Τοπικά

Aυξημένα έξοδα, μειωμένα έσοδα για τη ΔΕΥΑΜΒ – 1,3 εκ. ευρώ “σήκωσε” η ΕΡΓΗΛ το 2019

Με χρηματικά διαθέσιμα 2.349.967,87 ευρώ έκλεισε το 2019 για τη ΔΕΥΑΜΒ. Μετά την αφαίρεση του συνόλου των πληρωμών και των κατασχέσεων που πραγματοποιήθηκαν, από το σύνολο των εισπράξεων και των ταμειακών–τραπεζικών υπολοίπων, στην αρχή του 2019, παρέμεινε χρηματικό υπόλοιπο ύψους 2.349.967,87 ευρώ το οποίο διατίθεται το 2020 για τη χρηματοδότηση είτε εξ’ ιδίων πόρων λειτουργικών εξόδων, έργων, είτε έργων συνοδών των χρηματοδοτούμενων.

Το 2019 τα έσοδα από τέλη μειώθηκαν σε μεγάλο ποσοστό. Το 2019 η ΔΕΥΑΜΒ εισέπραξε από τέλη ύδρευσης 5,9 εκ. ευρώ και το 2018 εισέπραξε 8,8 εκ. ευρώ. Από τέλη αποχέτευσης το 2019 εισέπραξε 2,4 εκ. ευρώ και το 2018 εισέπραξε 3,5. Από τέλη άρδευσης το 2019 εισέπραξε 11.461 ευρώ και το 2018 134.069 ευρώ. Οι απαιτήσεις παρελθόντων ετών για το 2019 ανέρχονται σε 3,8 εκ. ευρώ. Το 2019 αυξήθηκαν 300.000 ευρώ τα έξοδα στη ΔΕΗ . Οι μισθοί αυξήθηκαν 244.000 ευρώ σε σχέση με το 2018.

Ο ισολογισμός-απολογισμός του 2019 θα συζητηθεί στο διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑΜΒ αύριο. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι εισπράξεις Τελών και Δικαιωμάτων το 2019 ανήλθαν στα 12.474.205,36€, οι οποίες σημείωσαν μείωση της τάξεως του 3% σε σχέση με το 2018, ενώ οι εισπράξεις από τα υπόλοιπα έσοδα ανήλθαν σε 1.001.700,38 €.
Οι εισπράξεις επιχορηγήσεων απέφεραν 1.912.387,24€. Οι συνολικές εισπράξεις έτους 2019, ανήλθαν σε 19.570.387,21€, συμπεριλαμβανομένου και του Αρχικού Χρηματικού υπολοίπου. Οι πληρωμές για επενδύσεις έργων χρηματοδοτούμενων Ύδρευσης Αποχέτευσης ανήλθαν τη χρονιά αυτή σε 2.114.316,77€, ενώ οι πληρωμές για επενδύσεις μη χρηματοδοτούμενων έργων ανήλθαν σε 2.922.754,11 €. Οι πληρωμές των Λειτουργικών εξόδων Ύδρευσης – Αποχέτευσης –Άρδευσης ανήλθαν σε 8.152.880,93 €., οι οποίες σημείωσαν αύξηση της τάξεως του 10%, σε σχέση με το 2018. Εξυπηρετήθηκαν και κατά τη χρήση του έτους 2019 όλες οι δανειακές τοκοχρεωλυτικές υποχρεώσεις της Επιχείρησης με πληρωμές 762.006,98€ . Τα χρηματικά Διαθέσιμα της επιχείρησης στις 31/12/2019, ανήλθαν στα 2.349.967,87 €. Οι συνολικές πληρωμές του έτους 2019 ανήλθαν 19.570.387,21 € έναντι 20.132.595,73 € το 2018, συμπεριλαμβανομένου και των κατασχέσεων συνολικής αξίας 1.335.158,76€. Από την κατάθεση του Ισολογισμού έτους 2019 γίνεται γνωστό ότι οι εμπορικές απαιτήσεις της επιχείρησης ανήλθαν σε 17.796.572,59€ παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Στις 31/12/2019 εμφανίζονται εμπορικές υποχρεώσεις ύψους 5.658.338,74€. Σύμφωνα με την Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 2019 ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης ανήλθε σε 12.142.280,39 €, ενώ τα λοιπά έσοδα 197.318,24 €.

Το αποτέλεσμα της χρήσης έτους 2019 για την επιχείρηση ανήλθε σε 44.069,23 ευρώ. Οι εισπράξεις, που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα από 1 ης Ιανουαρίου 2019 μέχρι 31 ης Δεκεμβρίου 2019 και αφορούσαν στη χρήση αυτή, ανήλθαν στο ποσό των  17.446.018,0) και έγιναν με την έκδοση Γραμματίων Είσπραξης του Ταμείου της ΔΕΥΑΜΒ και Δελτίων Συμψηφισμού. Οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα από 1 ης Ιανουαρίου 2019 μέχρι 31 ης Δεκεμβρίου 2019 και αφορούσαν στη χρήση αυτή, ανήλθαν στο ποσό των 15.885.260,58.
Εν δυνάμει, της υπ΄αριθμ.510/2011 απόφασης του Εφετείου Λάρισας, η οποία κατέστη αμετάκλητη, η ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία «ΕΡΓ.ΗΛ. Α.Τ.Ε.» πραγματοποίησε
αναγκαστικές κατασχέσεις, που ανήλθαν στο ποσό του 1.335.158,76.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το