Τοπικά

Προϋπολογισμός άνω των 3 εκ. ευρώ για τον ΣΥΔΙΣΑ Μαγνησίας το 2024

Ομόφωνα εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥΔΙΣΑ) Μαγνησίας, στην τελευταία συνεδρίασή του ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους για το 2024. Το σύνολο των εσόδων προϋπολογίστηκαν σε 3.338.160,1 ευρώ και το σύνολο των εξόδων σε 3.248.160,1 ευρώ με το αποθεματικό να διαμορφώνεται σε 90.000 ευρώ.
Τα τακτικά έσοδα προέρχονται : 1) από τις εισφορές των Δήμων, που χρησιμοποιούν τους δύο Χ.Υ.Τ.Α και τον Σ.Μ.Α του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α, οι οποίες διαμορφώθηκαν με την 19/2022 Απόφαση του ΔΣ ως εξής : 27,95 €/τόνο για τον Καλλικρατικό Δήμο Αλμυρού, προκειμένου να καλυφθεί μέρος των δαπανών του ΣΜΑ Αλμυρού και 23,85 €/τόνο για τους υπόλοιπους Καλλικρατικούς Δήμους. Εξαιρούνται από την καταβολή εισφορών προς τον Σύνδεσμο οι τρεις Νησιωτικοί Δήμοι οι οποίοι έχουν αναλάβει την λειτουργία των ΧΥΤΑ των νησιών τους βάσει των προγραμματικών συμβάσεων που έχουν υπογράψει με τον Σύνδεσμο, αλλά και την τροποποίηση του καταστατικού του συνδέσμου (51/2020 Απόφαση του ΔΣ) με την οποία αποχώρησαν οι νησιωτικοί δήμοι.
2) από τα Τέλη Χρήσης του Χ.Υ.Τ.Α του Π.Σ. Βόλου των βιομηχανιών, βιοτεχνιών και ιδιωτών, τα οποία διαμορφώθηκαν ως εξής : α) Βιομηχανίες, β) Ιδιώτες μεταφορείς αποβλήτων στα 30,00 €/τόνο, σύμφωνα με την 20/2022 Απόφαση του ΔΣ. Στο μεταξύ, προκηρύχθηκε ηλεκτρονικός ανοιχτός διεθνής δημόσιος διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «υπηρεσίες συμβούλου για την περιβαλλοντική αποκατάσταση κυττάρου και την επεξεργασία- διάθεση της αποθηκευμένης λυματολάσπης στον ΧΥΤΑ Π.Σ. Βόλου, περιόδου 2024-2025». Ο προϋπολογισμός μελέτης ανέρχεται στις 290.000 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου και ώρα 14:00. Σημειώνεται ότι ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου στις 10 το πρωί. Η υπηρεσία χρηματοδοτείται από τα τακτικά έσοδα του Συνδέσμου με την αναγκαία πίστωση και η χρονικά διάρκειά της ορίστηκε σε 12 μήνες.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το