Τοπικά

ΔΕΥΑΜΒ:Πως διαμορφώνονται τα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης

 

Ο καθορισμός τελών και δικαιωμάτων ύδρευσης και αποχέτευσης έρχεται σήμερα Παρασκευή προς έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο της Επιχείρησης που συνεδριάζει.
Οι τιμές των τελών, οι οποίες θα ισχύσουν για καταναλώσεις από 1η Ιανουαρίου του 2024 σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα ευθύνης ΔΕΥΑΜΒ και τα δικαιώματα σύνδεσης, προστιθεμένου πάντα του αναλογούντος ΦΠΑ, αναμένεται να καθοριστούν ως εξής:

Οικιακό Τιμολόγιο Ύδρευσης Αποχέτευσης
Βόλος, Ν.Ιωνία, Δημοτική Ενότητα Αισωνίας, Νέας Αγχιάλου & Δημοτική Κοινότητα Αγριάς:
Για κατανάλωση από 0 m3/τρίμηνο 8,40€ για ύδρευση και 3,64€ για αποχέτευση
Για κατανάλωση από 1 – 25 κυβικά, 0,41 €/m3 για ύδρευση και 0,26 €/m3
Για κατανάλωση από 26 – 40, 0,95 €/m3 για ύδρευση και 0,57 €/m3 για αποχέτευση,
Για κατανάλωση από 41 – 50, 0,98 €/m3 για ύδρευση και 0,62 €/m3 για αποχέτευση,
Για κατανάλωση από 51 – 60, 1,12 €/m3 για ύδρευση και 0,64 €/m3 για αποχέτευση,
Για κατανάλωση από 61 – 80, 1,33 €/m3 για ύδρευση και 0,73 €/m3 για αποχέτευση,
Για κατανάλωση από 81-100, 1,84 €/m3 για ύδρευση και 0,96 €/m3 για αποχέτευση,
Για κατανάλωση από 101 και άνω, 2,00€/m3 για ύδρευση και 0,96 €/m3 για αποχέτευση,
Δημοτική Ενότητα Ιωλκού, Πορταριάς, Μακρυνίτσας, Αρτέμιδας, Τοπική Κοινότητα Δράκειας:
Για κατανάλωση από 0 m3/τρίμηνο, 5,40 € για ύδρευση και 3,28€ για αποχέτευση
Για κατανάλωση από 1 – 30 m3./τρίμηνο 0,29 €/m3 για ύδρευση 0,23 €/m3 για αποχέτευση
Για κατανάλωση από 31 – 45, 0,67 €/m3 για ύδρευση και 0,51 €/m3 για αποχέτευση
Για κατανάλωση από 46 – 55 m3 0,69 €/m3 για ύδρευση και 0,56 €/m3 για αποχέτευση
Για κατανάλωση από 56-80 m3./τρίμηνο 0,83 €/m3 για ύδρευση και 0,58 €/m3 για αποχέτευση
Για κατανάλωση από 81 -100, 0,97 €/m3 για ύδρευση και 0,66 €/m3 για αποχέτευση
Για κατανάλωση από 100-999999m3./τρίμηνο 1,84 €/m3 0,86 €/m3 για αποχέτευση
Ετήσια τιμολόγια
Στις περιοχές και σε μεμονωμένα ακίνητα που δεν υπάρχουν τοποθετημένα υδρόμετρα εκδίδονται (μέχρι την τοποθέτηση τους) ετήσιοι λογαριασμοί με ετήσια χρέωση ποσού 80€ πλέον ΦΠΑ. Οι ετήσιοι λογαριασμοί κατανάλωσης νερού δημοτικών διαμερισμάτων δύνανται να χωριστούν σε δύο, τρεις ή τέσσερεις περιόδους.
Σε ότι αφορά τα τιμολόγια των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, η τιμολόγηση παράγεται ως ακολούθως:
Α) Η ΔΕΥΑΜΒ θα τοποθετήσει υδρόμετρα σε κάθε δραστηριότητα μέχρι τον Οκτώβριο του 2023, χωρίς αίτηση των καταναλωτών και με χρέωση της ήδη προβλεπόμενης δαπάνης των 120 € πλέον ΦΠΑ η οποία θα συμπεριληφθεί στον λογαριασμό ύδρευσης και θα αποπληρωθεί σε τέσσερις τριμηνιαίες δόσεις.
Β) Με βάση την πρώτη μηνιαία μέτρηση αναλογίζονται τα τέλη της προηγούμενης από 1/1/2023 περιόδου και εκδίδεται λογαριασμός ανά τρίμηνο.
Στα ετήσια τιμολόγια αναφέρονται οι εξής κατηγορίες :
· Ενοικιαζόμενα Δωμάτια, Ξενοδοχεία, Καταλύματα : 56,71€/Δωμάτιο
· Επιχειρήσεις εστίασης & Κατασκηνώσεις : 490€
· Καταστήματα λιανικής διάθεσης προϊόντων, Καταστήματα παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος, πρατήρια υγρών καυσίμων : 200€
· Πισίνες σε ξενοδοχεία κλπ : 1.027,20€
· Πισίνες σε οικίες : 286,20€
· Οικίες : 80€
· Πότισμα εξωτερικών χώρων (ΞΕΝΙΑ) : 2.835,20€
· Μοναστήρι : 63,13€
Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με τον ανάλογο ΦΠΑ.

