Τοπικά

Δήμος Αλμυρού: Αρνητική γνωμοδότηση για αιολικό πάρκο στην Όθρυ

Αρνητικά γνωμοδότησε το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την κατασκευή και λειτουργία του αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 34,8 MW στις θέσεις Κοτρώνι, ∆ιχάλα, Ξεροβούνι, Μεσοβούνι και Κακόγρικο των ∆.Ε. Αλμυρού και Ανάβρας. Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ανάβρας, καθώς και μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Ανάβρας, πολίτες και εκπρόσωποι φορέων του Δήμου οι οποίοι εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους ως προς την εγκατάσταση του αιολικού σταθμού.
Να αναφερθεί ότι ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ανάβρας Κων/νος Κελάφας ψήφισε αρνητικά. Τα κυριότερα στοιχεία της Μ.Π.Ε. είναι τα ακόλουθα:
Το υπό μελέτη έργο αποτελείται από τρία γήπεδα τοποθέτησης των ανεμογεννητριών με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 34,8MW. Το έργο θα εκμεταλλεύεται το υψηλό αιολικό δυναμικό σε ορεινή περιοχή των Δ.Ε. Ανάβρας και Αλμυρού με την εγκατάσταση 11 ανεμογεννητριών (Α/Γ), εκ των οποίων οι 8 θα είναι ισχύος 3 MW και οι υπόλοιπες 3 θα είναι ισχύος 3,6 MW. Το ύψος του πυλώνα θα είναι 91 μ. και η διάμετρος των πτερυγίων ίση με 117 μ. Η σύνδεση του πάρκου πρόκειται να γίνει με γειτονικό και θα καταλήγει στη γραμμή υψηλής τάσης από Λάρισα προς τον Νότο.
Πιο συγκεκριμένα το ΑΣΠΗΕ πρόκειται να κατασκευαστεί ανατολικά του οικισμού της Ανάβρας στον ορεινό όγκο της Όθρυος στη θέση Κοτρώνι, Διχάλα, Ξεροβούνι, Μεσοβούνι, Κακόγρικο των Δ.Ε. Ανάβρας και Αλμυρού. Τα γήπεδα εγκατάστασης χωροθετούνται εντός των ορίων των Δ.Ε. Ανάβρας και Αλμυρού και πιο συγκεκριμένα εντός των Κοινοτήτων Ανάβρας και Κωφών.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το