Τοπικά

Υποτροφίες σε έξι φοιτητές από κληροδότημα στη Σκόπελο

Την προκήρυξη χορήγησης έξι υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 από τα έσοδα του κληροδοτήματος Ιωάννου Β. Τσουκαλά της κοινότητας Γλώσσης, αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Σκοπέλου, για πρωτοετείς φοιτητές και σπουδαστές όλων των Ανωτάτων και Ανωτέρων Σχολών (ΑΕΙ, ΤΕΙ και Δημοσίων ΙΕΚ). H υποτροφία θα δίνεται έως το τέλος των σπουδών τους (δύο ή 4-5 χρόνια), ενώ απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο κάθε υπότροφος να προσκομίζει κάθε χρόνο βεβαίωση της σχολής, στην οποία θα αναφέρεται ότι έχει περάσει τα 3/5 των μαθημάτων του. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευση στον τύπο της σχετικής προκήρυξης αίτηση συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά: Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης, πιστοποιητικό του Δήμου που θα βεβαιώνει ότι ο ένας εκ των δύο γονέων κατάγεται από την Κοινότητα Γλώσσης και είναι γραμμένος στα δημοτολόγια ή στα Μητρώα Αρρένων της Γλώσσας, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος για το φορολογικό έτος 2019 του υποψήφιου υποτρόφου και των γονιών του. Το καθαρό εισόδημα στο εκκαθαριστικό δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 30.000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 2.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο. Θα πρέπει επίσης να προσκομίσουν βεβαίωση της σχολής όπου φοιτούν, στην οποία να φαίνεται ο χρόνος εγγραφής σε αυτήν, βεβαίωση ότι έχει περάσει τα 3/5 των μαθημάτων, αντίγραφα απολυτηρίου Γυμνασίου και Λυκείου Γλώσσης.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά πρέπει να καταβληθούν στο Δημοτικό Κατάστημα Γλώσσης. Το ύψος της υποτροφίας ανέρχεται σε 200 ευρώ μηνιαίως (για εννιά μήνες τον χρόνο). Ο ορισμός των υποτρόφων θα γίνει ύστερα από επιλογή της Επιτροπής Κρίσεως του Κληροδοτήματος.
Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Γλώσσας για τον ύψο της μηνιαίας υποτροφίας. Το ποσό αυξήθηκε από τα 170 ευρώ στα 200 ευρώ μηνιαίως. Η αύξηση της υποτροφίας πραγματοποιείται γιατί το κτίριο του Κληροδοτήματος από τον Μάιο του 2017 έχει νοικιαστεί με μηνιαίο ενοίκιο 2.000 ευρώ και υπάρχει ταμειακό υπόλοιπο περίπου 170.000 ευρώ.
Παράλληλα, το συμβούλιο αποδέχθηκε την επιχορήγηση για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών για τα σχολεία (δ’ δόση) και κατένειμε το ποσό στις σχολικές μονάδες. Πρόκειται για πίστωση 19.250 ευρώ που προέρχεται από το υπουργείο Εσωτερικών και θα δοθούν 11.532,67 ευρώ στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 7.688,45 ευρώ στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το