Ελλάδα

Ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες

ÓõíÝ÷éóç ôçò óõæÞôçóçò óôçí ÏëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò, åðß ôïõ ó÷åäßïõ íüìïõ "Ñõèìßóåéò èåìÜôùí Äçìüóéïõ Ñáäéïôçëåïðôéêïý ÖïñÝá, ÅëëçíéêÞ Ñáäéïöùíßá Ôçëåüñáóç Áíþíõìç Åôáéñåßá êáé ôñïðïðïßçóç ôïõ Üñèñïõ 48 ôïõ ê.í. 2190/1920 êáé Üëëåò äéáôÜîåéò" ôçí Ôñßôç 28 Áðñéëßïõ 2015. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Με την εξέταση διαδικαστικών θεμάτων μεταξύ του υπουργού Επικρατείας Νίκου Παππά και των εξουσιοδοτημένων από τον πρόεδρο της επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, εκπροσώπους της, ξεκίνησε λίγο μετά της 7 και μισή η πιο κρίσιμη φάσεις στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Αθήνας και Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες.
Διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι σε ό,τι αφορά στη συμμετοχή των εκπροσώπων της ΕΚΤ και του ΔΝΤ, πως αυτή είναι συναρτημένη με την αξιολόγηση των ελληνικών προτάσεων που παρουσιάζονται σήμερα στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αν οι ελληνικές προτάσεις αξιολογηθούν θετικά, οι διαπραγματεύσεις με τους δύο φορείς θα επαναληφθούν την Κυριακή, όχι όμως το Σάββατο όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένο.

Εκτός από τον υπουργό Επικρατείας, στην ομάδα των Ελλήνων απεσταλμένων περιλαμβάνονται ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης, ο αναπληρωτής υπουργός Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο επικεφαλής του Σώματος Οικονομικών Εμπειρογνωμώνων Γιώργος Χουλιαράκης.

Σύμφωνα με την ελληνική πλευρά, η συμφωνία είναι κοντά αφού τα μόνα σημεία τριβής είναι διαφορά 0,25% του ΑΕΠ στα πρωτογενή πλεονάσματα, δηλαδή περίπου 450 εκατ. ευρώ, όπως επίσης η επιμονή των δανειστών να μην εφαρμοστούν στην Ελλάδα συλλογικές διαπραγματεύσεις ευρωπαϊκού τύπου.

Η τελική φάση της διαπραγμάτευσης ξεκινά με πληρωμές περίπου 500 εκατ. ευρώ για μισθούς στο Δημόσιο, ενώ η σούπερ δόση των 1,6 δισ. ευρώ προς το ΔΝΤ στο τέλος του μήνα, φαντάζει… απειλητική.

Άλλο η πολιτική διαπραγμάτευση, άλλο τα τεχνικά κλιμάκια
Οι σημερινές συνομιλίες στις Βρυξέλλες δεν υποκαθιστούν τη διαδικασία για την επίτευξη συμφωνίας με τους τρεις θεσμούς, σημειώνουν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, λίγες ώρες πριν τις κρίσιμες διαβουλεύσεις.

Την ίδια ώρα Ευρωπαίοι αναλυτές σημειώνουν ότι οι διαβουλευόμενοι έχουν δικαιοδοσία σύναψης μιας κατ’ αρχήν πολιτικής συμφωνίας, η οποία στη συνέχεια θα πρέπει να λάβει το χαρακτήρα μιας τεχνικής συμφωνίας των τριών θεσμών, την οποία θα κληθούν να επικυρώσουν την ερχόμενη Πέμπτη οι υπουργοί Οικονομίας της Ευρωζώνης που θα συνεδριάσουν στο Λουξεμβούργο.

Εάν σήμερα οι Έλληνες αντιπρόσωποι καταφέρουν να λύσουν τις τελευταίες διαφορές με τους παράγοντες της ευρωπαϊκής επιτροπής, εκτιμούν ότι τότε θα έχει δημιουργηθεί το πολιτικό κλίμα, το γενικό πλαίσιο που θα επιτρέψει την επιτάχυνση των διαδικασιών ούτως ώστε να υπάρχει ένα καλό αποτέλεσμα την ερχόμενη Πέμπτη.

Πηγή www.ethnos.gr

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το