Τοπικά

Απόφαση δικαιώνει υπαλλήλους της ΔΕΥΑ Αλμυρού για την καταβολή επιδόματος αδείας και δώρων

Έφεση θα ασκήσει η ΔΕΥΑ Αλμυρού κατά της απόφασης του Ειρηνοδικείου Αλμυρού, σύμφωνα με την οποία δικαιώνονται οι υπάλληλοι στο αίτημά τους για την καταβολή επιδόματος αδείας και δώρων για το χρονικό διάστημα 2016-2018. Να αναφερθεί ότι οι εργαζόμενοι είχαν καταθέσει αγωγή κατά της ΔΕΥΑ Αλμυρού, ενώ κατά πλειοψηφία απόφαση για την άσκηση έφεσης έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης.

Στη διάρκεια της συζήτησης του θέματος ο διευθυντής της ΔΕΥΑ Αλμυρού κ. Κων. Μπέκας ανέγνωσε γνωμοδοτικό σημείωμα του νομικού συμβούλου του Δήμου, στο οποίο, μεταξύ άλλων, αναφέρονται: «Κοινοποιήθηκε σε εσάς την 30/4/2020 η αριθ. 10/2020 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αλμυρού, η οποία εκδόθηκε με την ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών, έπειτα από αγωγή εργαζομένων στην Επιχείρηση και υποχρεώνει εσάς να καταβάλλετε τα ποσά που στο διατακτικό αναφέρονται στους ενάγοντες – υπαλλήλους. Η απόφαση δεν κρίθηκε προσωρινά εκτελεστή και συμψήφισε τη δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων. Στο άρθρο 72 παρ. 2 εδ. β’ Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Ν. 4635/2019 άρθρο 177 περ. 1γ’ – ΦΕΚ Α’ 167/30-1-2020), αναφέρεται ότι «προκειμένου για μισθολογικές απαιτήσεις, κάθε μορφής, περιλαμβανομένων και των επιδομάτων, δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την άσκηση ένδικων μέσων, ο δικαστικός ή εξώδικος συμβιβασμός και η κατάργηση δίκης, εκτός από τις περιπτώσεις που το νομικό ζήτημα έχει κριθεί με απόφαση ανώτατου δικαστηρίου».
Επιπλέον και εν όψει της εκδίκασης στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, της εν θέματι διαφοράς, θα ήταν εντελώς σκόπιμο να ασκηθεί έφεση, ούτως ώστε στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα να αποφανθεί και το Ανώτατο Δικαστήριο, σχετικά και τότε η Διοίκηση να πράξει τα οφειλόμενα, αφού θα καλύπτεται και με μία απόφαση Ανώτατου Δικαστηρίου, κατά τα οριζόμενα απ’ τον Νόμο.

Επίσης σε περίπτωση μη άσκησης έφεσης και καταβολής των τασσομένων από τη δικαστική απόφαση και παράλληλα έκδοσης απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου αρνητικής για τα αιτήματα των εργαζομένων, θα ήταν αδύνατη η αναζήτηση των καταβληθέντων «ως αχρεωστήτως». Τέλος υπάρχει πιθανότητα – σύμφωνα και με τα ανωτέρω – πειθαρχικού ελέγχου των μελών του ΔΣ, τα οποία – τυχόν – αποφασίσουν τη μη άσκηση ένδικου μέσου, για ζημία της Επιχείρησης».
Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος των εργαζομένων κ. Κουτσοφλίνης ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «κατόπιν επικοινωνίας με τον νομικό σύμβουλο της ΕΔΕΥΑ κ. Παναγιώτη Ζυγούρη (νομικός σύμβουλος της ΕΔΕΥΑ από το 2010, που συντάσσει γνωμοδοτήσεις για λογαριασμό των ΔΕΥΑ και εκπροσωπεί την ΕΔΕΥΑ στα δικαστήρια), σας πληροφορούμε ότι η γνωμοδότησή του για το παραπάνω θέμα συζήτησης είναι ότι το άρθρο 5 του Ν. 1069/80 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4483/2017 και ισχύει έως σήμερα, το οποίο αναφέρεται σαφέστατα στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης υπερισχύει του άρθρου 72 παρ. 1. εδάφιο ιβ του Ν. 3852/2010 (το οποίο δεν αναφέρεται στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και μπορεί να εφαρμοστεί αναλογικά μόνο όταν δεν υπάρχει νόμος που να αναφέρεται ρητά στις ΔΕΥΑ) και άρα τα αρμόδια όργανα της ΔΕΥΑ Αλμυρού δεν είναι υποχρεωμένα να ασκήσουν έφεση κατά της υπ’ αρ. 10/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αλμυρού».

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το