Τοπικά

Πρόσληψη έξι εποχικών στον Δήμο Νοτίου Πηλίου

Στην πρόσληψη έξι συνολικά ατόμων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων μηνών, θα προχωρήσει ο Δήμος Νοτίου Πηλίου, προκειμένου να καλύψει κατεπείγουσες πρόσκαιρες ή εποχικές ανάγκες, που έχουν προκύψει στον τομέα της Καθαριότητας, λόγω και της πρόσφατης θεομηνίας, όπως ο καθαρισμός πλατειών, οδών και κοινοχρήστων χώρων. Συγκεκριμένα θα προσληφθούν δυο εργάτες καθαριότητας ΥΕ, δυο εργάτες ΥΕ, ένας οδηγός ΔΕ και ένας χειριστής ΔΕ. Οι προσληφθέντες θα καλύψουν επίσης τις ανάγκες σε εργασίες ύδρευσης, κλαδέματος, την αποκομιδή προϊόντων κλαδέματος, αποψιλώσεις, αλλά και αποκομιδής απορριμμάτων, ενώ σχετική απόφαση έλαβε η Οικονομική Επιτροπή. Στο μεταξύ, στον ορισμό δυο άμισθων αντιδημάρχων για ένα έτος προέβη χθες με απόφασή του ο δήμαρχος Νοτίου Πηλίου Μιχ. Μιτζικός. Ο δημοτικός σύμβουλος Δημήτριος Ραμματάς ορίστηκε αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Πολιτισμού και Νεολαίας, έχοντας μεταξύ άλλων στις αρμοδιότητές του, τον σχεδιασμό και ευθύνη δράσεων Πολιτικής Προστασίας, τον έλεγχο και ευθύνη της εφαρμογής των προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων στο πλαίσιο του σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας, την επίβλεψη και ευθύνη του έργου της Πολιτικής Προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στην περιοχή του Δήμου Νοτίου Πηλίου, τη συμμετοχή στην προστασία των δασών και διατύπωση προτάσεων για την αποκατάσταση αυτών, την επίβλεψη της εφαρμογής πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων, που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με τη δημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, σχολών μουσικής, χορού κτλ.

Ο δημοτικός σύμβουλος Βασίλειος Μανέτας ορίστηκε αντιδήμαρχος, αρμόδιος για θέματα Καυσίμων, Λιμενικού Γραφείου, Αλιείας, Λιμενικών έργων και Λιμενικής Πολιτικής, με αρμοδιότητες μεταξύ άλλων την άσκηση εποπτείας και ελέγχου στον τομέα της Αλιείας, τη συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία για τη μελέτη και εκτέλεση λιμενικών έργων, τη μέριμνα για την κατασκευή αλιευτικών καταφυγίων που εξυπηρετούν αλιευτικά σκάφη, την αντιμετώπιση προβλημάτων και εισήγηση μέτρων που αφορούν στη διακίνηση, μεταποίηση, τυποποίηση, συντήρηση και εμπορία αλιευτικών προϊόντων σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και την επιμέλεια και ευθύνη της διαδικασίας και λειτουργίας ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το