Τοπικά

Υπογράφηκε η σύμβαση για το έργο αποχέτευσης ακαθάρτων Αγ.Γεωργίου και Αερινού

Υπογράφηκε την Παρασκευή 17 Ιουλίου μεταξύ του Δημάρχου Ρήγα Φεραίου, Δημήτρη Νασίκα και του αναδόχου του έργου, η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΑΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ», ύψους 3.000.000 ευρώ στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός Υποδομών ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση».
Το αντικείμενο της σύμβασης, αφορά στην κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων στα ΔΔ Αγίου Γεωργίου και Αερινού του Δήμου Ρήγα.
Τα δίκτυα συλλογής ακαθάρτων του Αγ. Γεωργίου και Αερινού είναι δίκτυα βαρύτητας και θα αποχετευθεί σε αυτά το σύνολο των οικισμών που ανέρχεται για τον Αγ. Γεώργιο σε περίπου 356 στρ. και για τον οικισμό του Αερινού σε 211 στρ. στα οποία έχει θεωρηθεί ενιαία πυκνότητα δόμησης
Το δίκτυο ακαθάρτων του Αγ. Γεωργίου αποτελείται από ένα κεντρικό συλλεκτήρα (Σ4) και έναν αριθμό από πρωτεύοντες και δευτερεύοντες αγωγούς βαρύτητας οι οποίοι αποχετεύουν τον οικισμό και συμβάλλουν στον συλλεκτήρα. Αντίστοιχα το δίκτυο ακαθάρτων του Αερινού αποτελείται από δύο κεντρικούς συλλεκτήρες τους αγωγούς 1 και 2 και έναν αριθμό από δευτερεύοντες αγωγούς βαρύτητας οι οποίοι αποχετεύουν τον οικισμό και συμβάλλουν στους συλλεκτήρες. Τα λύματα οδηγούνται στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Βόλου.
Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΡΦ, Ιωάννης Κορώνας δήλωσε: «Πρόκειται για σημαντικό έργο για τον δήμο μας που αφορά στα εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων για τους οικισμούς Αγ. Γεώργιο και Αερινό, καθώς και στους εξωτερικούς αγωγούς μεταφοράς και αντλιοστάσια ακαθάρτων μεταξύ των οικισμών με τελική κατάληξη προς το τελικό αντλιοστάσιο της Β’ ΒΙΠΕ Βελεστίνου. Βελτιώνουμε καθημερινά την ποιότητα ζωής των κατοίκων του δήμου μας».
Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου, Δημήτρης Νασίκας, αναφέρθηκε σχετικά : «Αξιοποιούμε κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο προς όφελος του δήμου μας και των δημοτών υλοποιώντας έργα και παρεμβάσεις απαραίτητες για την βελτίωση της καθημερινότητας της τοπικής μας κοινωνίας. Το συγκεκριμένο έργο θα έχει θετικές περιβαλλοντικές και οικονομικές συνέπειες για το δήμο και θα αναβαθμίσει τις υγειονομικές συνθήκες διαβίωσης».

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το