Τοπικά

Zητούν την παρέμβαση υπουργών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής Γενικών Διευθυντών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Αίτημα προς τον Υπουργό Εσωτερικών Αλέξη Χαρίτση και την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου απέστειλαν οι αιρετοί εκπρόσωποι συμβουλίου επιλογής προϊσταμένων Περιφέρειας Θεσσαλίας ζητώντας την παρέμβασή τους για την ολοκλήρωση της διαδικασίες επιλογής Γενικών Διευθυντών στην Περιφέρεια.

Η επιστολή τους στους υπουργούς:

«κκ. Yπουργοί,
Με την Αριθ. Πρωτ.: 5136/18-01-2019, Προκήρυξη του Υπουργείου Εσωτερικών προκηρύχθηκαν οι έξι (6) θέσεις ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ορίστηκε σε 15 ημέρες και ξεκίνησε 5 ημέρες μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης, ήτοι την30/1/2019, ημέρα Τετάρτη και έληξε την 13/2/2019, ημέρα Τετάρτη.

Η διαδικασία βεβαίωσης των στοιχείων της αίτησης υποψηφιότητας και του βιογραφικού σημειώματος κάθε υποψήφιου υπαλλήλου, από την Διεύθυνση Προσωπικού προβλεπόταν εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την επομένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων.

Μετά το πέρας της προηγούμενης αποκλειστικής δεκαήμερης προθεσμίας, η Διεύθυνση Προσωπικού έπρεπε να κοινοποιήσει αμελλητί σε κάθε υποψήφιο τη βεβαίωση των στοιχείων της αίτησης υποψηφιότητας και του βιογραφικού του σημειώματος. Οι υποψήφιοι, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση, έπρεπε να υποβάλλουν στη Διεύθυνση Προσωπικού τυχόν ενστάσεις τους επί των βεβαιώσεων. Οι εν λόγω ενστάσεις έπρεπε να εξεταστούν από τις Διευθύνσεις Προσωπικού εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών.

Μετά το πέρας των ως άνω αναφερόμενων διαδικασιών, η Διεύθυνση Προσωπικού της Περιφέρειας Θεσσαλίας έπρεπε να αποστείλει αμελλητί, δηλαδή αμέσως, στη Γραμματεία του 1ου Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (Βασ. Σοφίας 15, 10674, Αθήνα) τις αιτήσεις υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, όπως οριζόταν από την προκήρυξη.

Σήμερα 15-03-2019, η Διοίκηση της Περιφέρειας Θεσσαλίας, δεν έχει αποστείλει ακόμη τις υποψηφιότητες των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων στο ΕΙ.Σ.Ε.Π.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ, της παρ. 7 του άρθρου 86 του Υ.Κ., όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 239 του ν.4512/2018, σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης ολοκληρώνεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Αιτούμαστε την παρέμβαση σας, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής Γενικών Διευθυντών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, δεδομένου ότι η επιλογή Γενικών Διευθυντών καθίσταται επιτακτική, καθώς αποτελεί προϋπόθεση για την συγκρότηση των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) και την επακόλουθη επιλογή προϊσταμένων επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος».

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το