Τοπικά

Δημοπρασία για το δημοτικό καφενείο «Θεόφιλος»

Σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία εκτίθεται η εκμίσθωση του δημοτικού καφενείου «Θεόφιλος» στη Μακρινίτσα με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο ετήσιο μίσθωμα) τις 4.200 ευρώ.
Η δημοπρασία θα γίνει στο πρώην Δημοτικό Κατάστημα Ν. Ιωνίας την Τρίτη 21 Νοεμβρίου και ώρα 11.00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Σε περίπτωση που η δημοπρασία είναι άγονη, θα διεξαχθεί επαναληπτική μία εβδομάδα μετά, την Τρίτη 28 Νοεμβρίου, την ίδια ώρα με τους ίδιους όρους και στον ίδιο χώρο.
Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει έως τις 10.00 της ιδίας ημέρας.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί οι ενδιαφερόμενοι αφού προσκομίσουν ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σ΄ αυτό, από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία, ποσού 420 ευρώ υπέρ του Δήμου Βόλου.
Σημειώνεται ότι η διάρκεια της μίσθωσης ορίστηκε σε έξι έτη και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο μισθωτής δεν απαλλάσσεται της πληρωμής του μισθώματος εάν δεν έκανε χρήση αυτού χωρίς υπαιτιότητα του Δήμου
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Βόλου, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 24213 53127 – 128. (Διεύθυνση : Λεωφ. Ειρήνης 131, Δημαρχείο πρώην Δήμου Ν.Ιωνίας)

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το