Τοπικά

Ξεκινά και στη Μαγνησία το πρόγραμμα μαθητείας για αποφοίτους των ΕΠΑΛ – Ποιες ειδικότητες αφορά

Θέσεις μαθητείας για τους απόφοιτους ΕΠΑΛ σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αναζητεί η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας.

Η πρωτοβουλία αναπτύσσεται στο πλαίσιο του νέου θεσμού της Τάξης Μαθητείας στα ΕΠΑΛ, σύμφωνα με τον οποίο, επιχειρήσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα μπορούν να απασχολούν μαθητευόμενους για τέσσερις (4) μέρες κάθε εβδομάδα για ένα (1) σχολικό έτος.
Η αμοιβή, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων ασφαλιστικών εισφορών, που θα καταβάλλεται από την επιχείρηση όπου πραγματοποιείται το πρόγραμμα της Μαθητείας, θα είναι 9,35€. Η επιχείρηση οφείλει να αμείβει τους συμμετέχοντες σε μηνιαία βάση.
Με επιστολή του προς επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σ. Σαβελίδης, ζητεί από τους ενδιαφερόμενους να ενημερώσουν μέχρι τις 25 Νοεμβρίου.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε αντικείμενα αντίστοιχα των ακόλουθων ειδικοτήτων:

α) Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών, β) Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων, γ) Τεχνικός Οχημάτων, δ) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, ε) Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής, στ) Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής.

Μεταξύ της επιχείρησης και του μαθητευόμενου συνάπτεται «Σύμβαση Μαθητείας», η οποία συνυπογράφεται από τον Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας και καθορίζει τους όρους υλοποίησης του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο.
Η επιχείρηση αναλαμβάνει να παράσχει στον μαθητευόμενο εκπαίδευση, σύμφωνα με καθορισμένο πρόγραμμα διάρκειας είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο κατ’ ελάχιστον σε τέσσερις (4) ημέρες.. Ο μαθητευόμενος λαμβάνει αμοιβή, σύμφωνα µε την ισχύουσα νομοθεσία, έχει ασφαλιστική κάλυψη και στο τέλος του παρέχεται βεβαίωση προϋπηρεσίας.
Η επιχείρηση ορίζει έμπειρο στέλεχος ως «εκπαιδευτή στην επιχείρηση», ο οποίος αναλαμβάνει την αποτελεσματική υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στην επιχείρηση, την παρακολούθηση της προόδου του εκπαιδευόμενου και την ανατροφοδότηση του υπεύθυνου εκπαιδευτικού στη Σχολική Μονάδα.
Η σύνδεση της αγοράς εργασίας με το εκπαιδευτικό σύστημα καθώς και η κάλυψη των μεσοπρόθεσμων αναγκών της σε μεσαία στελέχη που διαθέτουν επαρκή θεωρητική και εργαστηριακή γνώση ικανά να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του ρυθμού αλλαγών της τεχνολογίας αποτελούν μέρος των στόχων που μπορούν να επιτευχθούν με την εφαρμογή του «Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας» στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.).

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το