Τοπικά

Άδεια για μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα στον Αλμυρό

Θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για μεγάλο φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 20,43MW που πρόκειται να κατασκευαστεί στη θέση «Γερεκλή» του Αλμυρού, γνωμοδότησε το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας. Ο σταθμός είναι ιδιοκτησίας της εταιρείας Ελληνικά Βιοκαύσιμα Α.Ε. (ΕΛΒΙΟΚ Α.Ε.).
Σύμφωνα με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, το έργο αφορά στην εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Πάρκου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 20,43MW, σε αγροτεμάχια με συνολική έκταση 251.352,34m 2 στη θέση, «Γερεκλή».

Ο χώρος, που θα εγκατασταθεί η μονάδα, αναπτύσσεται σε υψόμετρο μεταξύ 215 μ. και 220 μ. Γενικότερα, η περιοχή του έργου καλύπτεται από γεωργικές εκτάσεις. Η περιοχή του έργου βρίσκεται εκτός προστατευόμενης περιοχής και οι πλησιέστερες προστατευόμενες περιοχές είναι οι εξής: Σε απόσταση 6,6 χλμ. το Δάσος Κουρί και σε απόσταση 3,0 χλμ. η προστατευόμενη Όθρυς.

Τα φωτοβολταϊκά πάρκα της εταιρείας «ΕΛΒΙΟΚ Α.Ε.», συνολικής ισχύος 20,43MWp, αποτελούνται από 72.966 φωτοβολταϊκά πλαίσια της εταιρείας JINKO SOLAR, EAGLE 60P τύπου JKM 280PP ισχύος 280Wp. Οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί θα λειτουργούν ως ανεξάρτητες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και θα είναι διασυνδεδεμένοι µε το υπάρχον δίκτυο της ∆ΕΗ µέσω κατάλληλων μετασχηματιστών, στο οποίο και θα διοχετεύεται η παραγόμενη ενέργεια.

Κατά τη φάση κατασκευής η αλλοίωση του τοπίου είναι μόνιμη όσον αφορά στην εγκατάσταση του πάρκου. Ωστόσο, τα ανάγλυφα χαρακτηριστικά της επιφάνειας του εδάφους αναμένεται να αλλάξουν σε πολύ μικρό βαθμό, αφού σε κάθε περίπτωση όλες οι κατασκευές θα ακολουθήσουν τη σημερινή μορφή του εδάφους και οι όποιες επεμβάσεις θα περιοριστούν στις απολύτως απαραίτητες. Η κατασκευή δρόμων δεν είναι απαραίτητη λόγω της ύπαρξης του αγροτικού οδικού δικτύου. Κατά τη φάση λειτουργίας αναμένεται μακροχρόνια οπτική όχληση και αλλοίωση του μικροτοπίου από την τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών πλαισίων λόγω της έκτασης του έργου.

Επίσης εγκρίθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 19,996875MW», στη θέση «Στρεβάδια». Θα υλοποιηθεί σε αγροτεμάχιο με έκταση 660.816,60m2.

 

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το