Τοπικά

Προσλήψεις συμβασιούχων στους Δήμους Σκιάθου και Σκοπέλου

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά επτά ατόμων ανακοίνωσε ο Δήμος Σκοπέλου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών. Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε πρόκειται να προσληφθούν δύο οδηγοί απορριμματοφόρων ΔΕ (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου), ένας χειριστής μηχανημάτων έργου (φορτωτής), ένας εργάτης καθαριότητας με ημίονο και τρεις ακόμη εργάτες καθαριότητας. Όλοι τους θα απασχοληθούν με σύμβαση εργασίας οχτάμηνης διάρκειας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό «έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ2 ΔΕ/ΥΕ» και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σκοπέλου, ΤΚ 37003, Σκόπελος – Ν. Μαγνησίας απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, υπόψη Γεωργίου Γούλα και Γκίκα Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας: 24243-50103-131).
Εν τω μεταξύ, δέκα άτομα θα προσληφθούν και από τον Δήμο Σκιάθου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα. Πρόκειται για δύο οδηγούς απορριμματοφόρων ΔΕ και οχτώ εργάτες καθαριότητας ΥΕ που θα απασχοληθούν για οχτώ μήνες. Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων και της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά ([email protected]) είτε ταχυδρομικά όλα τα απαιτούμενα από την ανακοίνωση και το «παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου» δικαιολογητικά.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το