Τοπικά

Ταλαιπωρία για ανάπηρους από την Εφορία στο Βόλο “Θ”

αναπηρια

Συνεχίζεται η ταλαιπωρία για δεκάδες ανάπηρους φορολογούμενους, που πρέπει να επανεξεταστούν από τις αρμόδιες επιτροπές του ΚΕΠΑ Βόλου, προκειμένου να τύχουν εκπτώσεων στις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Οι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας πάνω από 80% πρέπει να προσκομίσουν στις Εφορίες του Βόλου πιστοποιητικά αναπηρίας από το ΚΕΠΑ, προκειμένου να τύχουν της απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ, που ακόμη χρωστούν για τα έτη 2014 και 2015, καθώς και για το φόρο εισοδήματος με τις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβάλουν φέτος.

Ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% έχουν κληθεί να πληρώσουν ολόκληρο τον ΕΝΦΙΑ του 2014 και του 2015, αν και δικαιούνται πλήρους απαλλαγής από το φόρο αυτό… Ο λόγος είναι ότι τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύουν την αναπηρία τους, δεν αναγνωρίζονται από την Εφορία βάσει αποφάσεων και εγκυκλίων που εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια του 2014 και του 2015. Ως εκ τούτου, οι εν λόγω ανάπηροι αντιμετωπίζουν την άρνηση των αρμοδίων Δ.Ο.Υ. να τους αναγνωρίσουν το δικαίωμα απαλλαγής από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. Η μόνη περίπτωση να διεκδικήσουν το δικαίωμα απαλλαγής τους είναι να καταφύγουν στο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) για να υποβληθούν εκ νέου σε έλεγχο πιστοποίησης των ποσοστών αναπηρίας τους, διαδικασία που είναι χρονοβόρα, επίπονη και επιβαρυντική για την ήδη πληγείσα υγεία τους. Στο μεταξύ, τα χρέη τους από τον ΕΝΦΙΑ, τα οποία έχουν βεβαιωθεί ήδη από το Σεπτέμβριο του 2014 και από τον Οκτώβριο του 2015, έχουν μείνει μέχρι και σήμερα απλήρωτα, έχουν επιβαρυνθεί ήδη με υπέρογκες προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και έχουν παραμείνει καταγεγραμμένα ως «ληξιπρόθεσμες οφειλές». Το αποτέλεσμα είναι οι βαριά ανάπηροι να θεωρούνται αδίκως ως οφειλέτες ληξιπρόθεσμων χρεών (ενώ κανονικά θα έπρεπε ήδη να είχαν απαλλαγεί) και να κινδυνεύουν πλέον ακόμη και με κατασχέσεις περιουσιακών τους στοιχείων!

Για τους ανάπηρους φορολογούμενους με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% προβλέπεται απαλλαγή από την καταβολή ΕΝ.Φ.Ι.Α., εφόσον πληρούν σωρευτικά συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Σύμφωνα με διοικητικό στέλεχος του ΚΕΠΑ Βόλου «η Εφορία δεν δέχεται τα παλαιά πιστοποιητικά αναπηρίας και απαιτεί εκ νέου τη διαδικασία πιστοποίησης της αναπηρίας, με το παράβολο των 50 ευρώ… Η διαδικασία αυτή είναι χρονοβόρα και φθάνει τους δύο μήνες, με αποτέλεσμα οι ανάπηροι φορολογούμενοι να χάνουν τις σχετικές προθεσμίες για τις φορολογικές τους δηλώσεις ή για τον ΕΝΦΙΑ».

Βάσει της υπ’ αριθμόν ΠΟΛ. 1088/17-4-2015, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ. 1132/25-6-2015, για τη βεβαίωση της αναπηρίας 80% και άνω απαιτείται είτε ιατρική γνωμάτευση από τα ΚΕΠΑ, είτε αποφάσεις πιστοποίησης αναπηρίας εκδοθείσες πριν από την 1η-9-2011 από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές.

Φορολογούμενοι με 80% αναπηρία και άνω δεν διαθέτουν όμως τέτοιες βεβαιώσεις, αλλά μπορούν να προσκομίσουν είτε βεβαιώσεις ασφαλιστικών φορέων, στις οποίες πιστοποιούνται τα ποσοστά αναπηρίας, είτε δικαστικές αποφάσεις, που αποδεικνύουν οριστικά το γεγονός της χρόνιας αναπηρίας. Τα έγγραφα αυτά όμως δεν αναγνωρίζονται από την Εφορία. Πάντως παλαιότερα, που ίσχυε το ΕΕΤΗΔΕ και το ΕΕΤΑ, οι εν λόγω φορολογούμενοι είχαν τύχει της προβλεπόμενης απαλλαγής.

