Τοπικά

Απέκτησε ζώνη επισκευής πλοίων ο τρίτος προβλήτας του λιμανιού

Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου καθόρισε τη ζώνη που θα διενεργούνται οι μικρομεσαίες επισκευαστικές εργασίες πλοίων στο λιμάνι του Βόλου από τις ιδιωτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα.
Η εκτέλεση εργασιών επισκευής – συντήρησης αγκυροβολημένων πλοίων στον λιμάνι θα εκτελούνται μετά από σύμφωνη γνώμη της ΟΛΒ ΑΕ και έγκριση της λιμενικής αρχής.
Ο λιμενικός χώρος που θα διατεθεί για τις συντηρήσεις – επισκευές είναι στο ανατολικό τμήμα του Προβλήτα 3 και θα παραχωρείται με αντάλλαγμα.
Οι εργασίες θα αναστέλλονται τις ημέρες και ώρες που καταπλέουν κρουαζιερόπλοια στον Προβλήτα 2.
Σε περίπτωση που εντός του 2018 μεταφερθεί η φορτοεκφόρτωση παλαιοσιδήρου (scrap) στον Προβλήτα 3 ή ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής των υποδομών για την εξυπηρέτηση των εν λόγω φορτίων στον Προβλήτα 3, θα ανακληθεί η απόφαση και θα αναζητηθεί τότε κατάλληλος χώρος για τις επισκευές – συντηρήσεις πλοίων.
Στο Λιμάνι του Βόλου δεν υπήρχε θεσμοθετημένη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη. Όμως, εκτελούνται συχνά εργασίες επισκευών πλοίων, εν πλω, είτε σε αγκυροβόλιο (ράδα), είτε, στις περισσότερες περιπτώσεις, με τα πλοία πλαγιοδετημένα σε κάποιον από τους προβλήτες του εμπορικού Λιμένα. Στους προβλήτες, δεν υπάρχουν μόνιμες ευκολίες και παροχές για τα επισκευαζόμενα πλοία και οι εργασίες εκτελούνται από εξωτερικά συνεργεία, με προσωρινές άδειες που εκδίδει το Λιμεναρχείο Βόλου. Κυρίως, πρόκειται για μηχανολογικές και μηχανουργικές εργασίες και λιγότερο ελασματουργικές εργασίες στα έξαλα των πλοίων, στο εσωτερικό και στις υπερκατασκευές. Το μεγαλύτερο πλοίο που εκτέλεσε επισκευαστικές εργασίες στο Λιμάνι του Βόλου, ήταν ένα φορτηγό πλοίο, μήκους 230 μέτρων περίπου και δυναμικότητας 300,000 τόνων DWT. Οι διάρκεια των εργασιών ξεπέρασε τον ένα μήνα.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το