Άρθρα

Ανακύκλωση και διαρκής συζήτηση ο μόνος δρόμος

Του Δημήτρη Τσιμπανάκου*

Η κοινοτική οδηγία, που έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο και στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων απαιτεί ως το τέλος του 2020 μείωση των απορριμμάτων προς ταφή στο 50% με Διαλογή στην Πηγή και με 5+1 χωριστά ρεύματα – ξεχωριστούς κάδους. Επιπρόσθετα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεωρώντας τους στόχους προτείνει ως το 2030 να ανακυκλώνεται το 65% των απορριμμάτων και, εξαντλώντας όλες τις πρακτικές της ιεράρχησης, να πηγαίνει για ταφή στους ΧΥΤΑ μόνο το 10% των απορριμμάτων. Είναι ξεκάθαρο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει και θέτει συνεχώς τους άξονες.

Έχουμε πολλούς και στην περιοχή μας συγκεκριμένα τη Δημοτική αρχή του Βόλου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας να μιλάνε για τις Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ), προετοιμάζοντας το επόμενο στάδιο που είναι η καύση. Τις ΜΕΑ που δεν τις χρηματοδοτεί πλέον η ΕΕ γιατί τις θεωρεί ότι είναι εκτός στόχων και αυτοί συνεχίζουν. ΜΕΑ και μάλιστα με ΣΔΙΤ σημαίνει εργοστάσια με μεγάλο κόστος κατασκευής σημαίνει συμβάσεις για 30 χρόνια με εγγυημένες ποσότητες απορριμμάτων για να είναι βιώσιμες. Σημαίνει πως, αν δεν εξασφαλίζονται οι εγγυημένες ποσότητες της δυναμικότητας των ΜΕΑ, τότε το οικονομικό βάρος λειτουργίας για τα χρόνια της σύμβασης θα το επωμίζονται και θα το πληρώνουν οι δημότες.

Δυναμιτίζεται με λίγα λόγια η ανακύκλωση, γιατί θα είναι ανταγωνιστική της λειτουργίας των ΜΕΑ και της εγγυημένης ποσότητας. Στο μεταξύ οι ΜΕΑ μπορούν αντικειμενικά να ανακυκλώνουν ένα μικρό ποσοστό των σύμμεικτων Αστικών Στερεών Αποβλήτων και το υπόλοιπο θα γίνεται RDF και SRF, υλικό για καύση στα εργοστάσια καύσης, τα οποία θα εμφανίζονται ως απαραίτητα.

Όλα τα σχέδια, δυστυχώς οδηγούν στην καύση και όχι στην επανένταξη των υλικών στην παραγωγική διαδικασία, όπως προβλέπεται από τους στόχους και επιβάλλεται από τη λογική: όχι σπατάλες, αειφορία στα υλικά, στο περιβάλλον.

Είναι ξεκάθαρο πως χρειάζεται διαρκής συζήτηση από τους πολίτες αλλά κυρίως από τους θεσμούς της κάθε περιοχής. Δυστυχώς η δημοτική αρχή του Βόλου έχει διαλέξει στρατόπεδο. Η Ε.Ε. έχει ξεκάθαρους άξονες και εργαλεία που με ενημέρωση σωστή πρέπει απλά να εφαρμόσουμε. Ας μη χαθεί άλλος χρόνος και ας μην κάνουμε τη χάρη σε αυτούς που προτεραιότητα και συμφέρον έχουν να καθυστερήσουν την εφαρμογή τους. Ας μην αφήσουμε αυτούς που αγνοούν αυτούς τους άξονες και τα εργαλεία που δίνουν τη δυνατότητα στις χώρες της Ευρώπης και τους πολίτες της να ζουν σε ένα καλύτερο περιβάλλον, να μας επιβάλλουν ένα επιβαρυμένο περιβάλλον για εμάς και τα παιδιά μας.

*Ο Δημήτρης Τσιμπανάκος είναι μέλος του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. και Δημοτικός Σύμβουλος Βόλου

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το