Τοπικά

«Υπερπληθυσμός» μηχανικών στον Νομό Μαγνησίας – «Φουλάρουν» μηχανές για τη νέα διοίκηση στο ΤΕΕ

Ο Σεπτέμβριος, οπότε θα δηλωθούν και οι υποψηφιότητες…, δεν είναι μακριά για τους 2.126 μηχανικούς της Μαγνησίας και τα επιτελεία προετοιμάζονται για τις εκλογές στο ΤΕΕ, οι οποίες θα διεξαχθούν την Κυριακή 3 Νοεμβρίου. Από το 2016, οπότε διεξήχθησαν οι τελευταίες εκλογές, η αύξηση των εγγραφών των μηχανικών στη Μαγνησία στο ΤΕΕ είναι κατακόρυφη, γεγονός που αποδίδεται στην αποσύνδεση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών από την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Δηλαδή, αποδίδεται στο γεγονός κατάργησης του Νόμου που ήθελε τους μηχανικούς να αποδίδουν ασφαλιστικές εισφορές με την απόκτηση της άδειας, ακόμη και αν δεν είχαν εργασία.
Τα στοιχεία «μιλούν». Στις εκλογές του 2016 ήταν καταγεγραμμένοι 1.758 μηχανικοί και άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα 798, στα τέσσερα εκλογικά τμήματα, που είχαν οριστεί για την ανάδειξη των μελών της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, τα μέλη των επιστημονικών επιτροπών, τα μέλη του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου, τα μέλη της τοπικής 46μελούς Τοπικής Αντιπροσωπείας και το πενταμελές τοπικό Πειθαρχικό Συμβούλιο. Σήμερα οι μηχανικοί είναι 2.126, δηλαδή έγιναν από το 2016 εγγραφές 368 μελών.

Το «τοπίο»
Τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η παράταξη της ΔΚΜ θα καταθέσει ψηφοδέλτιο με επικεφαλής τη Νάνσυ Καπούλα, η οποία έχει τη στήριξη και της σημερινής κεντρικής διοίκησης του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Πρόσωπο θα αναζητήσουν και στον ΣΥΡΙΖΑ, που θα «αναφέρεται» στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Το πρόσωπο που θα αναζητηθεί για επικεφαλής του ψηφοδελτίου, θα έχει αναφορά στην Προοδευτική Συμμαχία, ενώ θεωρείται δεδομένο πως ψηφοδέλτιο θα «κατεβάσει» και το ΚΚΕ.
Στις κάλπες των εκλογικών τμημάτων για την Τοπική Αντιπροσωπεία το 2016, βρέθηκαν 752 έγκυρα ψηφοδέλτια, 14 άκυρα και 16 λευκά.
Η «Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών – Ενωτική Πρωτοβουλία» είχε λάβει 339 ψήφους και ποσοστό 45,07%, η «Αναγέννηση Μηχανικών» 132 και ποσοστό 17,55%, οι «Αυτόνομοι Μηχανικοί Μαγνησίας» 85 ψήφους και ποσοστό 11,30%, η «Δημοκρατική Συμπαράταξη Μηχανικών» 81 ψήφους και ποσοστό 10,77%, η «Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Μηχανικών» 48 ψήφους και ποσοστό 6,38%, η «Αυτόνομη Παρέμβαση Μηχανικών» 32 ψήφους και ποσοστό 4,25%, η «Συνεργασία Μηχανικών» 31 ψήφους και ποσοστό 4,12%, και το Ανεξάρτητο Μέτωπο Μηχανικών 4 ψήφους και ποσοστό 0,53%.

Μια ακόμη έδρα
Στις κάλπες θα προσέλθουν την Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2019, τα μέλη του ΤΕΕ Μαγνησίας, προκειμένου να εκλέξουν τα όργανα διοίκησής τους τόσο σε τοπικό, όσο και σε κεντρικό επίπεδο για την περίοδο 2019 – 2021.
Σημειώνεται πως ο αριθμός των μελών της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ που αντιστοιχεί σε κάθε Περιφερειακό Τμήμα και τις εξομοιούμενες με Τμήματα Περιφέρειες, όπως προσδιορίσθηκε με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, είναι για το Τμήμα Νομού Μαγνησίας τρεις, από δύο που ήταν την περασμένη εκλογική αναμέτρηση.
Ο αριθμός των μελών της Αντιπροσωπείας για το Τμήμα Νομού Μαγνησίας είναι 47.
Οι σταυροί προτίμησης που μπορεί να βάλει ένας ψηφοφόρος στο ψηφοδέλτιο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ είναι για κάθε Τμήμα ή εξομοιούμενη με Τμήμα Περιφέρεια όπως το Τμήμα Νομού Μαγνησίας είναι δύο.
Ακόμα μπορεί να βάλει και μέχρι τρεις σταυρούς προτίμησης σε υποψήφιους άλλων Περιφερειών του ίδιου συνδυασμού.
Για την Αντιπροσωπεία Τμήμα Νομού Μαγνησίας το ανώτατο όριο σταυρών προτίμησης είναι 16.

