Τοπικά

Αγορά ακινήτου για την εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων στη Σκόπελο

Να αγοράσει ακίνητο αναζητεί ο Δήμος Σκοπέλου, που προκήρυξε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, με σκοπό την εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων και συστημάτων χωρικής συλλογής βιοαποβλήτων.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις ως εξής: α) εκδήλωση ενδιαφέροντος – αξιολόγηση προσφερομένων ακινήτων, β) διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού – ανακήρυξη μειοδότη. Το ακίνητο πρέπει να είναι σε θέση όχι πολύ μακριά από τον κεντρικό οικισμό της Σκοπέλου, ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμη οδικώς, από τα οχήματα συλλογής των βιοαποβλήτων, ώστε να μη διανύονται περιττά χιλιόμετρα. Το ακίνητο που θα αγοραστεί για την εγκατάσταση της μονάδας, θα πρέπει να εξασφαλίζει έκταση τουλάχιστον 5 στρεμμάτων. Οι χρήσεις στην περιοχή άμεσης επιρροής πρέπει να μην είναι κατοικίες ή τουριστικές. Σημαντικό είναι να δύναται η έκδοση βεβαίωσης χωροθέτησης, σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ11936/836 (ΦΕΚ 436/Β/14-02-2019) για την εγκατάσταση της μονάδας. Ο δρόμος πρόσβασης της έκτασης θα πρέπει να είναι ασφαλτοστρωμένος και σημαντικού πλάτους, ώστε να μπορούν να το προσεγγίσουν οχήματα, όπως π.χ. όχημα συλλογής των βιοαποβλήτων, χωρητικότητας 10 κυβικών μέτρων. Τέλος οι κλίσεις εντός του γηπέδου θα πρέπει να είναι σχετικά ομαλές, ενώ σε θέσεις που θα αφορά στην επεξεργασία είναι αποδεκτές κλίσεις περίπου 1-3%. Για γήπεδα με μεγαλύτερες κλίσεις σε τμήματά του, θα αυξάνεται και η απαιτούμενη έκταση. Οι προσφορές αυτές θα εξετασθούν από την αρμόδια, σύμφωνα με τον νόμο, Επιτροπή, η οποία ύστερα από επιτόπια έρευνα θα κρίνει αν τα προσφερόμενα ακίνητα είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται, και πληρούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, θα συντάξει δε για τον σκοπό αυτό έκθεση αξιολόγησης.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020, κωδικός πρόσκλησης 093 με τίτλο «Μονάδες Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων και Συστήματα Χωριστής Συλλογής Βιοαποβλήτων στα νησιά της Περιφέρειας Θεσσαλίας» και για την ωριμότητα της προς υποβολή πρότασης για την εγκατάσταση Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων Δήμου Σκοπέλου, έπρεπε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την αγορά της απαιτούμενης έκτασης. Έτσι το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του στις 12 Αυγούστου εξέφρασε την αναγκαιότητα της διαδικασίας για την αγορά της.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το