Τοπικά

Αίτηση χρηματοδότησης του “Σχεδίου Ασφάλειας Νερού” και του Masterplan στο πρόγραμμα “Φιλόδημος” θα καταθέσει η ΔΕΥΑΜΒ

Στην υποχρεωτική από τον Νόμο υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού προχωρά η διοίκηση της ΔΕΥΑΜΒ με ποσό 60.000 ευρώ.  Η σύνταξη του σχεδίου αναμένεται να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ” καθώς στη σημερινή συνεδρίασή του το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ αποφάσισε να καταθέσει αίτηση χρηματοδότησης για την πράξη ” Σύνταξη Γενικού Σχεδίου ‘Υδρευσης και Σχεδίου Ασφάλειας Νερού”.
Ειδικότερα, η αίτηση χρηματοδότησης αφορά το υποέργο 1 “Σχέδιο διαχείρισης (Masterplan) υδατικών πόρων Δήμου Βόλου: Μέτρα και έργα ορθολογικής-αποδοτικής διαχείρισης για ύδρευση-άρδευση” σύμβασης 219.306 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και  το υποέργο 2 “Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού ΔΕΥΑΜΒ”, προεκτιμώμενης αμοιβής 59.742,90€ χωρίς τον Φ.Π.Α.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης ανέρχεται σε 279,048,90€, χωρίς τον Φ.Π.Α. και η επιλέξιμη δαπάνη  εκτιμάται σε 119.742,90€.

“To Σχέδιο Ασφάλειας Νερού αφορά τον  έλεγχο για ρυπαντές -αν υπάρχουν στα δίκτυα- ,  για τη σωστή επεξεργασία και λειτουργία του δικτύου και τη διανομή.  Σε συνδυασμό με το Masterplan που αφορά την ολοκληρωμένη διαχείριση του νερού, το Σχέδιο Ασφάλειας Νερού αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση αν προκύψει νέα ένταξη.  Υπάρχει Σχέδιο και τώρα θα το επικαιροποιήσουμε” ανέφερε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΜΒ Στ. Παπαευσταθίου.

Το Σχέδιο Ασφάλειας Νερού θεωρείται ένα αποτελεσματικό μέσο για τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού στο σύστημα ύδρευσης σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις ισχύουσες ρυθμιστικές διατάξεις. Αποτελεί μία ολιστική προσέγγιση που σχετίζεται με την ποιοτική διαχείριση των υδάτων από την πηγή του νερού έως και τη βρύση του καταναλωτή, υιοθετώντας την αρχή των «πολλαπλών φραγμάτων» (multiple barriers) και εστιάζοντας στην ανάγκη εφαρμογής μέτρων ελέγχου σε κάθε κρίκο της αλυσίδας υδροδότησης.

Συγκεκριμένα, το Σχέδιο Ασφάλειας νερού διασφαλίζει:
την ελαχιστοποίηση παρουσίας ρυπαντών στο πόσιμο νερό από την πηγή,
τη σωστή επεξεργασία του ύδατος ώστε να είναι κατάλληλο για πόση,
τη σωστή διανομή σε δίκτυα ύδρευσης, ανεξάρτητα του μεγέθους των δικτύων αυτών.

Η ΔΕΥΑΜΒ σκοπεύει να προχωρήσει στη διενέργεια απαραίτητων εργασιών εκτίμησης του υπάρχοντος συστήματος ύδρευσης και των πιθανών κινδύνων σε κάθε κρίκο της αλυσίδας υδροδότησης, καθώς και της επιχειρησιακής παρακολούθησης, ώστε να εντοπίζεται εγκαίρως οποιαδήποτε παρέκκλιση από την επιθυμητή απόδοση και καταγραφής των διαχειριστικών ρυθμίσεων ώστε να διασφαλιστεί η ελαχιστοποίηση παρουσίας ρυπαντών στο πόσιμο νερό..
Η ΔΕΥΑΜΒ θα πρέπει να προχωρήσει σε καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης και προετοιμασία Οδηγού Σχεδίου Ασφάλειας Νερού, όπως μηνιαίες αναφορές που θα περιλαμβάνουν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το κάθε στάδιο του συστήματος ύδρευσης, διαχειριστικό εργαλείο και οδηγίες εφαρμογής του, συνολική Αξιολόγηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού, σύνταξη Τελικής Έκθεσης.

Καθαρισμός των αγωγών στον κυκλικό κόμβο Δημαρχείου

Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ αποφάσισε ακόμη να προχωρήσει σε διαγωνισμό για την αποφόρτιση των υποθαλάσσιων τμημάτων αγωγών ομβρίων από φερτές ύλες. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 31.000 ευρώ και αφορά:

• Τέσσερις αγωγούς κυκλικής διατομής Φ1000,
• Ένα αγωγό κυκλικής διατομής Φ1200
• Ένα αγωγό ορθογωνικής διατομής 1,00Χ1,00 μ.

Οι αγωγοί κυκλικής διατομής, που βρίσκονται στον κυκλικό κόμβο του Δημαρχείου, από το σημείο της εκβολής τους και σε βάθος εβδομήντα 70 μέτρων, καταλαμβάνονται στο ήμισυ από φερτές ύλες (άμμο και λάσπη), ενώ ο αγωγός ορθογωνικής διατομής, παρουσιάζει την ίδια κατάσταση σε βάθος δέκα 10 μέτρων. Ο περιορισμός της διατομής των αγωγών, προξενεί αντικειμενικά προβλήματα στην άρτια λειτουργία τους και απαιτείται η αποφόρτισή τους από τις επικαθήσεις.
Ο κ. Παπαευσταθίου σημείωσε πως ο καθαρισμός των αγωγών θα γίνει από δύτες με τη βοήθεια ειδικού μηχανήματος, ενώ δεν θα επηρεάσει την κυκλοφορία.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το