Εκλογική διαδικασία
Η εκλογική διαδικασία είναι ανοιχτή σε όλους τους διπλωματούχους μηχανικούς.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εκλογές ως υποψήφιοι για οποιοδήποτε από τα παραπάνω αιρετά αξιώματα του ΤΕΕ, πρέπει να υποβάλουν δήλωση υποψηφιότητας μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου 2019. Υποψηφιότητες που, για οποιοδήποτε λόγο, θα υποβληθούν μετά την προθεσμία αυτή, δεν γίνονται δεκτές.
Τα μέλη του ΤΕΕ που ψηφίζουν σε περιοχή που δεν ανήκουν, ψηφίζουν μόνο για τα κεντρικά όργανα του ΤΕΕ (Αντιπροσωπεία ΤΕΕ, Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο Μελών ΤΕΕ και Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικοτήτων Μελών ΤΕΕ). Ωστόσο με υπεύθυνη δήλωση ότι διαμένουν ή εργάζονται στον Ν. Μαγνησίας, μπορούν να εκλέξουν εκτός των παραπάνω οργάνων, τα μέλη για την τοπική Αντιπροσωπεία, όπως και για το τοπικό Πειθαρχικό Συμβούλιο.
Η αδικαιολόγητη παράλειψη της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος αποτελεί, σύμφωνα με τον νόμο, πειθαρχικό παράπτωμα και συνεπάγεται την επιβολή χρηματικής ποινής 29,50 ευρώ, εκτός εάν συντρέχουν οι περιπτώσεις, κατά τις οποίες παραμένει ατιμώρητος όποιος δεν ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα σύμφωνα με τις διατάξεις για την εκλογή βουλευτών.
Δεν μπορεί να είναι κανείς υποψήφιος σε περισσότερους του ενός συνδυασμούς. Επίσης, δεν μπορεί να είναι υποψήφιος σε περισσότερα από ένα Περιφερειακά Τμήματα ή εξομοιούμενες με Τμήμα Περιφέρειες ή σε περισσότερα από ένα από τα όργανα του ΤΕΕ, στα οποία τα μέλη εκλέγονται με άμεση εκλογή. Δεν μπορεί επίσης μεμονωμένος υποψήφιος να περιλαμβάνεται και σε ψηφοδέλτιο συνδυασμού.

Επίσης, δεν μπορεί να είναι κανείς υποψήφιος α) στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ ως αντιπρόσωπος Περιφερειακού Τμήματος ή εξομοιούμενης με Τμήμα Περιφέρειας και β) Αντιπροσωπεία ή Πειθαρχικό Συμβούλιο Περιφερειακού Τμήματος, αν δεν είναι μέλος του αντίστοιχου Περιφερειακού Τμήματος ή της εξομοιούμενης με Τμήμα Περιφέρειας, κατά την ημέρα υποβολής της υποψηφιότητάς του ή κατ’ ανώτερο όριο την 24-9-2019. Τέλος, δεν μπορεί να είναι κανείς υποψήφιος σε Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας, αν δεν έχει την αντίστοιχη Ειδικότητα.
Δικαίωμα να εκλέγονται έχουν όλα τα τακτικά μέλη του ΤΕΕ, εφόσον α) δεν έχουν στερηθεί της ελεύθερης διαχείρισης της περιουσίας τους και β) δεν έχουν καταδικασθεί, ούτε είναι υπόδικοι για αδικήματα, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Π.Δ. 611/1977 που έχει ανάλογη εφαρμογή και στην περίπτωση των αιρετών μελών οργάνων του ΤΕΕ.
Επίσης ως αιρετά μέλη των Πειθαρχικών Συμβουλίων μπορούν να εκλέγονται όσοι έχουν συμπληρώσει α) για τα Πειθαρχικά Συμβούλια 15 χρόνια άσκησης επαγγέλματος και β) για το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο 20 χρόνια άσκησης επαγγέλματος και εφόσον κατοικούν στην περιφέρεια της τέως διοικήσεως πρωτεύουσας. Μέλη του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου και των Πειθαρχικών Συμβουλίων μπορούν να εκλέγονται, με τις ίδιες προϋποθέσεις και ομότιμα μέλη του ΤΕΕ.

Εκλογικά τμήματα
Στο ΤΕΕ Μαγνησίας θα λειτουργήσουν τέσσερα εκλογικά τμήματα όλα στο κτήριο του τοπικού τμήματος και θα ανακοινωθούν με το πρόγραμμα των εκλογών που θα εκδοθεί από τον πρόεδρο του ΤΕΕ μέχρι την 23η Οκτωβρίου 2019.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το