Τοπικά

Αιτήσεις για χρηματοδότηση σε επτά προσκλήσεις του «Αντώνης Τρίτσης» από τον Δήμο Σκοπέλου

Αιτήσεις για τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση έργων και προμηθειών προτίθεται να υποβάλει ο Δήμος Σκοπέλου σε προσκλήσεις του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης 2020-2023» .Η υποβολή αιτήσεων εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Ειδικότερα, το υπουργείο Εσωτερικών καλεί τους δήμους για προτάσεις αναφορικά με έργα που αφορούν σε υποδομές, προμήθειες και εξοπλισμούς που συμβάλουν στη βελτίωση της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, στην προώθηση της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας.
Με την πρόσκληση ΑΤ05 «Ανάπτυξη Υπαίθρου–Αγροτική Οδοποιία», το υπουργείο καλεί τους δήμους για την υλοποίηση έργων που αφορούν βελτίωση υφιστάμενων δρόμων πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, ενώ με την πρόσκληση ΑΤ07 οι δήμοι καλούνται να αξιοποιήσουν την ακίνητη περιουσία τους, καθώς και την παραχωρημένη ακίνητη περιουσία σε αυτούς, για διάστημα τουλάχιστον 15 ετών, όπου θα χρηματοδοτηθούν έργα για επανάχρηση ανενεργών εμβληματικών κτιρίων, για κατασκευή νέων δημαρχιακών κτιρίων ή επέκταση υφιστάμενων και για ανέγερση ή επέκταση σχολικών κτιρίων.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ08 οι δήμοι πρέπει να υποβάλουν προτάσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ενώ με την πρόσκληση ΑΤ10 πρέπει να υποβάλουν προτάσεις για συντήρηση και επισκευή δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων ή για παρεμβάσεις διασφάλισης πρόσβασης στον χώρο των παραλιών κολύμβησης.
Με την πρόσκληση ΑΤ12 προβλέπεται η χρηματοδότηση ηλεκτρικών οχημάτων καθώς και η κατασκευή των απαραίτητων σταθμών φόρτισης ενώ με την πρόσκληση ΑΤ14 «Ελλάδα 1821-Ελλάδα 2021» επιλέξιμες δαπάνες αποτελούν η ίδρυση και δημιουργία νέων μουσείων και μόνιμων εκθέσεων, η ψηφιοποίηση ιστορικών αρχείων , οι εκπαιδευτικές δράσεις με ψηφιακές εφαρμογές και δράσεις με πολιτιστικό, τουριστικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Τυχόν μη επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος θα καλυφθούν από τους οικονομικούς πόρους του Δήμου, οι οποίοι θα περιληφθούν στον προϋπολογισμό του εάν και εφόσον προκύψει η ένταξη των προτάσεων σε πιστώσεις του προγράμματος.
Κατά ψήφισε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Αναγνώστου δηλώνοντας ότι συμφωνεί με την αναγκαιότητα των περισσότερων έργων, διαφωνεί όμως με τους όρους που, όπως είπε, στην ουσία δεσμεύουν τους δήμους και προβλέπουν δανειοδότηση και δαπάνες από ίδια έσοδα του Δήμου. Υπέρ της αποδοχής των όρων ψήφισε η κ. Καρβέλη επισημαίνοντας ότι το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» είναι συνέχεια του «Φιλόδημου». «Προβλέπονται δανειακές συμβάσεις με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με την εγγύηση του δημοσίου. Η σύνταξη των τεχνικών δελτίων θα γίνει χωρίς να γνωρίζουμε το κόστος κάθε επιλέξιμης δαπάνης. Θα υπάρχει κάποια ενημέρωση σε αυτό;» ανέφερε.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το