Τοπικά

«Βροχή» μηνύσεων στην Εισαγγελία Βόλου

«Βροχή» μηνύσεων χθες στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου, καθώς έληξε η προθεσμία που είχε δοθεί την 1η Ιουλίου 2019 με το νέο Ποινικό Κώδικα και σύμφωνα με την οποία, εκκρεμείς ποινικές υποθέσεις, που έχουν «ανοίξει» χωρίς την υποβολή εγκλήσεως (αυτεπάγγελτα) με αντικείμενο πράξεις, για την δίωξη των οποίων απαιτείται έγκληση στον παρόντα Κώδικα, ενώ διώκονταν αυτεπαγγέλτως υπό το προϊσχύσαν δίκαιο, συνεχίζονται, εφόσον ο δικαιούμενος να υποβάλει έγκληση, δηλώσει εντός τεσσάρων μηνών, ότι επιθυμεί την πρόοδό τους.

Η προθεσμία αυτή των τεσσάρων μηνών έληξε χθες και τριάντα περίπου Βολιώτες έσπευσαν, τόσο οι ίδιοι, όσο και συνήγοροί τους, να καταθέσουν μηνύσεις, προκειμένου να μην παραγραφεί το αδίκημα, που θεωρούν ότι πρέπει να τιμωρηθεί ποινικά.
Πρόκειται για αδικήματα πλημμεληματικού αλλά και κακουργηματικού χαρακτήρα, που διώκονται κατ’ έγκληση και όχι αυτεπάγγελτα με το νέο Ποινικό Κώδικα.
Ειδικότερα, το άρθρο 464 του νέου Ποινικού Κώδικα ορίζει πως «εκκρεμείς ποινικές διαδικασίες, που έχουν ανοίξει χωρίς την υποβολή εγκλήσεως με αντικείμενο πράξεις για την δίωξη των οποίων απαιτείται έγκληση στον παρόντα Κώδικα ενώ διώκονταν αυτεπαγγέλτως υπό το προϊσχύσαν δίκαιο, συνεχίζονται εφόσον ο δικαιούμενος να υποβάλει έγκληση, δηλώσει εντός τεσσάρων μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ότι επιθυμεί την πρόοδό τους».
Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, για όσα αδικήματα δεν απαιτείτο έγκληση με τον προηγούμενο κώδικα, καθώς διώκονταν αυτεπαγγέλτως, αλλά με τον νέο μετατράπηκαν σε κατ’ έγκληση διωκόμενα, ο δικαιούμενος έπρεπε εντός τετράμηνου από την 1η Ιουλίου 2019 και μέχρι 31 Οκτωβρίου 2019, να υποβάλει σχετική δήλωση για την πρόοδο αυτών των αδικημάτων. Άλλως, αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των τεσσάρων μηνών, θα θεωρηθεί ότι εξαλείφεται το αξιόποινο. Τα αδικήματα αυτά που διώκονται κατ’ έγκληση, ενώ πριν αυτεπαγγέλτως, είναι τα εξής:
Άρθρο 386 παρ. 1 πλημμεληματική απάτη, 386Α παρ. 1§2 απάτη με υπολογιστή πλημμεληματική και κακουργηματική, 387 απάτη μικρής αξίας, 389 απατηλή πρόκληση βλάβης, 390 παρ. 1 εδ. α’ πλημμεληματική απιστία, 394 αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, 397 καταδολίευση δανειστών, 404 τοκογλυφία,
337 παρ. 4 προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, 343 περ. α§β κατάχρηση σε γενετήσια πράξη, 358 παραβίαση υποχρέωσης διατροφής και 375 παρ. 1§2 πλημμεληματική και κακουργηματική υπεξαίρεση.
Για τα παραπάνω αδικήματα έπρεπε μέχρι χθες να υποβληθεί δήλωση από τους εμπλεκόμενους για την πρόοδο της διαδικασίας. Σε αντίθετη περίπτωση τα δικαστήρια θα διαπιστώσουν την εξάλειψη του αξιοποίνου.

Προηγούμενο ΆρθροΕπόμενο Άρθρο
Μοιραστείτε το