Τοπικά

Αμετάβλητα τα τέλη ύδρευσης στον Δήμο Αλμυρού το 2021

Αμετάβλητα παραμένουν το 2021 τα τέλη ύδρευσης στον Δήμο Αλμυρού σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΑΛ. Μικρές τροποποιήσεις θα υπάρξουν μόνο στο τιμολόγιο ύδρευσης για το πολεοδομικό συγκρότημα Αλμυρού.

Σύμφωνα με την απόφαση το πάγιο τέλος για τους καταναλωτές στην πόλη του Αλμυρού θα ανέρχεται σε 10 ευρώ, για καταναλώσεις από 1 έως 50 κυβικά η χρέωση θα είναι 0,32 ευρώ το κυβικό, από 51 έως 100 κυβικά 0,60 ευρώ, για 101 έως 150 κυβικά 0,60 ευρώ, για 151 έως 200 κυβικά 1,20 ευρώ, για 201 έως 400 κυβικά 1,80 ευρώ και για 401 έως 9.999 κυβικά 3,60 ευρώ το κυβικό.
Για το μειωμένο τιμολόγιο το ποσοστό μείωσης των χρεώσεων ύδρευσης και αποχέτευσης θα εξακολουθεί να ισχύει η έκπτωση 50% στην τιμή μονάδας για τα κυβικά κατανάλωσης της πρώτης κλίμακας του αντίστοιχου τιμολογίου (στα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης) που ανήκει καθώς και στο πάγιο τέλος και στο τέλος συντήρησης των πολύτεκνων οικογενειών.

Τα άτομα με αναπηρία από 67% και πάνω που έχουν την παροχή ύδρευσης στο όνομά τους ή στο όνομα του/της συζύγου ή είναι υπόχρεος και αφορά στην κύρια κατοικία τους για ακίνητο επί των οποίων έχουν εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας καθώς και οικογένειες που έχουν προστατευόμενο μέλος με αντίστοιχη αναπηρία θα εξακολουθεί να ισχύει η έκπτωση 50% στην τιμή μονάδας για τα κυβικά κατανάλωσης της πρώτης κλίμακας του αντίστοιχου τιμολογίου (στα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης) που ανήκει καθώς και στο πάγιο τέλος και στο τέλος συντήρησης.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν στη ΔΕΥΑ είναι πιστοποιητικό αναπηρίας από το ΚΕΠΑ, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφο της προηγούμενης χρήσης φορολογικής δήλωσης (Ε1) και δήλωσης ακινήτων (Ε9) των κυρίων των ακινήτων και των προστατευόμενων μελών, εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικής δήλωσης της προηγούμενης χρήσης.
Οι μονογονεϊκές ή άπορες οικογένειες που έχουν εισόδημα μέχρι 3.000 θα εξακολουθεί να ισχύει η έκπτωση 50% στην τιμή μονάδας για τα κυβικά κατανάλωσης της πρώτης κλίμακας του αντίστοιχου τιμολογίου (στα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης) που ανήκει καθώς και στο πάγιο τέλος και στο τέλος συντήρησης.

Το τιμολόγιο άρδευσης
Στο τέλος της περιόδου, η ΔΕΥΑ Αλμυρού θα προβεί σε εκκαθάριση και θα χρεώσει το υπόλοιπο ποσό οφειλής το οποίο ο παραγωγός είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει εντός 15 ημερών από τη χρέωσή του. Η τελική εκκαθάριση θα είναι ανάλογη των κιλοβατώρων κατανάλωσης για κάθε παραγωγό ενώ θα συνυπολογίζονται και θα επιμερίζονται ανάλογα η δαπάνη κατανάλωσης του ρεύματος καθώς και το κόστος των ζημιών που θα αποκαθιστά η ΔΕΥΑ Αλμυρού στα αντλιοστάσια καθώς και στα δίκτυα άρδευσης. Επί πλέον ο κάθε παραγωγός για να έχει τη δυνατότητα άρδευσης των αγροτεμαχίων του θα πρέπει να έχει εξοφλήσει τα τέλη άρδευσης της προηγούμενης καλλιεργητικής περιόδου.

Ο κάθε παραγωγός αποδέχεται και δεσμεύεται να εγκαταστήσει στο κτήμα που θέλει να αρδεύσει υδρομετρητή με δικά του έξοδα αγοράς και εγκατάστασης Για την αντιμετώπιση των εξόδων η ΔΕΥΑΑΛ αρχικά προχωρά σε ενδεικτική τιμή χρέωσης ανά στρέμμα ανάλογα την καλλιέργεια για όλη την καλλιεργητική περίοδο, ακολούθως α) τριφύλλι 60€ / στρέμμα β) βαμβάκι-καλαμπόκι 50€ / στρέμμα γ) δένδρα 20€ / στρέμμα. Την παραπάνω χρέωση ο παραγωγός είναι υποχρεωμένος να την καταβάλλει σε τέσσερις ισόποσες δόσεις.
Ιδιαίτερα για την περιοχή του Κροκίου η ΔΕΥΑΑΛ αρχικά προχωρά σε ενδεικτική τιμή χρέωσης ανά στρέμμα για όλη την καλλιεργητική περίοδο, 20€ / στρέμμα.

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το