Τοπικά

Οι περιοχές της Μαγνησίας που απειλούνται με εκδήλωση πυρκαγιάς

 

Γνώμη επί της προμελέτης Σχεδίου Αντιπυρικής Προστασίας στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Βόλου θα εκφράσει σήμερα η Δημοτική Επιτροπή. Αρχικά γίνεται η παρουσίαση των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν και στη συνέχεια περιγράφεται βάσει αυτών το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής μελέτης.
Ειδικότερα, στην ενότητα «ΙΙΙ.9 Άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης», όπου περιγράφεται η τουριστική δραστηριότητα και μεταξύ αυτών και ο περιηγητικός τουρισμός, προτείνεται να προστεθούν οι πεζοπορικές διαδρομές που συντηρούνται και σημαίνονται στο πλαίσιο έργου CLLD/LEADER που υλοποιείται από το Δήμο Βόλου, είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το έργο περιλαμβάνει ήπιες παρεμβάσεις συντήρησης και σήμανσης σε ένα δίκτυο 21 διαδρομών, συνολικού μήκους 121 χιλιομέτρων, στο Δήμο Βόλου. Αντίστοιχα έργα υλοποιούνται από τους Δήμους Ζαγοράς – Μουρεσίου και Νοτίου Πηλίου για τα μονοπάτια που βρίσκονται εντός των διοικητικών τους ορίων.
Μετά την περιγραφή και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν την περίοδο 2000 – 2022, ακολουθεί η ενότητα «ΙΧ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΕΙΛΗΣ» που αποτελεί τη βάση του σχεδίου αντιπυρικής προστασίας.
Στον χάρτης της προμελέτης, αποτυπώνεται η εκτίμησης της απειλής. Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, προκύπτει ότι έκταση περίπου ίση με το 3% της περιοχής μελέτης διατρέχει σημαντική απειλή, με βάση την πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς, την ένταση του μετώπου (καυσιμότητα) και τις απειλούμενες αξίες. Οι εκτάσεις αυτές εντοπίζονται κυρίως περιμετρικά οικισμών που συνορεύουν με δασική βλάστηση και περιμετρικά σημαντικών εγκαταστάσεων και υποδομών. Σε μεγαλύτερη επικινδυνότητα βρίσκονται οι οικισμοί Νεοχώρι, Λύρη και Άγιος Γεώργιος και το ανατολικότερο άκρο του οικισμού Μηλεών στο Δήμο Νοτίου Πηλίου. Επίσης, βαθμό απειλής ίσο με 10 (μέγιστος) λαμβάνουν το ανατολικό και βορειοανατολικό άκρο της πόλης του Βόλου στο Δήμο Βόλου και οι οικισμοί Κανάλια, Κεραμίδι, Καμάρι, Βενέτο, Μικρό Περιβολάκι, Περίβλεπτο, Ελευθεροχώρι και Κοκκίνα του Δήμου Ρήγα Φεραίου. Συμπληρωματικά όλοι οι οικισμοί του Νοτίου Πηλίου λαμβάνουν περιμετρικά τους βαθμό άνω του 8. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στις περιοχές που βρίσκονται μεταξύ Αφετών – Νεοχωρίου – Καλαμακίου και Τρικέριου – Αγίας Κυριακής, που λόγω του τύπου βλάστησης, κλίματος και υψομέτρου εμφανίζουν εξίσου σημαντική απειλή.

Μέσα από τη μελέτη προτείνονται:
-ημερίδες, διαλέξεις (κυρίως σε μαθητές), αξιοποίηση των ΜΜΕ και των κοινωνικών μέσων δικτύωσης, τοποθέτηση πινακίδων με ενημερωτικό περιεχόμενο, υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης σε παραδασόβιους πληθυσμούς και τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, δημιουργία ιστοσελίδας από την Δ/νση Δασών
-καθαρισμοί των περιοχών υψηλού κινδύνου στις οποίες έχει αναγνωρισθεί πολύ σημαντική απειλή εκδήλωσης πυρκαγιάς, δημιουργία μικτών συστάδων που αυξάνουν την περιεχόμενη υγρασία του φυλλώματος των κωνοφόρων μειώνοντας την ευφλεκτότητά τους, δημιουργία στεγασμένων αντιπυρικών ζωνών σε περιοχές στις οποίες έχει αναγνωρισθεί σημαντική απειλή εκδήλωσης πυρκαγιάς, διάνοιξη ψιλών αντιπυρικών ζωνών, συντήρηση υφιστάμενων ψιλών αντιπυρικών ζωνών, αντιπυρική προστασία οικιστικών περιοχών μέσω του καθαρισμού ιδιωτικών οικοπέδων που βρίσκονται εντός των πόλεων και οικισμών.
– διάνοιξη δρόμων Γ΄ κατηγορίας σύνδεσης με προτεινόμενα πυροφυλάκια, βελτίωση βατότητας υφιστάμενων δασικών δρόμων, εγκατάσταση προκατασκευασμένων μεταλλικών δεξαμενών νερού αντιπυρικής προστασίας, επισκευή, συντήρηση, βελτίωση υφιστάμενης υδατοδεξαμενής από σκυρόδεμα, κατασκευή δύο μόνιμων, ξύλινων, υπευψωμένων πυροφυλακίων σε θέσεις του Δήμου Ρήγα Φεραίου, σχεδιασμός και εγκατάσταση ενός έξυπνου συστήματος έγκαιρου εντοπισμού πυρκαγιάς υπαίθρου και διαχείρισης του ρίσκου από αυτές για τις πλέον επικίνδυνες περιοχές έναρξης και εξάπλωσης της πυρκαγιάς και προμήθεια αυτόνομου συστήματος ανίχνευσης πυρκαγιών στις ακόλουθες περιοχές του λόφου Γορίτσας (στην Εκκλησία) και στη δασική έκταση μεταξύ των οικισμών Αφέτες και Νεοχώρι. Ωστόσο, σημειώνεται ότι στο λόφο της Γορίτσας, δίπλα στην εκκλησία, υπάρχει ήδη μία εγκατεστημένη κάμερα πυρανίχνευσης, που τοποθετήθηκε από το Δήμο Βόλου στο πλαίσιο έργου CLLD/LEADER που υλοποίησε (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης).

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το