Τοπικά

Με νέο μειωμένο μίσθωμα και με προφορικές προσφορές “βγαίνει” σε δημοπρασία το γκαράζ της Φιλελλήνων

Mε φανερές προφορικές προσφορές, θα γίνει η εκμίσθωση του πολυώροφου κτιρίου στάθμευσης αυτοκινήτων και καταστημάτων επί των οδών Ερμού-Φιλελλήνων-Δημητριάδος. Η συνολική δυναμικότητα του κτιρίου σε θέσεις στάθμευσης είναι 252 θέσεις και η εταιρεία με Ρώσο επιχειρηματία που αναδείχθηκε στον διαγωνισμό δεν εμφανίστηκε για να υπογράψει τη σύμβαση καταθέτοντας φάκελο.

Ο πολυώροφος Σταθμός Αυτοκινήτων είναι στεγασμένος, δημοσίας χρήσεως και θα λειτουργεί με αυτοεξυπηρέτηση . Η είσοδος – έξοδος του Σταθμού προβλέπεται στην οδό Φιλελλήνων, με τη διασφάλιση επαρκούς χώρου αναμονής των οχημάτων (3 θέσεις), όπως απαιτείται από τη νομοθεσία.

Ο προορισμός του κτιρίου είναι αποκλειστικά η στάθμευση αυτοκινήτων με αυτοεξυπηρέτηση.

Ο Δήμος Βόλου, ορίζει ότι θα πρέπει να γίνει κατάλληλη διαμόρφωση του ισογείου εκ μέρους του μισθωτή, ώστε να λειτουργήσει ένα ή περισσότερα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις.

Όσον αφορά τον τελευταίο όροφο (δώμα) εφόσον γίνει η σχετική τροποποίηση της άδειας οικοδομής από τον εκμισθωτή, μπορεί να δημιουργηθεί και να λειτουργήσει κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για το οποίο ο εκμισθωτής (Δήμος Βόλου) θα αναλάβει τις εργασίες της Α΄ Φάσης του έργου που περιλαμβάνει την αρχική δόμηση και ο μισθωτής θα αναλάβει την αποπεράτωση και κατάλληλη διαμόρφωση του χώρου. . Τέλος σημειώνεται, ότι η όποια εργασία πρόκειται να πραγματοποιηθεί απαιτεί την έκδοση Άδειας Δόμησης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Βόλου.

Η δημοπρασία θα είναι φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί στο πρώην Δημαρχιακό Κατάστημα Ν. Ιωνίας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δώδεκα έτη και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Για να γίνει δεκτός υποψήφιος μισθωτής στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό εγγυητική επιστολή ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, το οποίο ορίστηκε σε 300.000,00 ευρώ ετησίως ως μίσθωμα, δηλαδή 30.000,00 ευρώ που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη, ποσού ίσου με το 50% του μισθώματος του πρώτου έτους. Σημειώνεται πως το γκαράζ βγήκε στη δημοπρασία στις 12 Αυγούστου με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς τα 360.000 ευρώ.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το