Τοπικά

19 προσλήψεις στο Δήμο Αλμυρου

ergasia

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δεκαεννέα (19) ατόµων για την κάλυψη αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του ∆ήµου Αλµυρού, που εδρεύει στον Αλµυρό, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το