Τοπικά

Τηλεφωνικά ραντεβού στο Πρωτοδικείο Bόλου για εκδόσεις πιστοποιητικών, αντιγράφων αποφάσεων κ.ά.

Για τη διευκόλυνση των συναλλασσόμενων πολιτών με το Πρωτοδικείο Βόλου ανακοινώθηκε ότι για την έκδοση πιστοποιητικών, αλλά και την πληροφόρησή τους σχετικά με την έκβαση υποθέσεών τους, να χρησιμοποιούν τα ακόλουθα τηλέφωνα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Η διεκπεραίωση των ηλεκτρονικών μηνυμάτων γίνεται σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα παραλαβής τους και κατά προτεραιότητα όσων κατατίθενται ιδιοχείρως:

-Για έκδοση πιστοποιητικών μη πτώχευσης κλπ. και για πιστοποιητικά και έκδοση αντιγράφων που αφορούν σε σωματεία και Α.Μ.Κ.Ε. (Γραφείο 2): στο τηλέφωνο 24210-32480 και ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]
-Για την έκδοση αντιγράφων πολιτικών και ποινικών αποφάσεων μέχρι το έτος 2015, την έκδοση πιστοποιητικών που αφορούν σε τελεσιδικία πολιτικών αποφάσεων μέχρι το έτος 2009, σε διαθήκες και αποδοχή κληρονομιάς (ο θάνατος μέχρι 28-02-2013) κλπ., καθώς και καταστατικών εταιρειών (γραφείο 8): στο τηλέφωνο 2421039974 και ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]
-Για την έκδοση αντιγράφων πολιτικών αποφάσεων από το έτος 2015 μέχρι και σήμερα, την πληροφόρηση σχετικά με την έκβαση πολιτικών υποθέσεων από το έτος 2015 μέχρι και σήμερα, την έκδοση πιστοποιητικών προσβολής κληρονομικού δικαιώματος και κύρους διαθήκης, κύρους αρχαιρεσιών κ.λπ. (γραφεία 5-7): στα τηλέφωνα 2421039641 & 2421028260 και ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

-Για έκδοση πιστοποιητικών που αφορούν σε τελεσιδικία πολιτικών αποφάσεων από το έτος 2009 έως και σήμερα, και για υποθέσεις που αφορούν σε ασφαλιστικά μέτρα και στην ειδική διαδικασία (μισθώσεις και ανακοπές) και εργατικά (γραφεία 3-4): στα τηλέφωνα 2421034859 & 2421039640 και ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]
-Για το ποινικό Τμήμα, α) Εκκαθάριση ποινών κ.λπ.: στα τηλέφωνα 2421039934 & 2421031506, β)Βουλεύματα, ΜΟΔ: στο τηλέφωνο 2421029331 και ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], γ) Ποινικές έδρες και για την πληροφόρηση σχετικά με την έκβαση ποινικών υποθέσεων και για την έκδοση ποινικών αποφάσεων μετά το 2015 μέχρι και σήμερα, στο τηλέφωνο 2421032481 και ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού ορίστηκε από τον πρόεδρο Πρωτοδικών ως συντονιστής διαχείρισης COVID-19 για το Πρωτοδικείο Βόλου η δικαστική υπάλληλος κ. Αιμιλία Παπαδήμου, προϊστάμενη Διεύθυνσης της Γραμματείας του Πρωτοδικείου, τηλέφωνο: 2421023634 email: [email protected]/. Επίσης ορίζεται ότι είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής προστατευτικής μάσκας ή ασπίδας προστασίας πλήρους κάλυψης του προσώπου από όλους τους δικαστικούς λειτουργούς, εισαγγελικούς λειτουργούς, γραμματείς, δικαστικούς επιμελητές, συνηγόρους, διαδίκους και λοιπούς πολίτες, που εισέρχονται στο Δικαστικό Μέγαρο Βόλου και καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στα γραφεία, τις αίθουσες συνεδριάσεων (ακροατήρια), τους διαδρόμους και όλους τους υπόλοιπους χώρους του Δικαστικού Μεγάρου. Δεν επιτρέπεται η άσκοπη παραμονή ατόμων στους διαδρόμους του Δικαστικού Μεγάρου και όσοι ευρίσκονται στους χώρους του πρέπει καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους σε αυτούς να τηρούν απαρέγκλιτα απόσταση 1,5 μέτρου κατ’ ελάχιστον από τα άλλα πρόσωπα. Ορίζεται ως ανώτατο όριο παρευρισκόμενων εντός των αιθουσών εκδίκασης υποθέσεων του ΜΟΔ, του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου και του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου ο αριθμός των είκοσι πέντε (25) ατόμων και για τα γραφεία συνεδριάσεων πολιτικών υποθέσεων ο αριθμός των οκτώ (8) ατόμων. Ορίζεται ότι η είσοδος σε κάθε γραφείο των υπαλλήλων θα γίνεται ανά ένα άτομο και μόνο ύστερα από συνεννόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο ή η εξυπηρέτηση θα πραγματοποιείται από την είσοδο του γραφείου σύμφωνα με τις οικείες σημάνσεις. Συνιστάται στους πολίτες να προσέρχονται στα γραφεία έκδοσης πιστοποιητικών και αρχείου του Πρωτοδικείου Βόλου κατόπιν προγραμματισμένης συνάντησης, που θα γίνεται τηλεφωνικώς στους εξής αριθμούς τηλεφώνων : α) στον αριθμό 2421039641 όσον αφορά στο γραφείο έκδοσης πιστοποιητικών (Πολιτικό τμήμα), στον αριθμό 2421032480 όσον αφορά στο γραφείο έκδοσης πιστοποιητικών πτωχεύσεων, τροποποιήσεων καταστατικών εταιρειών, σωματείων κ.λπ., και στον αριθμό 2421039974 όσον αφορά στο γραφείο του αρχείου (διαθήκες). Οι αιτήσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων ή άλλων εγγράφων μπορούν να υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πρωτοδικείου Βόλου, ήτοι για πολιτικό τμήμα email:[email protected], και για τμήμα Αρχείου και Πτωχεύσεων (πτωχεύσεις, διαθήκες κ.λπ.) email: [email protected]

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το