Δικαιώματα σύνδεσης ακινήτου με δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων
Η μέθοδος υπολογισμού του δικαιώματος σύνδεσης με την οποία το ακίνητο κοστολογείται είναι βάσει της επιφανείας και της πρόσοψης του ακινήτου σε ότι αφορά τις κατοικίες και τα καταστήματα-γραφεία.
Ο υπολογισμός του κόστους σύνδεσης για τα διαμερίσματα θα γίνεται με την τιμή ανάλογα με την κατηγορία λόγω τετραγωνικών ακινήτου.
Ο υπολογισμός του κόστους σύνδεσης για τα καταστήματα – γραφεία θα γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την επιφάνεια επί της τιμής 1,90 που ισχύει για τα καταστήματα- γραφεία ξεχωριστά.
-Χρέωση φρεατίου ελέγχου πεζοδρομίου: 200,00 € πλέον ΦΠΑ.

• Ιδιαίτερα για τις περιοχές της Πορταριάς – Μακρινίτσας, Σέσκλου στις περιπτώσεις που έχουν κατασκευασθεί διακλαδώσεις αποχέτευσης, πριν την ένταξη τους στη ΔΕΥΑΜΒ ο καταναλωτής δε θα επιβαρύνεται με τη δαπάνη διακλάδωσης, και με τα τέλη σύνδεσης .
• Για τις περιοχές της Νέας Αγχιάλου, ο καταναλωτής δεν θα επιβαρύνεται με τη δαπάνη διακλάδωσης.
• Τα τέλη απόρριψης βοθρολυμάτων στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού της Επιχείρησης καθορίζονται σε 1,78 €/m3 για βοθρολύματα συλλεγέντα εντός των διοικητικών ορίων της ΔΕΥΑΜΒ και σε 2,77 €/m3 για βοθρολύματα συλλεγέντα εκτός των διοικητικών ορίων της ΔΕΥΑΜΒ. Στα παραπάνω τέλη συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
• Για τα αστικά λύματα που συλλέγονται στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού καθαρισμού από περιοχές εκτός του Δήμου Βόλου, στα πλαίσια της καλής συνεργασίας καθώς και της προστασίας του περιβάλλοντος καθορίζεται τιμή 0,40 €/m3 πλέον Φ.Π.Α.
• Για τη περίπτωση των λυμάτων που παραλαμβάνονται από επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν υδρόμετρο ισχύει το τιμολόγιο της ΒΙΠΕ, ήτοι 0,57€/m3 λύματος
Οι καταναλωτές που εξοφλούν τα δικαιώματα νέων συνδέσεων με το δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων όχι τοις μετρητοίς, αλλά σε (7) τριμηνιαίες δόσεις, υπόκεινται σε συνολική προσαύξηση σε ποσοστό 3%.

Εγγυήσεις
Ορίζεται η υποχρεωτική καταβολή εγγύησης, έναντι κατανάλωσης
α) το ποσό των 50,00 € για κάθε νέα παροχή (1/2 ίντσας)
β) το ποσό των 200,00€ για παροχές επιχειρήσεων

Διακοπές Υδροδότησης
Η αναστολή υδροδότησης σε καταναλωτές που παρουσιάζουν οφειλές πραγματοποιείται εφόσον παρέλθει άπρακτος ο χρόνος αποπληρωμής του δεύτερου σε συνέχεια λογαριασμού. Τυχόν εξαιρέσεις καθορίζονται με αποφάσεις Δ.Σ. Στην περίπτωση που έχει γίνει αναστολή υδροδότησης και αιτείται την επαναφορά της υδροδότησης νέος υπόχρεος καταναλωτής, η προηγούμενη οφειλή θα βεβαιώνεται προς είσπραξη στην αρμόδια ΔΟΥ.

