Τοπικά

«Ξηλώνεται» ο αμίαντος από το δίκτυο ύδρευσης του Αλμυρού

Δρομολογείται η αντικατάσταση αγωγών αμιαντοτσιμέντου σε τμήματα του δικτύου ύδρευσης της πόλης του Αλμυρού. Το έργο διακρίνεται σε δύο τμήματα και συγκεκριμένα, εντός ορίων του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και εκτός.
Σχετικά με το εσωτερικό δίκτυο Αλμυρού, το υπό κατασκευή έργο περιλαμβάνει την αντικατάσταση όλων των αγωγών αμιαντοτσιμέντου εντός του οικισμού. Το συνολικό μήκος των νέων αγωγών ανέρχεται σε 26.841,50 m και αποτελείται από αγωγούς πολυαιθυλενίου τρίτης γενιάς. Το νέο δίκτυο συνδέεται με το υφιστάμενο σε διάφορα σημεία εντός του οικισμού. Η σύνδεση πραγματοποιείται κυρίως μέσω των υφιστάμενων δικλείδων απομόνωσης, είτε απευθείας στους υφιστάμενους αγωγούς με τη χρήση κατάλληλων εξαρτημάτων. Επίσης, στο νέο δίκτυο τοποθετούνται σε κατάλληλα σημεία δικλείδες για την απομόνωση τμημάτων του δικτύου σε περίπτωση βλάβης.

Το νέο εσωτερικό δίκτυο του οικισμού που θα κατασκευαστεί θα διέρχεται εξ ολοκλήρου κάτω από το ασφαλτοστρωμένο οδικό δίκτυο. Σε ό,τι αφορά στο τμήμα εκτός σχεδίου αξίζει να σημειωθεί ότι το εν λόγω τμήμα του έργου χωροθετείται εν μέρει εντός της Ειδικής Ζώνης Διατήρησης στο Δάσος Κουρί – Αγ. Σεραφείμ» του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου NATURA 2000 .
Το υπό κατασκευή έργο περιλαμβάνει την κατάργηση ενός εκ των δύο υφιστάμενων αγωγών μεταφοράς από τη δεξαμενή στον οικισμό του Αλμυρού και την αντικατάστασή του με νέο μεγαλύτερο αγωγό τρίτης γενιάς. Το μήκος του νέου αγωγού είναι 2.140 m, εκ των οποίων τα 1.926 m χωροθετούνται στην περιοχή εκτός του οικισμού Αλμυρού. Στο σημείο αυτό να τονιστεί ότι ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε κατά τη μελέτη και χάραξη του νέου αγωγού, έτσι ώστε να διέρχεται όσο το δυνατόν σε μικρότερο μήκος από το άλσος «Κουρί» που περιβάλλει τη δεξαμενή. Το υπόλοιπο μήκος του αγωγού θα διέρχεται κάτω από το ασφαλτοστρωμένο οδικό δίκτυο.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το