Νέα αίτηση και εκκαθάριση

Με νέα απόφαση εξάλλου που εξέδωσε η Γ.Γ.Δ.Ε. στις 25-6-2015, επήλθε μια μικρή τροποποίηση στη διαδικασία αναγνώρισης της απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος και από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τους φορολογούμενους με αναπηρία 80% και άνω. Με την τροποποίηση αυτή, προβλέφθηκε ότι στις περιπτώσεις που οι συνταξιούχοι με αναπηρία 80% και άνω δεν διαθέτουν γνωματεύσεις από τα  ΚΕ.Π.Α. ή από τις προϋπάρχουσες των ΚΕ.Π.Α. υγειονομικές επιτροπές, θα γίνονται δεκτές βεβαιώσεις ή αποφάσεις συνταξιοδότησης των αρμοδίων συνταξιοδοτικών φορέων, από τις οποίες θα πρέπει να προκύπτει ότι «κατόπιν ιατρικής κρίσης από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή συνταξιοδοτήθηκε με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80% ως και το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η αναπηρία αυτή»! Ουσιαστικά όμως κι αυτή η τροποποίηση ήταν δώρο άδωρο για τους εν λόγω βαριά αναπήρους, καθώς εξακολουθούσε να θέτει ως προϋπόθεση, για να γίνει αποδεκτή η βεβαίωση ή η απόφαση του ασφαλιστικού φορέα, την ύπαρξη γνωμάτευσης από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή. Έτσι και για το έτος 2015 δεν υπήρξε καμία ουσιαστική αλλαγή στα δικαιολογητικά, που γίνονται αποδεκτά από τους συνταξιούχους με αναπηρία 80% και άνω, προκειμένου να τους χορηγηθεί απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. Το αποτέλεσμα είναι οι εν λόγω ανάπηροι να εξακολουθούν να μη θεωρούνται δικαιούχοι των απαλλαγών από τον ΕΝΦΙΑ και να απειλούνται πλέον με κατασχέσεις αν δεν πληρώσουν τις οφειλές τους!

Στέλεχος της Δ.Ο.Υ. Βόλου που ρωτήθηκε σχετικά, δήλωσε ότι εφόσον υπάρξει πιστοποίηση από το ΚΕΠΑ, τότε ο φορολογούμενος ανάπηρος υποβάλει αίτηση, του γίνεται νέα εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ και του επιστρέφεται το ποσό…

Καθημερινά στο ΚΕΠΑ Βόλου κατατίθενται 10-20 αιτήσεις για πιστοποίηση αναπηρίας ή επανέλεγχο, εκτός των χρονίως πασχόντων.

Παράταση καταβολής συντάξεων αναπηρίας

Με τροπολογία σε νομοσχέδιο προβλέπεται η περαιτέρω παράταση ισχύος του άρθρου 66 του Ν. 4144/2013 έως τις 30.6.2016. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω αναπηρίας συνταξιούχων ΦΚΑ αρμοδιότητας υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και εφόσον εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων, προβλέπεται παράταση του δικαιώματος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας για ένα εξάμηνο, με το ίδιο ποσό που ελάμβαναν οι συνταξιούχοι πριν από τη λήξη του δικαιώματος, υπό την προϋπόθεση ότι για το δικαίωμα αυτό είχαν κριθεί από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή αναπηρίας, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. Προβλέπεται επίσης ότι εάν μετά τη γνωμάτευση των υγειονομικών επιτροπών ΚΕΠΑ, κριθεί ότι οι ασφαλισμένοι δεν φέρουν συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας ή φέρουν μικρότερο ποσοστό αναπηρίας, οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές αναζητούνται άτοκα, διά συμψηφισμού, με μηνιαία παρακράτηση 20% από τις τυχόν χορηγούμενες συνταξιοδοτικές παροχές, ενώ στην περίπτωση που δεν χορηγούνται παροχές, αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες σύμφωνα με τον ΚΕΔΕ.

Οι ως άνω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και για όλα τα επιδόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας (προνοιακά, βαριάς αναπηρίας, εξωιδρυματικό, απολύτου αναπηρίας κ.λπ.), καθώς και συντάξεις με αιτία την αναπηρία (συντάξεις θανάτου σε ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιά κ.λπ.), ενώ για τον ίδιο χρόνο παρατείνεται η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όσων εμπίπτουν στο παρόν άρθρο. Δεδομένης της ισχύος του άρθρου αυτού, για όλα τα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του έως τις 30.6.2016, η κάλυψη των δικαιούχων με τις ως άνω παροχές δύναται, κατά συνέπεια, να εκτείνεται έως και τις 31.12.2016.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το