Τοπικά

Μετάθεση της ημερομηνίας προσφορών για το δίκτυο αποχέτευσης Χώρας Αλοννήσου

Μετατέθηκε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για το έργο «Δίκτυο αποχέτευσης Χώρας Δήμου Αλοννήσου» λόγω αστοχιών που παρουσιάστηκαν στο υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα, οι οποίες δεν επέτρεπαν τη χρήση του. Έτσι παρατάθηκε η παραλαβή των προσφορών στον διαγωνισμό μέχρι τη Δευτέρα 21 Αυγούστου, στις 2 το μεσημέρι, και η ηλεκτρονική αποσφράγισή τους θα γίνει την Παρασκευή 25 Αυγούστου. Το εκτιμώμενο κόστος του έργου ανέρχεται σε 1.320.000 ευρώ
Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Οι εργασίες αφορούν το εσωτερικό δίκτυο της Χώρας, το μήκος του οποίου ανέρχεται σε 3.645 m και χωρίζεται βάσει των υψομετρικών διακυμάνσεων σε δύο υποδίκτυα. Επίσης στη Χώρα υπάρχουν δύο αντλιοστάσια. Η λειτουργία του αντλιοστασίου θα είναι αυτόματη, ώστε να μη απαιτείται ειδικό προσωπικό κατά τη λειτουργία τους, παρά μόνο κατά τη συντήρηση τους.

Το αντλιοστάσιο ΧΑ2 του ανατολικού υποδικτύου της Χώρας της Αλοννήσου θα κατασκευαστεί έτσι ώστε να εναρμονίζεται απόλυτα με τον αρχιτεκτονικό χαρακτήρα της περιοχής και θα ηχομονωθεί κατάλληλα, ώστε να μην προκαλεί όχληση στους περαστικούς και τους γύρω κατοίκους κατά τη λειτουργία του. Επίσης για να αποφευχθεί η τυχόν κακοσμία, η οποία όμως δεν αναμένεται, θα προβλεφθεί εγκατάσταση απόσμησης του χώρου αναρρόφησης των αντλιών. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 26.400,00€ και ισχύ τουλάχιστον δεκατριών μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το