Τοπικά

300.000 ευρώ xρωστούν οι Δήμοι της Μαγνησίας στον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Ούτε ένας Δήμος μέλος του ΣΥΔΙΣΑ Μαγνησίας δεν έχει καταβάλλει τις εισφορές της β ’ τριμηνιαίας δόσης του 2018. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η Εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέσμου να προχωρήσει σε έκτακτη συνεδρίασή της στη λήψη ομόφωνης απόφασης για την είσπραξη εισφορών των Δήμων μελών του Συνδέσμου, της δεύτερης τριμηνιαίας δόσης του έτους 2018 μέσω της ΔΕΗ, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν.3854/2010, με σχετικό αίτημα που κατατέθηκε.
Το συνολικό ποσό που οφείλεται στον ΣΥΔΙΣΑ Μαγνησίας από τους ΟΤΑ του Νομού ανέρχεται στις 296.804,88 ευρώ, ενώ ανά Δήμο τα ποσά έχουν ως εξής: Δήμος Βόλου (227.585,48 ευρώ), Δήμος Αλμυρού (29.498,61 ευρώ), Δήμος Νοτίου Πηλίου (17.363,43 ευρώ), Δήμος Ρήγα Φεραίου (14.252,38 ευρώ) και Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου (8.104,98ευρώ).
Να αναφερθεί ότι στη διάρκεια της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου τονίστηκε χαρακτηριστικά ότι «επειδή τα έσοδά του προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από τις ανταποδοτικές εισφορές των Δήμων η μη καταβολή των εισφορών αυτών δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του», με αποτέλεσμα να κατατεθεί σχετικό αίτημα στη ΔΕΗ για την είσπραξή τους.

Διαγωνισμός φύλαξης για τον ΧΥΤΑ Βόλου
Στο μεταξύ, στην προκήρυξη πρόχειρου δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με ενσφράγιστες προσφορές δια συμπληρώσεως τιμολογίου σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 , για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Φύλαξη του Χ. Υ. Τ. Α Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου, περιόδου 2018-2019» με κριτήριο η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, θα προχωρήσει ο ΣΥΔΙΣΑ Μαγνησίας.
Ο προϋπολογισμός μελέτης ανέρχεται στις 59.520 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα γίνει την Πέμπτη 28η Ιουνίου και ώρα 10π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α στην οδό Κωνσταντά 141 στον τέταρτο όροφο ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οι έχοντες την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας ιδιωτικής
επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας του υπουργείου Δημοσίας Τάξεως.
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο ποσόν των 1.190,40 ευρώ και παρέχεται με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας συνταγμένη κατά τον ισχύοντα τύπο για το Δημόσιο ή με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, που θα απευθύνεται προς τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Ν. Μαγνησίας.
Η υπηρεσία χρηματοδοτείται από τα τακτικά έσοδα του Συνδέσμου με την αναγκαία πίστωση.
Η χρονική και συμβατική διάρκεια της υπηρεσίας ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Συνδέσμου, Κωνσταντά 141, Τηλ. 24210-28568, 24210-27220 & φαξ 24210-27208.
Τα τεύχη δημοπράτησης θα δίνονται μέχρι μια εργάσιμη ημέρα πριν τον διαγωνισμό.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το