Διακανονισμοί Ληξιπρόθεσμων Οφειλών
Για το διακανονισμό των πάσης φύσεως οφειλών των καταναλωτών και την αποκατάσταση της υδροδότησης όπου αυτή έχει διακοπεί απαιτείται η καταβολή του 15% της οφειλής ως προκαταβολή, καθώς και των τελών επανασύνδεσης, όπου προβλέπεται από τον Κανονισμό Ύδρευσης, και το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε 12 μηνιαίες δόσεις
Ειδικό τιμολόγιο
Παρέχεται έκπτωση της τάξης του 50% επί της κλίμακας του οικιακού τιμολογίου στα Ιδρύματα «Γηροκομείο», «Ορφανοτροφείο», ΕΛΕΠΑΠ, «Ασπρες Πεταλούδες», «Κιβωτός του κόσμου», ενώ το Νοσοκομείο Βόλου , τα Σφαγεία Βόλου, το Στρατόπεδο Γεωργούλα θα ακολουθούν το Βιομηχανικό Τιμολόγιο.
Στα κοινωφελή ιδρύματα, μετά από αίτησή τους και σχετική απόφαση του ΔΣ, δύναται να εφαρμοστεί το οικιακό τιμολόγιο μειωμένο κατά 50%.
• Στους ορεινούς οικισμούς ήτοι Μακρινίτσα, Πορταριά, Χάνια, Δράκεια, Αγ. Λαυρέντης, Αγ. Βλάσης μειώνεται κατά 80% το τιμολόγιο κατά τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, επί της μετρούμενης καταναλισκόμενης ποσότητας νερού, στις παροχές που έχουν τοποθετημένα υδρόμετρα, επειδή οι κρουνοί μένουν ανοιχτοί συνεχώς ώστε να μην πλήττονται από παγετό τα εσωτερικά δίκτυα και οι υδρομετρητές, στις περιπτώσεις εμφάνισης παγετού και μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου. Δεν εφαρμόζεται η παραπάνω μείωση στις παροχές που δεν έχουν τοποθετηθεί υδρομετρητές και εκδίδεται λογαριασμός με ετήσιο κατ΄ αποκοπή τέλος.
• Στις δημοτικές παροχές άρδευσης των πάρκων και των νησίδων το κόστος καθορίζεται στα 0,20€/κυβικό.

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.)
Για την προστασία των ευπαθών ομάδων των καταναλωτών η ΔΕΥΑΜΒ εφαρμόζει Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, που εφαρμόζεται σε συγκεκριμένο αριθμό κυβικών.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατανάλωση να αφορά ένα υδρόμετρο για την κάλυψη αναγκών της κύριας κατοικίας του δικαιούχου και η παροχή ύδρευσης να είναι στο όνομα του δικαιούχου ή του/της συζύγου.Οι κατηγορίες του ΚΟΤ είναι οι εξής:
-Κατηγορία ΚΟΤ Α’: Εντάσσονται όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.
– Κατηγορία ΚΟΤ Β’: Εντάσσονται όσοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις :
Σύνθεση νοικοκυριού, Εισοδηματικό όριο
– Μονοπρόσωπο νοικοκυριό : 9.000 ευρώ
– Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος : 13.500 ευρώ
– Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη : 15.750 ευρώ
– Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη : 18.000 ευρώ
– Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη : 24.750 ευρώ
– Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη: 27.000 ευρώ
Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ.
Για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους, τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 15.000 ευρώ.
Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται το ποσό των 4.500 ευρώ και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος το ποσό των 2.250 ευρώ, μέχρι του συνολικού ορίου των 31.500 ευρώ ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού. Το συγκεκριμένο ανώτατο όριο (31.500 €) αυξάνεται κατά 8.000 ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία 67% και άνω και κατά 15.000 ευρώ για νοικοκυριό που στη σύνθεσή του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους.
Η μείωση για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Τιμολογίου θα είναι:
1.ΚΟΤ Α΄ μείωση σε ποσοστό 50% στο πάγιο του οικιακού τιμολογίου Ύδρευσης-Αποχέτευσης και 80% στην καταγεγραμμένη κατανάλωση (χωρίς περιορισμό κυβικών) σε όλες τις κλίμακες του οικιακού τιμολογίου.
2. ΚΟΤ Β΄ μείωση σε ποσοστό 50% για την καταγεγραμμένη κατανάλωση νερού σε όλες τις κλίμακες του οικιακού τιμολογίου.

Προηγούμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το