Κόσμος

«Χαστούκι» από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Airbnb

Μια εξαιρετικά σημαντική απόφαση σε βάρος της Airbnb εξέδωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ενδέχεται να απηρεάσει την λειτουργία της πλατφόρμας. Το ΔΕΕ έκρινε ότι ανεπάρκεια οικημάτων για μακροχρόνια στέγαση σε ένα δήμο δικαιολογεί την υποχρεωτική λήψη αδείας από εθνικές ή δημοτικές αρχές για βραχυχρόνια εκμίσθωση.
Η υπόθεση που οδήγησε στην έκδοση της συγκεκριμένης απόφασης ξεκίνησε από μια διαμάχη στο Παρίσι. Ειδικότερα, η Cali Apartments και η HX διατηρούν, εκάστη, στην ιδιοκτησία τους μια γκαρσονιέρα στο Παρίσι. Οι γκαρσονιέρες αυτές, οι οποίες είχαν προταθεί προς εκμίσθωση μέσω ιστοτόπου, αποτέλεσαν αντικείμενο, χωρίς προηγούμενη άδεια των τοπικών αρχών και κατ’ επανάληψη, βραχυχρόνιων εκμισθώσεων σε περιστασιακή πελατεία.

Τα δικαστήρια όλων των βαθμίδων του Παρισιού υποχρέωσαν, βάσει του γαλλικού κώδικα κατασκευών και κατοικιών, τις δύο ιδιοκτήτριες στην καταβολή προστίμου και διέταξαν την επαναφορά της χρήσεως, ως κατοικίας, των επίμαχων ακινήτων. Στο πλαίσιο αιτήσεων αναιρέσεως που άσκησαν οι δύο ιδιοκτήτριες κατά των αποφάσεων που εξέδωσε το εφετείο Παρισίων, το Cour de cassation (Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, Γαλλία) υπέβαλε στο Δικαστήριο αιτήσεις προδικαστικής αποφάσεως, προκειμένου να μπορέσει να αποφανθεί επί της συμβατότητας της επίμαχης εθνικής ρυθμίσεως με την οδηγία 2006/123/ΕΚ.

Σημειώνεται, ότι στον γαλλικό κώδικα κατασκευών και κατοικιών, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι στους δήμους με πληθυσμό άνω των 200.000 κατοίκων, καθώς και στους δήμους τριών όμορων με το Παρίσι νομών, η αλλαγή χρήσεως των οικιακών ακινήτων υπόκειται σε προηγούμενη άδεια και ότι η κατ’ επανάληψη βραχυχρόνια εκμίσθωση επιπλωμένων οικιακών ακινήτων σε περιστασιακή πελατεία η οποία δεν εγκαθιστά σε αυτά την κατοικία της συνιστά τέτοια αλλαγή χρήσεως.
Κατά την απόφαση του ΔΕΕ, η καταπολέμηση του προβλήματος της ανεπάρκειας οικημάτων προοριζόμενων για μακροχρόνια μίσθωση συνιστά επιτακτικό λόγο δημοσίου συμφέροντος που δικαιολογεί τέτοια ρύθμιση.

Επιπλέον, έκρινε ότι η επίμαχη ρύθμιση δεν αποκλείεται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2006/123/ΕΚ, διότι δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί γενική ρύθμιση, εφαρμοζόμενη σε κάθε πρόσωπο αδιακρίτως, στον τομέα του χωροταξικού σχεδιασμού και της χωροταξικής ανάπτυξης, ειδικότερα δε στον τομέα της χωροταξίας των αστικών περιοχών.

Πράγματι, η ρύθμιση αυτή, μολονότι αποσκοπεί στη διασφάλιση επαρκούς προσφοράς οικημάτων προοριζόμενων για μακροχρόνια μίσθωση έναντι προσιτών τιμών, εντούτοις αφορά μόνο τα πρόσωπα εκείνα που δραστηριοποιούνται στον τομέα ενός συγκεκριμένου είδους εκμισθώσεως.

Την συγκεκριμένη απόφαση ανέμεναν αρκετές πόλεις στην Ε.Ε, που αναζητούν τρόπους να περιορίσουν νόμιμα τον αριθμό των ακινήτων που διατίθενται για βραχυχρόνια μίσθωση. Η δήμαρχος του Παρισιού, Αν Ινταλγκό, ανέφερε σε ανάρτησή της στο Twitter πως «η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη επικύρωσε τον γαλλικό νόμο για τη ρύθμιση των μισθώσεων Airbnb. Αυτή η νίκη, που ανέμεναν πολλές μητροπόλεις, σηματοδοτεί ένα σημείο καμπής για την εποπτεία των βραχυχρόνιων μισθώσεων και αποτελεί ένα βήμα για το δικαίωμα της στέγασης».

Πηγή: Έθνος

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το