Τοπικά

Όλες οι αλλαγές στην οδό Μαιάνδρου στη Νέα Ιωνία

Αλλάζει η οδός Μαιάνδρου στη Νέα Ιωνία καθώς δημιουργούνται θέσεις στάθμευσης και διαπλάτυνση του πεζοδρομίου, στο ύψος της οδού Ικάρων. Το έργο χρηματοδοτείται από την περιφέρεια Θεσσαλίας και το ΕΣΠΑ και θα κοστίσει 323.000 ευρώ.

Το έργο σύμφωνα με τη “ΘΕΣΣΑΛΙΑ”  αφορά παρεμβάσεις από το τμήμα του πεζοδρομίου δεξιά της οδού Μαιάνδρου, από το ύψος της Λ. Ειρήνης έως την οδό Ιατρού Β. Σκούρα (Αρνιώτου), συνολικού μήκους 200μ, από το τμήμα του πεζοδρομίου αριστερά της οδού Ικάρων, από την οδό Μαιάνδρου έως την οδό Εθνικών Αγώνων, συνολικού μήκους 100μ. Στην οδό Ικάρων προτείνεται επιπλέον η ανακατασκευή και τμήματος του δεξιού πεζοδρομίου από την οδό Μαιάνδρου έως την οδό Μετσοβείου Πολυτεχνείου.

Τα συγκεκριμένα πεζοδρόμια έχουν μικρό πλάτος, 1 με 1,5μ. οπότε δεν είναι εύκολη η κυκλοφορία των πεζών. Παράλληλα, στα συγκεκριμένα σημεία, το πλάτος του δρόμου είναι μεγαλύτερο του αναγκαίου, οπότε επιτρέπεται η μερική μείωση του για την διαπλάτυνση των πεζοδρομίων.

Σκοπός της μελέτης είναι να εξασφαλιστεί η συνεχής, ανεμπόδιστη και ασφαλής κίνηση των πεζών και να διευθετηθεί η στάθμευση των οχημάτων.

Η οδός Μαιάνδρου από την αρχή, έως την Λ. Ειρήνης έχει πλάτος οδοστρώματος από 7μ. έως 10μ. με πεζοδρόμια εκατέρωθεν, πλάτους από 2 μ. έως 2,5μ. στο μεγαλύτερο τμήμα. Ωστόσο από το ύψος της Λ. Ειρήνης, στο πεζοδρόμιο δεξιά όπως κινούνται τα αυτοκίνητα, το πεζοδρόμιο είναι ιδιαίτερα στενό με  πλάτος από 1μ έως 1,5μ. με αποτέλεσμα οι πεζοί να κινούνται στο οδόστρωμα. Το πλάτος του οδοστρώματος σήμερα είναι 12μ. με διπλή λουρίδα μονόδρομης κίνησης των αυτοκινήτων. Δεξιά και αριστερά αν και δεν επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση, ωστόσο υπάρχουν αυτοκίνητα σταθμευμένα. Το πεζοδρόμιο είναι πλακοστρωμένο με πλάκες σκυροδέματος και με κράσπεδα από μάρμαρο.

Η οδός Ικάρων έχει σήμερα πλάτος οδοστρώματος, από κράσπεδο σε κράσπεδο 12,00μ. η κίνηση των αυτοκινήτων είναι μονόδρομη, ενώ από την αριστερή πλευρά υπάρχει στάθμευση των αυτοκινήτων.

 Τι αλλάζει στη Μαιάνδρου:

Προτείνεται η διαπλάτυνση του υφιστάμενου πεζοδρομίου εις βάρους του οδοστρώματος.Το συνολικό μήκος της επέμβασης είναι περίπου 200μ. (από την οδό Λ. Ειρήνης έως την οδό Ιατρού Β. Σκούρα (Αρνιώτου).

Το πλάτος του νέου οδοστρώματος προβλέπεται να γίνει σταθερό στα 10,50 μ. επιτρέποντας την διπλή λωρίδα κίνησης 7,00μ. και στάση εκατέρωθεν 1,75μ. Με την μείωση του πλάτους του οδοστρώματος θα μειωθεί και η ταχύτητα με την οποία θα διέρχονται τα αυτοκίνητα, οπότε θα είναι ασφαλέστερη η πεζή κίνηση.

