Τοπικά

Υπέρογκα τα χρέη ασφαλιστικών ταμείων προς το Νοσοκομείο Βόλου – Ανείσπρακτες απαιτήσεις 58.447.512,97€

Τα ασφαλιστικά ταμεία είναι μεγάλοι «μπαταχτσήδες» απέναντι στις υποχρεώσεις τους προς το Νοσοκομείο του Βόλου.
Οι ανείσπρακτες απαιτήσεις από ασφαλιστικά ταμεία έως 31-12-2020 και παρελθόντων ετών, που βεβαιώθηκαν έως 31-12-2020 ανέρχονται στο ποσό των 58.447.512,97€, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου που κατατέθηκε και ψηφίστηκε προχθές Πέμπτη από το διοικητικό συμβούλιο.
Η λήξη της Οικονομικής Χρήσης 2020 ήταν στις 31/12/2020 με ανεξόφλητες υποχρεώσεις του Νοσοκομείου που ανέρχονταν στο ύψος των 7.473.498,33€.
Ως προς το σκέλος των Εσόδων, το τελικό ύψος του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά τις αναγκαίες τροποποιήσεις κατά την εκτέλεσή του, ανήλθε στο ποσό των 38.203.919,69€, το δε σύνολο των πραγματοποιηθέντων εσόδων ανήλθε στο ποσό των 20.999.858,27€ (ποσοστό απόκλισης -45,03%). Ως προς το σκέλος των Εξόδων, το τελικό ύψος του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 ανήλθε στο ποσό των 36.909.636,87€, το δε σύνολο των πραγματοποιηθέντων εξόδων ανήλθε στο ποσό των 24.046.750,23€ (ποσοστό απόκλισης -34,85%).

Το γενικό σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων οικονομικού έτους 2020 ανέρχεται στο ποσό των 20.999.858,27€ και των προϋπολογισθέντων στο ποσό των 38.203.919,69€. Η παρατηρούμενη απόκλιση των 17.204.061,42€ επί των πραγματοποιηθέντων εσόδων, οφείλεται κυρίως στην καθυστέρηση πληρωμής εκ μέρους των ασφαλιστικών ταμείων για τις υπηρεσίες που παρείχε το Νοσοκομείο στις διάφορες κατηγορίες ασφαλισμένων στη μη λογιστικοποίηση του claw back έτους 2020 και προηγούμενων ετών, καθώς και σε μη καταβολή των επιχορηγήσεων σε έργα του ΕΣΠΑ.
Το τελικό ύψος του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 ως προς το σκέλος των εξόδων ανήλθε στο ποσό των 36.909.636,87€ το δε σύνολο των πραγματοποιηθέντων εξόδων ανήλθε στο ποσό των 24.046.750,23€ (ποσοστό απόκλισης -34,85%). Tα χρηματικά εντάλματα πληρωμής του Νοσοκομείου εκδόθηκαν εντός των υπό του προϋπολογισμού προβλεπόμενων πιστώσεων, συνοδεύονταν δε από τα σχετικά δικαιολογητικά (τιμολόγια, εξοφλητικές αποδείξεις κ.λπ.) Για την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής εκδόθηκαν σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. του Νοσοκομείου οι οποίες αποτελούν συνημμένα δικαιολογητικά σε κάθε χρηματικό ένταλμα πληρωμής. Όλες οι κρατήσεις και των γραμματίων είσπραξης και των ενταλμάτων πληρωμής, όπως χαρτόσημα, φόρος κ.λπ και αυτών που αποδόθηκαν με σχετικές καταστάσεις (κρατήσεις κ.λπ), αποδόθηκαν στα Ασφαλιστικά Ταμεία στο ακέραιο. Κατά την αφαίρεση του συνόλου των δαπανών από το σύνολο των εσόδων της αυτής οικονομικής χρήσης απομένει χρηματικό υπόλοιπο 1.998.242,65€ το οποίο μεταφέρεται στη νέα οικονομική χρήση.

Ο Σταύρος Μπαμπούνης αναπληρωτής διοικητής στο Αχιλλοπούλειο
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η απόφαση του υπουργείου Υγείας για τον διορισμό αναπληρωτή διοικητή στο Νοσοκομείο Βόλου.
Ειδικότερα, διορίστηκε ο κ. Σταύρος Μπαμπούνης, ιατρικός επισκέπτης με πτυχίο Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως αναπληρωτής διοικητής στο Γ.Ν. Βόλου «Αχιλλοπούλειο», αρμοδιότητας της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος του υπουργείου Υγείας, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με τριετή θητεία.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το