Τοπικά

Πρόταση του Δήμου Αλμυρού στο Πράσινο Ταμείο για Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

Πρόταση στο Πράσινο Ταμείο για τη χρηματοδότηση του έργου «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) θα υποβάλει ο Δήμος Αλμυρού, μετά από σχετική απόφαση που έλαβε η Οικονομική Επιτροπή.
Να αναφερθεί ότι στο πλαίσιο ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης σε ολόκληρη τη χώρα και την επέκταση της χρήσης οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών οι μεσαίοι και μεγάλοι Δήμοι της χώρας υποχρεούνται να συντάξουν Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) έως τις 31 Μαρτίου 2021.
Υπό το πρίσμα αυτό, το Πράσινο Ταμείο καλεί τους Δήμους να υποβάλουν τις προτάσεις τους, σύμφωνα με τον Οδηγό Διαχείρισης Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» 2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων».
Ειδικότερα, με στόχο τη διείσδυση της ηλεκτροκίνησης σε όλη τη χώρα, η πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου έχει προϋπολογισμό 5,42 εκατ. ευρώ για το 2020-2021, για τα σχέδια που θα προβλέπουν τα σημεία φόρτισης και τις θέσεις στάθμευσης των ηλεκτρικών οχημάτων.

Η χρηματοδότηση υπολογίζεται με μαθηματικό τύπο ανάλογα με τα πληθυσμιακά κριτήρια του κάθε Δήμου και για τον Αλμυρού το ποσό της πρότασης που θα κατατεθεί ανέρχεται σε 39.680 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) αφορά στη χωροθέτηση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) κανονικής ή υψηλής ισχύος και αντίστοιχα θέσεων στάθμευσης Η/Ο, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Τα Σ.Φ.Η.Ο. θα αποτελούν ουσιαστικά τον Οδικό Χάρτη χωροθέτησης των δημοσίως προσβάσιμων θέσεων στάθμευσης και φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, που αποτελεί και το προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών στην Ελλάδα.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμυρού έλαβε απόφαση να αναθέσει εξολοκλήρου σε εξωτερικό συνεργάτη την κατάρτιση του Σ.Φ.Η.Ο., ενώ η Ομάδα Εργασίας που θα συγκροτηθεί θα έχει ως αντικείμενο τη δημιουργία και διάχυση του επικοινωνιακού υλικού, έντυπου και ψηφιακού, για την πληροφόρηση των κατοίκων και των επισκεπτών σε σχέση με τα σημεία επαναφόρτισης H/O και τους χώρους στάθμευσης Η/Ο, τη συστηματική παρακολούθηση της εξέλιξης και εφαρμογής του Σ.Φ.Η.Ο., τον προσδιορισμό και ποσοτικοποίηση των νέων αναγκών που προκύπτουν και την κατάθεση προτάσεων για συμπλήρωση/επικαιροποίησή του.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το