Τοπικά

Αγωγή Δήμου Αλμυρού κατά «Energa» και «Hellas Power» για καταβολή ποσού 15.300 ευρώ

Αγωγή κατά των εταιρειών «ENERGA» και «HELLAS POWER για την καταβολή ποσού 15.309,40 ευρώ, θα καταθέσει ο Δήμος Αλμυρού μετά από την αμετάκλητη απόφαση απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών και σχετική ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Ως γνωστόν, οι δυο προαναφερόμενες εταιρείες, οι οποίες διακινούσαν ηλεκτρικό ρεύμα και δήλωσαν πτώχευση, παρακρατούσαν τα δημοτικά τέλη που πλήρωναν οι δημότες του Αλμυρού μέσω του λογαριασμού ρεύματος των ακινήτων, από τον Σεπτέμβριο του 2011 μέχρι τον Ιούλιο του 2012.

Σύμφωνα με την πρόταση και του πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου Αλμυρού, οι ενέργειες που θα γίνουν, είναι οι παρακάτω:
-Άσκηση αγωγής κατά των εταιρειών «ENERGA POWER TRADING Ανώνυμη εταιρεία προμήθειας και εμπορίας Ενέργειας και τον δ.τ. «ENERGA POWER TRADING A.E. «ΚΕΝΤΩΡ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (πρώην ENERGA Εμπόριο Λιανικής Ηλεκτρικής Ενέργειας A.E.). «ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας» και τον δ.τ. «ΗΕLLAS POWER ΑΕ» (πρώην HELLAS POWER Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Hλεκτρικής Ενέργειας») και του Αριστείδη Φλώρου, για τους τόκους του ανωτέρω -ήδη εισπραχθέντος-κεφαλαίου (ανερχόμενους, ενδεικτικά μέχρι σήμερα, στο χρηματικό ποσό των 8.675,15 €) και για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του Δήμου μας, λόγω κλονισμού της πίστης και του κύρους του Δήμου από την ανωτέρω τελεσιδίκως διαγνωσθείσα αδικοπραξίας (ενδεικτικά για χρηματικό ποσό 7.500 €) και συνολικά για χρηματικό ποσό τουλάχιστον 16,175,15 €, με προτεινόμενη αμοιβή από τον δικηγόρο, για σύνταξη και κατάθεση δικογράφου, κατάθεση προτάσεων, παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου στην εκδίκαση το ποσό των 500 ευρώ πλέον του νόμιμου ΦΠΑ.
– Λήψη ασφαλιστικών μέτρων περί συντηρητικής κατάσχεσης, απαγόρευσης μεταβολής περιουσιακής κατάστασης κ.λπ., κατά των ανωτέρω και οποιουδήποτε τυχόν άλλου νομικού προσώπου πραγματικής ιδιοκτησίας ή συμφερόντων του ανωτέρω φυσικού προσώπου, με προτεινόμενη αμοιβή του δικηγόρου για σύνταξη και κατάθεση δικογράφου, κατάθεση σημειώματος, παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου στην εκδίκαση), το ποσό των 300 ευρώ πλέον του νόμιμου ΦΠΑ.

Καταβολή οφειλής μετά από αγωγή
Στο μεταξύ, κοινοποιήθηκε στον Δήμο Αλμυρού η απόφαση του Ειρηνοδικείου Αλμυρού, έπειτα από αγωγή της εταιρείας «NOBILIS PRO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», κατά του Δήμου, η οποία τον υποχρεώνει σε καταβολή ποσού 11.080,65 ευρώ με τον νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής, καθώς και το ποσό των 322,30 ευρώ ως δικαστική δαπάνη. Η παραπάνω απόφαση κηρύχθηκε ως προσωρινά εκτελεστή. Ο Δήμος Αλμυρού με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, είχε αναγνωρίσει στην ουσία την προμήθεια και είχε συναινέσει στην καταβολή της οφειλής.
Σύμφωνα με τον νομικό σύμβουλο του Δήμου Αλμυρού «δεν υφίσταται (ουσιαστικά) ερώτημα περί άσκησης ενδίκου μέσου, αλλά μόνο απόφαση που θα εγκρίνει εκτέλεση της δικαστικής απόφασης και την πληρωμή των τασσόμενων από αυτή».
Μετά τα προαναφερόμενα η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε με ομόφωνη απόφαση σε αναγνώριση της οφειλής, η οποία θα καταβληθεί στην εταιρεία.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το