Τοπικά

Ξένος όμιλος θέλει τη ΒΙΣ

Ξένος όμιλος θέλει να εξαγοράσει το πλειοψηφικό πακέτο της εταιρίας ΒΙΣ, που διατηρεί εργοστάσιο στον Βόλο. Απαντώντας σε ερώτηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η διοίκηση της ΒΙΣ αναφέρει πως έχει υπάρξει εκδήλωση ενδιαφέροντος από ξένο όμιλο για την απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου στην εταιρεία από την οικογένεια Φιλίππου, ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει οιαδήποτε πρόταση ή προσφορά. Ειδικότερα η ΒΙΣ αναφέρει ότι έπειτα από επικοινωνία με τον βασικό της μέτοχο, την HQF, η οποία σήμερα συμμετέχει στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό 91,314% και «ελέγχεται από τον Ιωάννη Φιλίππου και τα τέκνα του, πληροφορηθήκαμε ότι έχει λάβει χώρα μία γενική και καταρχήν εκδήλωση ενδιαφέροντος προς τον βασικό μέτοχο, από μεγάλο αλλοδαπό όμιλο, για την παραχώρηση σ’ αυτόν του άνω πακέτου της ΒΙΣ ΑΕ». Και στην ανακοίνωση προστίθεται ότι «μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει οιαδήποτε εξέλιξη, ή πρόταση ή προσφορά, ούτε έχει λάβει χώρα οιαδήποτε συζήτηση για καταβληθησόμενο τίμημα ή λοιπούς όρους πώλησης, ούτε υπάρχει δεσμευτική ή μη δεσμευτική προσφορά γραπτή ή προφορική. Αν υπάρξει στο μέλλον εξέλιξη που πληροί αφ’ εαυτού τα κριτήρια προνομιακής πληροφορίας, θα ανακοινωθεί σύμφωνα με τον νόμο».

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το