Τοπικά

Βόλος: 29 προσλήψεις για την υποστήριξη του έργου των επιτροπών Κρατικής Αρωγής και για τις ανάγκες που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα 

Ανακοινώθηκε η  πρόσληψη είκοσι εννέα (29) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου  ορισμένου χρόνου διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 5-5-2024 για την υποστήριξη του έργου  των επιτροπών Κρατικής Αρωγής και την αντιμετώπιση των αυξημένων, έκτακτων και επειγουσών αναγκών  που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΔΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ/

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΜΗΝΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

200

Τμήμα Πολιτικής

Προστασίας ΠΕ Μαγνησίας

& Σποράδων

ΒΟΛΟΣ

ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ/ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 5-

5-2024

 

 

 

10

201

Τμήμα Πολιτικής ΒΟΛΟΣ

ΠΕ

Από την

2

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΔΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ/

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΜΗΝΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
 

Προστασίας ΠΕ Μαγνησίας

& Σποράδων

  ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ/

ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 5-

5-2024

 

202

Τμήμα Πολιτικής

Προστασίας ΠΕ Μαγνησίας

& Σποράδων

ΒΟΛΟΣ

ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ/ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 5-

5-2024

2

203

Τμήμα Πολιτικής

Προστασίας ΠΕ Μαγνησίας

& Σποράδων

ΒΟΛΟΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 5-

5-2024

3

204

Τμήμα Πολιτικής

Προστασίας ΠΕ Μαγνησίας

& Σποράδων

ΒΟΛΟΣ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 5-

5-2024

1

205

Τμήμα Πολιτικής

Προστασίας ΠΕ Μαγνησίας

& Σποράδων

ΒΟΛΟΣ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 5-

5-2024

1

206

Τμήμα Πολιτικής

Προστασίας ΠΕ Μαγνησίας

& Σποράδων

ΒΟΛΟΣ

ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 5-

5-2024

1

207

Τμήμα Πολιτικής

Προστασίας ΠΕ Μαγνησίας

& Σποράδων

ΒΟΛΟΣ ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 5-

5-2024

1

208

Τμήμα Πολιτικής

Προστασίας ΠΕ Μαγνησίας

& Σποράδων

ΒΟΛΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 5-

Δείτε τη σχετική απόφαση
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ Γεωπόνοι Μαγνησία

Προηγούμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το