Τοπικά

Δωρεάν ασύρματο ίντερνετ στον Δήμο Αλμυρού

Μνημόνιο συνεργασίας θα υπογράψει ο Δήμος Αλμυρού με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» και τη ΓΓΤΤ του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για την υλοποίηση του έργου WiFi4GR, μέσω του οποίου θα δοθεί δωρεάν ευρυζωνική πρόσβαση στο internet μέσω WiFi Hot-spots σε υπαίθριους και κλειστούς δημόσιους χώρους. Σχετική ομόφωνη απόφαση έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο στην προχθεσινή του συνεδρίαση.
Όπως τονίστηκε, σκοπός του μνημονίου είναι να συμφωνηθούν οι όροι και προϋποθέσεις για την υλοποίηση στον Δήμο Αλμυρού δικτύου δωρεάν wifi ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «WiFi4GR -Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο».
Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, σύνδεση και λειτουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης – WiFi (Hotspots) στο διαδίκτυο σε διάφορες περιοχές με διασπορά σε ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με τη συμφωνία – πλαίσιο, οι ανάδοχοι των επιμέρους εκτελεστικών συμβάσεων θα αναλάβουν την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση όλου του απαιτούμενου εξοπλισμού, για την υλοποίηση των Περιοχών Ασύρματης Πρόσβασης ΠΑΠ (access points, κεραίες, εργασίες εγκατάστασης κ.λπ.). Επιπλέον, οι ανάδοχοι αναλαμβάνουν τη διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο του εξοπλισμού ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης, για τουλάχιστον τρία έτη, η οποία θα γίνεται από κεντρικό σύστημα διαχείρισης, το οποίο θα προμηθεύσει και εγκαταστήσει ο ίδιος.
Η ισχύς του μνημονίου ολοκληρώνεται μετά την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία οριστική παραλαβή του αντικειμένου της εκτελεστικής σύμβασης που αφορά στον Δήμο.
Στις υποχρεώσεις του Δήμου Αλμυρού μεταξύ άλλων μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα είναι να εξασφαλίσει την εγκατάσταση και λειτουργία εξοπλισμού ασύρματης πρόσβασης στα εν λόγω σημεία για τουλάχιστον πέντε χρόνια, καθώς και τη δέσμευση για παροχή ρεύματος και σύνδεσης στο διαδίκτυο (ταχύτητας τουλάχιστον 100Mbps ή αν αυτό δεν είναι τεχνικά εφικτό, της μέγιστης διαθέσιμης ταχύτητας στην περιοχή) για τουλάχιστον πέντε χρόνια. Το κόστος για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και παροχής σύνδεσης στο διαδίκτυο, βαρύνει το Δήμο.

Επίσης, ο Δήμος Αλμυρού θα δεσμευτεί να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να οριστικοποιηθούν τα σημεία εγκατάστασης και επίσης μετά τη συμφωνία αυτών να εκτελέσει τις απαραίτητες εργασίες ώστε να φέρει σε πλήρη ετοιμότητα τα σημεία εγκατάστασης.
Τέλος, θα έχει την υποχρέωση για τη διασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας της διαδικτυακής σύνδεσης και την άμεση αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων. Σε περίπτωση που κάποια σύνδεση παραμένει εκτός λειτουργίας για διάστημα άνω των 24 ωρών και ο Δήμος δεν προέβη σε ενέργειες ως προς την αποκατάστασή της (π.χ. εργασίες συντήρησης, ενημέρωση του παρόχου τηλεπικοινωνιών για αποκατάσταση της βλάβης κ.λπ.) τότε η ΕΥΔΠ – ΨΗΜΕΤ, σε συνεργασία με τη ΓΓΤΤ έχει το δικαίωμα να προβεί αυτοδίκαια σε μετεγκατάσταση της υποδομής σε άλλο σημείο είτε εντός του Δήμου είτε σε άλλον Δήμο που μετέχει στην υλοποίηση της Δράσης.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το