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι το Πράσινο Ταμείο. Αντικείμενο της συγκεκριμένης υπηρεσίας είναι η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης προκειμένου ο Δήμος να εκπονήσει ένα σύγχρονο, βιώσιμο, λειτουργικό και αποτελεσματικό Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στα λειτουργικά του όρια.
Σκοπός του ΣΑΠ μεταξύ άλλων είναι:
α) Να προσδιορίσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο κατευθυντήριων γραμμών που θα συνδυάζει τον χωροταξικό – πολεοδομικό – αστικό σχεδιασμό και τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό.
β) Να καθιερώσει ένα πλαίσιο σχεδιασμού με βάση το οποίο οποιαδήποτε επέμβαση στον αστικό χώρο να έχει την κατεύθυνση της αναζωογόνησης, της ανάπλασης, της προώθησης όλων των φιλικών μέσων μετακίνησης.
γ) Να αποτελέσει ένα εργαλείο χάραξης πολιτικής, υποστήριξης και λήψης αποφάσεων, προωθώντας το σχεδιασμό επενδύσεων και την προετοιμασία έργων, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο λύσεων και επιλογών για την προσβασιμότητα στα ζητήματα αρμοδιότητας του Δήμου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το