Τοπικά

Ζητούν δωρεάν δικηγόρους – Δεκάδες αιτήσεις για το ευεργέτημα της πενίας στο Πρωτοδικείο

Δεκάδες είναι οι πολίτες που απευθύνονται είτε στο Πρωτοδικείο, είτε στο Ειρηνοδικείο Βόλου, προκειμένου να τους διατεθούν δωρεάν δικηγόροι για δικαστικές τους υποθέσεις, αφού δεν δύνανται να ανταποκριθούν οικονομικά.

Σύμφωνα με στοιχεία από το Πρωτοδικείο Βόλου, το ευεργέτημα της πενίας έχουν ζητήσει με αιτήσεις τους μέχρι σήμερα 146 περίπου πολίτες της Μαγνησίας. Αναφορικά με το Πρωτοδικείο, οι αιτήσεις αφορούν δίκες στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο, ενώ στο Ειρηνοδικείο αφορούν οι περισσότερες αιτήματα υπαγωγής στον Νόμο Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και ελάχιστα αλλαγές ονομάτων (ληξιαρχικές πράξεις) και αποποιήσεις κληρονομιών.
Μεταξύ αυτών φυσικά που καταθέτουν αιτήσεις, είναι και ορισμένοι δικομανείς…
Πέρυσι ολόκληρο το έτος είχαν κατατεθεί στο πρωτοδικείο Βόλου 228 αιτήσεις. Σύμφωνα με έγκυρη πηγή από το Πρωτοδικείο, το 80% των αιτήσεων γίνονται αποδεκτές και χορηγείται το ευεργέτημα.

Για να υπαχθεί ένας πολίτης στο ευεργέτημα της πενίας και να του δοθεί η δυνατότητα να έχει δωρεάν υπηρεσίες από δικηγόρο, πρέπει να απευθυνθεί με αίτησή του στο αρμόδιο δικαστήριο, το Πρωτοδικείο ή το Ειρηνοδικείο.
Το ευεργέτημα (άρθρο 194) παρέχεται σε όποιον αποδεδειγμένα δεν μπορεί να καταβάλει τα έξοδα της δίκης και τα παράβολα, χωρίς να περιορισθούν από αυτό τα απαραίτητα μέσα για τη διατροφή του ίδιου και της οικογένειάς του.
Το ευεργέτημα μπορεί να δοθεί και σε νομικά πρόσωπα, κοινωφελή ή που δεν επιδιώκουν κερδοσκοπικό σκοπό, καθώς και σε ομάδες προσώπων, που έχουν την ικανότητα να είναι διάδικοι, αν αποδεικνύουν ότι με την προκαταβολή των εξόδων γίνεται πια αδύνατη ή προβληματική η εκπλήρωση του σκοπού τους. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και σε ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, καθώς και σε συνεταιρισμούς, εφόσον η καταβολή των εξόδων δεν μπορεί να γίνει ούτε από το ταμείο τους, ούτε από τα μέλη, χωρίς να περιοριστούν τα απαραίτητα μέσα για τη διατροφή των ιδίων και της οικογένειάς τους. Το ευεργέτημα επίσης δίνεται, μόνον εφόσον η δίκη δεν παρουσιάζεται φανερά άδικη ή ασύμφορη. Με τις ίδιες προϋποθέσεις μπορεί να δοθεί το ευεργέτημα της πενίας και σε αλλοδαπούς και σε πρόσωπα που αποδεδειγμένα δεν έχουν ιθαγένεια.

Τι ορίζει ο νόμος

Το ευεργέτημα της πενίας δίνεται ύστερα από αίτηση, από τον ειρηνοδίκη, το δικαστή του μονομελούς πρωτοδικείου ή τον πρόεδρο του δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμεί ή πρόκειται να εισαχθεί η δίκη και, αν πρόκειται για πράξεις που είναι άσχετες με δίκη, από τον ειρηνοδίκη της κατοικίας του αιτούντος. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει συνοπτικά το αντικείμενο της δίκης ή της πράξης, τα αποδεικτικά μέσα που υπάρχουν για την κύρια υπόθεση, καθώς και τα στοιχεία που βεβαιώνουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 194. Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται: α) Πιστοποιητικό, ατελώς, του δημάρχου όπου είναι η κατοικία ή η μόνιμη διαμονή του αιτούντος, το οποίο βεβαιώνει την επαγγελματική, οικονομική και οικογενειακή κατάστασή του και β) πιστοποιητικό, ατελώς, του οικονομικού εφόρου της κατοικίας ή της μόνιμης διαμονής του αιτούντος, το οποίο βεβαιώνει αν ο αιτών υπέβαλε κατά την τελευταία τριετία δήλωση φόρου εισοδήματος ή οποιουδήποτε άλλου άμεσου φόρου, καθώς και την εξακρίβωσή της, ύστερα από έλεγχο.
Στον Δικηγορικό Σύλλογο υπάρχουν δύο λίστες δικηγόρων. Μία για το ευεργέτημα της πενίας και μία για κακουργήματα, όπου είναι υποχρεωτική η παράσταση δικηγόρου. Στο κακούργημα ο πολίτης που έχει αδυναμία, δηλώνει ότι δεν έχει δικηγόρο και ο Σύλλογος προβαίνει σε κλήρωση από τη λίστα, στον οποίο και αναθέτει για ενημέρωση τον φάκελο της υπόθεσης για μία ώρα. Μετά την παρέλευση της μιας ώρας, τον ξανακαλεί για να συμμετάσχει στη δίκη. Και στην περίπτωση του ευεργετήματος της πενίας γίνεται κλήρωση, ενώ και στις δύο περιπτώσεις προβλέπεται μια αποζημίωση από το ελληνικό Δημόσιο.
Το ευεργέτημα της πενίας δίνεται χωριστά για κάθε δίκη, ισχύει για κάθε βαθμό δικαιοδοσίας για κάθε δικαστήριο και περιλαμβάνει την αναγκαστική εκτέλεση της απόφασης. Όποιος έλαβε το ευεργέτημα της πενίας, απαλλάσσεται προσωρινά από την υποχρέωση να καταβάλει τα έξοδα της δίκης και γενικά της διαδικασίας, ιδίως τα τέλη χαρτοσήμου, το τέλος δικαστικού ενσήμου, το τέλος του απογράφου και τις προσαυξήσεις τους, τα παράβολα, τα δικαιώματα των συμβολαιογράφων και των δικαστικών επιμελητών, των μαρτύρων και άλλων δικαστικών πληρεξουσίων, καθώς και από την υποχρέωση εγγυοδοσίας για τα έξοδα αυτά.
Η παραχώρηση του ευεργετήματος της πενίας εξάλλου δεν επηρεάζει την υποχρέωση, να πληρωθούν τα έξοδα που επιδικάστηκαν στον αντίδικο.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το