Τοπικά

Διαγωνισμός για την υγειονομική ταφή απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ Ν. Πηλίου

Στην προκήρυξη νέου συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού προχωρεί ο ΣΥΔΙΣΑ Μαγνησίας για την ανάδειξη του αναδόχου που θα αναλάβει την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων του ΧΥΤΑ Νοτίου Πηλίου. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 60.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Οι προσφορές υποβάλλονται έως την Παρασκευή 19 Μαρτίου, στις 11 το πρωί στα γραφεία του Συνδέσμου στο κτίριο της ΔΕΥΑΜΒ (4ος όροφος). Ο χώρος παροχής της εργασίας από τον ανάδοχο, είναι ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Νοτίου Πηλίου, που βρίσκεται στη θέση «Καβάλα – Ρούδες» στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αργαλαστής. Η προϋπολογιζόμενη χρονική διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας (συμβατική διάρκεια συνεργασίας των μερών), ορίζεται σε οκτώ μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι την εξάντληση του συνολικού προϋπολογισμού αυτής, λαμβανομένης υπόψη της προσφερόμενης έκπτωσης του αναδόχου, εάν αυτή συντελεστεί σε συντομότερο χρόνο. Σε κάθε περίπτωση η ακριβής χρονική διάρκεια της σύμβασης εξαρτάται από τη συνολική ποσότητα αποβλήτων που θα εισέλθουν στον Χ.Υ.Τ.Α. Ν. Πηλίου προς θραύση – σύνθλιψη και υγειονομική ταφή, κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης μεταξύ του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Μαγνησίας και του αναδόχου.

*εικόνα αρχείου

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το