Προτείνεται η διαπλάτυνση του υφιστάμενου πεζοδρομίου στην αριστερή πλευρά της οδού και ανακατασκευή του δεξιού πεζοδρομίου. Το μήκος της επέμβασης στην αριστερή πλευρά είναι περίπου 100μ (από Μαιάνδρου έως οδό Εθνικών Αγώνων) και το τμήμα αριστερά, περίπου 200μ. από την οδό Μαιάνδρου έως την οδό Μετσ. Πολυτεχνείου. Το πλάτος του οδοστρώματος θα είναι 8,00μ. και θα δημιουργηθούν θέσεις στάθμευσης.

Η πρόταση των διαπλατύνσεων και διαμορφώσεων των νέων πεζοδρομίων, η όδευση τυφλών όσο και όλες οι ράμπες κ.λπ. θα γίνουν σύμφωνα με τη Νομοθεσία.

Μετά την χάραξη του νέου οδοστρώματος, θα γίνει κοπή του ασφαλτοτάπητα στο νέο άξονα αυτού και αποξήλωση του ασφαλτοτάπητα από πλευρά όπου διαπλατύνεται το πεζοδρόμιο.

Στην οδό Μαιάνδρου: Θα γίνει αποξήλωση των ρείθρων και των μαρμάρινων κρασπέδων.

Αποξήλωση  του υφιστάμενου πλακοστρωμένου πεζοδρομίου, αφού έχει προηγηθεί η αναγκαία κοπή της πλακόστρωσης σε όλους τους κάθετους πλακοστρωμένους πεζοδρόμους. (Μακεδονίας, Εφέσσου, Κ. Θέου, Ιατρού Β. Σκούρα κ.λπ.). Επίσης κοπή θα γίνει σε όλα τα σημεία  αρχής και τέλους του πεζοδρομίου με το υφιστάμενο όπως π.χ. στην οδό Λ. Ειρήνης , στην οδό Μαγνησίας κλπ. ή κατά μήκος του πλακοστρωμένου πάρκου στην πλατεία Δημητρίου Α’.

Με την αποξήλωση του πεζοδρομίου θα πρέπει βγει ο υπάρχων αστικός εξοπλισμός όπως κολωνάκια και φανάρια οδοσήμανσης, καλαθάκια κ.λπ. Συγκεκριμένα στις διασταυρώσεις της περιοχής διαμόρφωσης (Λ. Ειρήνης με Μαιάνδρου κ.λπ.) που υπάρχουν φανάρια οροσήμανσης θα πρέπει να αποξηλωθούν με προσοχή και να επανατοποθετηθούν στην θέση που θα υποδείξει η υπηρεσία.

Θα γίνουν οι αναγκαίες προσαρμογές στα υπάρχοντα φρεάτια, μεταφορά και κατασκευή νέων, αναδιάταξη κ.λπ.

Ακολούθως θα γίνει ανακατασκευή των στρώσεων οδοστρωσία, οι επιχώσεις κάτω από τη θέση του νέου πεζοδρομίου.

Μετά από διαλογή των υφισταμένων μαρμάρινων κρασπέδων θα επανατοποθετηθούν τα χρήσιμα κράσπεδα, καθώς και τα νέα που θα απαιτηθούν, μαζί με τα ρείθρα τους.

Σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, προβλέπονται κατάλληλες διαμορφώσεις των πεζοδρομιών (σκάφες) στις θέσεις διαβάσεων  και στις θέσεις εισόδου/εξόδου των κάθετων πεζοδρομήσεων. Στις αυτές δεν προβλέπεται κράσπεδο αλλά διαπλάτυνση του ρείθρου έως το πλακόστρωτο, ώστε να μην υπάρχει εμπόδιο κατά την κίνηση των πεζών, ΑΜΕΑ και τροχοφόρων. Επίσης ράμπες και σκάφες θα γίνουν στις διαβάσεις για την εξασφάλιση πλήρη προσβασιμότητας.

Από την αρχή της διαμόρφωσης και καθ΄ όλο το μήκος της, θα τοποθετηθεί γραμμική πλακόστρωση – οδηγός όδευσης τυφλών. Θα τοποθετηθούν πλάκες τσιμέντου έγχρωμες, τύπου Α: κατεύθυνση, τύπου Β: κίνδυνος, τύπου Γ: αλλαγή κατεύθυνσης κλπ.

Στις διαβάσεις η σύνδεση της στάθμης του πεζοδρομίου με την στάθμη του οδοστρώματος θα γίνεται με σκάφες, πλάτους τουλάχιστον 1.50μ, των οποίων η το τέλος θα είναι χαρακτηρισμένα με λωρίδα επισήμανσης (τύπος Β: ΚΙΝΔΥΝΟΣ) ώστε να προειδοποιούνται τα άτομα με προβλήματα στην όραση. Στο σημείο συνάντησης του κρασπέδου της ράμπας και του οδοστρώματος δεν πρέπει να δημιουργείται έστω και ελάχιστη υψομετρική διαφορά.

