Τοπικά

Ακυρώθηκε ως παράνομη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου για επιχορήγηση Ιερών Ναών

Ακυρώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκησης Θεσσαλίας, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου σχετικά με την επιχορήγηση Ιερών Ναών. Η απόφαση κρίθηκε εκτός του πλαισίου νομιμότητας, δεδομένου ότι δεν είναι επιτρεπτή η χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών.
Η οικονομική ενίσχυση των Ιερών Ναών είχε συμπεριληφθεί στο πλαίσιο συνολικής απόφασης για την επιχορήγηση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, ύψους 200.000 ευρώ περίπου.
Η Αποκεντρωμένη ακύρωσε εν μέρει την απόφαση, δηλαδή ως προς το σκέλος που αφορά την ενίσχυση 15 Ιερών Ναών, με σκοπό την αναβάθμιση χώρων και εξοπλισμού.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, η νομοθεσία προβλέπει ότι «για τη χρηματική επιχορήγηση πρέπει ο αποδέκτης να είναι πολιτιστικό ή αθλητικό σωματείο, ένωση δηλαδή προσώπων για την επιδίωξη πολιτιστικού ή αθλητικού σκοπού. Πολιτιστικό ή αθλητικό χαρακτήρα πρέπει να έχουν και οι εκδηλώσεις του σωματείου, η δε πραγματοποίησή των εκδηλώσεων αυτών πρέπει να αποδεικνύεται από τα στοιχεία του φακέλου. Ως πολιτιστικές νοούνται οι εκδηλώσεις που συμβάλλουν στην προαγωγή της πνευματικής, και εν γένει, πολιτιστικής ανάπτυξης των συμμετεχόντων σε αυτές ατόμων και όχι οποιαδήποτε συλλογική δραστηριότητα, όπως αυτές που αποσκοπούν κυρίως στην ψυχαγωγία και διασκέδαση των ατόμων αυτών. Τέλος, πριν από την έγκριση της επιχορήγησης από το δημοτικό συμβούλιο, πρέπει το σωματείο να υποβάλει προς αυτό αίτηση, με την οποία προσδιορίζονται οι συγκεκριμένες πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις για την πραγματοποίηση των οποίων προτίθεται να διαθέσει την αιτούμενη επιχορήγηση και στην οποία να αναγράφεται ο προϋπολογισμός εξόδων των εκδηλώσεων αυτών».

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση έκρινε ότι η επίμαχη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου δεν πληρούσε τις παραπάνω προϋποθέσεις και διαμόρφωνε συνθήκες μη σύννομης επιβάρυνσης του προϋπολογισμού και της οικονομικής θέσης του Δήμου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το