Οικονομία

Ανείσπρακτα ενοίκια: Πώς να γλιτώσετε τον φόρο

Προκειμένου να μη φορολογηθούν για τα ανείσπρακτα ενοίκια θα πρέπει οι φορολογούμενοι πριν υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση να κινηθούν νομικά εναντίον του μισθωτή.

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

Στη συνέχεια, θα πρέπει να καταθέσουν στην Εφορία φωτοαντίγραφα των διαταγών, δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή αγωγών που έχουν κατατεθεί. Μόλις υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τότε τα ανείσπρακτα εισοδήματα που θα δηλωθούν στο έντυπο Ε2, δε θα ληφθούν υπόψη και η Εφορία θα προχωρήσει σε νέα εκκαθάριση της δήλωσης φορολογώντας τα εισπραχθέντα ποσά.

Εάν δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη δήλωση των ανείσπρακτων ενοικίων τότε τα ποσά που έχουν δηλωθεί ως ανείσπρακτα εισοδήματα δεν θα ληφθούν υπόψη και η εφορία θα προχωρήσει σε νέα εκκαθάριση της δήλωσης φορολογώντας τα συγκεκριμένα ποσά.

Σε περίπτωση που ο μισθωτής έχει πτωχεύσει, αρκεί η προσκόμιση αντιγράφου του πίνακα αναγγελίας χρεών, στον οποίο εμφανίζεται η απαίτηση του εκμισθωτή / υπεκμισθωτή. Από όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που κατά περίπτωση προσκομίζονται στη Δ.Ο.Υ. θα πρέπει να προκύπτει το χρονικό διάστημα για το οποίο οφείλονται μισθώματα.

Φόρο εισοδήματος από το πρώτο ευρώ καλούνται να πληρώσουν περισσότεροι από 1 εκατομμύριο ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν εισοδήματα από ενοίκια ύψους περίπου 3,4 δισ. ευρώ. Εισοδήματα που μπορεί να έχουν συνταξιούχοι, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, επιχειρήσεις ακόμη και άνεργοι από την εκμίσθωση ακινήτων φορολογούνται με συντελεστή που φτάνει ακόμη και το 45%.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων κινδυνεύουν να πληρώσουν υψηλούς φόρους ακόμη και για ενοίκια που δεν έχουν εισπράξει, αν δεν λάβουν εγκαίρως τα μέτρα, τους και δεν προχωρήσουν σε συγκεκριμένες ενέργειες.

Η κλίμακα φορολόγησης

Σημειώνεται ότι με βάση την ισχύουσα κλίμακα το ετήσιο καθαρό φορολογητέο εισόδημα από ενοίκια φορολογείται αυτοτελώς από το πρώτο ευρώ αφού προηγουμένως αφαιρεθεί ποσοστό 5% που αναγνωρίζεται ως δαπάνη για επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση και άλλες λειτουργικές ανάγκες των εκμισθούμενων ακινήτων.

Τα εισοδήματα από ενοίκια φορολογούνται ως εξής:

15% για τα πρώτα 12.000 ευρώ του εισοδήματος

35% για τα επόμενα 23.000 ευρώ, δηλαδή στο τμήμα του εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 35.000 ευρώ

45% για το τμήμα του εισοδήματος πάνω από τα 35.000 ευρώ

Υπενθυμίζεται ότι τα εισοδήματα από εκμισθώσεις ακινήτων που αποκτήθηκαν το 2022 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Πηγή: Πρώτο Θέμα

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το