Θα επανατοποθετηθούν οι ιστοί οδοσήμανσης, φωτεινοί σηματοδότες.
Θα τοποθετηθούν τα νέα φωτιστικά στοιχεία που προβλέπονται από τη μελέτη.

Στην οδό Ικάρων

Μετά τη χάραξη του νέου οδοστρώματος, θα γίνει κοπή του ασφαλτοτάπητα στο νέο άξονα αυτού, αποξήλωση του ασφαλτοτάπητα από πλευρά όπου διαπλατύνεται το πεζοδρόμιο.

Θα γίνει κοπή του ασφαλτοτάπητα, και αποξήλωση του κράσπεδου και του κρασπεδόρειθρου.

Αποξήλωση του υφιστάμενου πλακοστρωμένου πεζοδρομίου.

Με την αποξήλωση του πεζοδρομίου θα πρέπει βγει ο υπάρχων αστικός εξοπλισμός όπως κολωνάκια και φανάρια οδοσήμανσης, καλαθάκια κ.λπ.

Θα γίνουν οι αναγκαίες προσαρμογές στα υπάρχοντα φρεάτια, μεταφορά και κατασκευή νέων, αναδιάταξη κ.λπ.

Από την αρχή της διαμόρφωσης και καθ΄ όλο το μήκος του αριστερού πεζοδρομίου, θα τοποθετηθεί γραμμική πλακόστρωση –οδηγός  όδευσης  τυφλών,  Θα τοποθετηθούν πλάκες τσιμέντου έγχρωμες, τύπου Α: κατεύθυνση, τύπου Β: κίνδυνος, τύπου Γ: αλλαγή κατεύθυνσης κλπ.

Στο πεζοδρόμιο δεξιά του δρόμου, καθώς το πλάτος του θα  είναι όπως το υφιστάμενο, δηλ. 2,00μ, οι διαμορφώσεις των ραμπών θα γίνει στο συνολικό πλάτος αυτού, για το τμήμα της οδού Μαιάνδρου. Το πεζοδρόμιο που προβλέπεται  στην αριστερή πλευρά της οδού Ικάρων θα έχει προεξοχές στις γωνίες των διασταυρώσεων, ώστε να διαμορφώνονται θέσεις στάθμευσης πλάτους 2,5μ.

Μετά την ανακατασκευή των στρώσεων οδοστρωσίας, θα ακολουθήσει η ασφαλτική προεπάλειψη και ασφαλτική στρώση.

Θα επανατοποθετηθούν οι ιστοί οδοσήμανσης, φωτεινοί σηματοδότες.

Θα τοποθετηθούν τα νέα φωτιστικά στοιχεία που προβλέπονται από τη μελέτη.

Στις οδούς θα τοποθετηθούν φωτιστικά σώματα Led. Τα φωτιστικά σώματα θα τοποθετηθούν σε ιστούς 8 μέτρων περίπου με βραχίονα μήκους 1,2 έως 1,5 μέτρων. Οι ιστοί θα τοποθετηθούν από τη μία πλευρά του δρόμου για αυτό και επιλέγηκαν φωτιστικά ασύμμετρης δέσμης.

Η επιλογή φωτισμού με Led έγινε στα πλαίσια της εξοικονόμησης ενέργειας και λαμβάνοντας υπόψη την μεγάλη διάρκεια ζωής των Led, στην ελαχιστοποίηση των αναγκών συντήρησής τους που είναι ιδιαίτερα θετικός παράγοντας, δεδομένου ότι οι εν λόγω οδοί είναι κεντρικοί οδικοί άξονες της Νέας Ιωνίας Βόλου.

Στα πλαίσια των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών θα κατασκευασθεί επίσης δίκτυο ομβρίων ώστε να οδηγούνται οι υδρορροές των κτιρίων στο υπάρχων δίκτυο ομβρίων της πόλης.

Κατά την κατασκευή του δικτύου οδοφωτισμού θα κατασκευασθεί παράλληλο δίκτυο ηλεκτροδότησης των υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων που βρίσκονται στις κάθετες, στην οδό Μαιάνδρου, παρόδους στις οποίες δεν γίνεται παρέμβαση.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το