Τοπικά

Σε σύμβαση με τεχνικό σύμβουλο για το έργο του Βιολογικού προχωρά η ΔΕΥΑΜΒ

Στην έγκριση του φακέλου Σύμβασης, Τευχών Δημοπράτησης, όρων διακήρυξης, τρόπου εκτέλεσης και πίστωσης της σύμβασης παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο «Τεχνικός Σύμβουλος για την υποβοήθηση της Υπηρεσίας στην επίβλεψη του χρηματοδοτούμενου υποέργου «Επέκταση ΕΕΛ για την υποδοχή των λυμάτων των οικισμών Γ’ προτεραιότητας Αγριάς και Ν. Αγχιάλου», προεκτιμώμενης αμοιβής 504.078,75 ευρώ θα προχωρήσει σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΜΒ.
Η Ομάδα Εργασίας του τεχνικού συμβούλου θα αποτελείται από έναν διπλωματούχο ηλεκτρολόγο ή μηχανολόγο μηχανικό (συντονιστή & επί τόπου του έργου), με ελάχιστη εμπειρία 12 έτη, έναν διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό υδραυλικής κατεύθυνσης (επί τόπου του έργου), με ελάχιστη εμπειρία 6 έτη και έναν διπλωματούχο χημικό μηχανικό, (επί τόπου του έργου), με ελάχιστη εμπειρία 6 έτη.
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης του τεχνικού συμβούλου ανέρχεται σε 25 μήνες. Ο καθαρός χρόνος της διάρκειας της σύμβασης του τεχνικού συμβούλου αναλύεται ως εξής:
-18 μήνες για την κατασκευή και ολοκλήρωση του Υποέργου,
-6 μήνες για τη δοκιμαστική λειτουργία του Υποέργου,
-1 μήνα για την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων της Υπηρεσίας προς το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το